Finländarna sitter för mycket, satsningar på motion betalar sig tillbaka

28.04.2018 kl. 09:21

Thomas Blomqvist, riksdagsledamot och ordförande för Svenska riksdagsgruppen anser att det måste göras mer för att människor ska röra på sig. En färsk rapport från UKK-institutet visar att om samhället skulle satsa mer på motion och idrott kunde man spara upp till 3 miljarder euro i kostnader som olika sjukdomar och hälsoproblem förorsakar till följd av att människor sitter stilla alldeles för mycket och motionerar för lite.

 

− Det är bekymrande siffror från UKK-institutet. Finland måste satsa mer på motion. Det inte bara betalar sig tillbaka i euro och cent, det höjer också livskvaliteten. Dessutom är det mer realistiskt att förvänta sig stora inbesparingar genom att satsa på människors välbefinnande och förebyggandet av sjukdomar än genom förvaltningsreformer, säger Blomqvist.

 

Sittande och brist på motion ökar bevisligen risken för olika sjukdomar. Det leder till ökad risk för hjärt- och kranskärlssjukdomar, diabetes av typ två, bröstcancer, tjocktarmscancer, depression och ryggsmärtor.

 

− Jag märker själv hur stor betydelse motion har för hur jag mår. Förutom ett allmänt välbefinnande och bättre kondition blir också sömnen bättre då jag har varit ut på länk.

 

− Förebyggande motion minskar sjukvårdskostnaderna. Därför lönar det sig för staten, kommuner och tredje sektorn att satsa på det förebyggande arbetet. I praktiken innebär det att man bör göra det lättare att idka motion. Det kan handla om att se till att det finns simhallar, idrottshallar, upplysta joggingstigar och skidspår. Det borde också byggas fler lättrafikleder så att det blir lättare att utöva vardagsmotionen.

 

− Det är klart att barn ska använda datorer, pekplattor och smarttelefoner, men det är lika viktigt att de lär sig att springa och leka utomhus. Att barnen rör på sig leder till välmående och förbättrad koncentrationsförmåga i skolan, konstaterar Blomqvist.

 

Regeringen håller på att sammanställa en idrottspolitisk redogörelse som ska innehålla förslag till att stöda unga idrottare och hur man ska främja motion hos mindre bemedlade familjer.

 

− Det är ett bra initiativ av regeringen och jag hoppas man kommer med goda förslag hur samhället ska främja motion och idrott, säger Blomqvist.

 

Länk till UKK:s rapport: http://www.ukkinstituutti.fi/tutkimus/liikuntatutkimus_suomessa/liikkumattomuuden-kustannukset

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Gruppanförande 11.11.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
11.11.2020 kl. 14:59

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27