Vargen ut, EGTS in

18.02.2018 kl. 07:41
Efter årsskiftet och presidentvalet förflyttas politikens fokus igen mera mot inrikesärenden.

I onsdags fördes en diskussion på basen av statsministerns upplysning om regeringens politik och de viktigaste propositioner som kommer att överlämnas till riksdagen under året. Förra veckan hann vi också med ett mycket intressant besök till Moskva med de ”unga” riksdagsledamöternas internationella nätverk. Vi hade blivit inbjudna av senator Aleksei Puškov från parlamentets överhus och programmet bestod av besök till den finska ambassaden, möten med representanter från Rysslands parlaments båda kammare, centralvalnämnden samt utrikesministeriet. Detta svarsbesök till Moskva har planerats sedan en grupp unga ryska ledamöter besökte Finlands riksdag i november 2013. Båda våra länders presidenter har bidragit till att få utbytet till stånd.

 

En sak många unga i vårt land kämpar med är kombinationen studier och jobb. Enligt Yles nyheter tvingas nämligen närapå 35 000 studerande att betala tillbaka studiestöd på sammanlagt över 45 miljoner euro från år 2016. Detta betyder samtidigt att det årligen används ett stort antal onödiga arbetstimmar till studiestödets återbetalningsbyråkrati. I synnerhet eftersom nuvarande regering skurit hårt i studiestödet vore det logiskt och självklart att höja inkomstgränserna. Studerandes behov av att jobba ökar naturligtvis av personliga ekonomiska orsaker och samtidigt bör vi komma ihåg att all arbetserfarenhet är oerhört värdefull med tanke på framtiden.

 

En strategisk viktig framtidsfråga undertecknad och många andra arbetat länge för är möjligheten att få juridisk specialstatus – EGTS - för Kvarkenregionen inom EU. Målet med EGTS – Europeiska Grupperingar för Territoriellt Samarbete - är att underlätta gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaterna eller mellan deras regionala och lokala myndigheter. Genom att omvandla föreningen Kvarkenrådet - som kan sägas bestå av gamla Vasa län och motsvarande område på svenska sidan – kan vi bilda Europas nordligaste och mest energiska EGTS-gruppering och därmed ge en extra kick åt såväl våra långsiktiga infrastrukturprojekt som samverkan inom områden för forskning, utbildning, vård och kultur. Naturligtvis skulle detta även knyta Finland starkare till det övriga Norden och den vägen även ha direkta positiva effekter för svenskan i Finland.

 

Något som däremot förvånat är att man under senaste veckor fått motta en del anonyma gliringar om att i onödan "skrämma upp" folk bara för att jag krävt att vargstammen bör decimeras. Min hälsning till de anonyma vargvännerna är att det nog torde vara färska vargspår runt människors husknutar och invid barnens skolväg som - med all rätt! - gjort folk oroliga - inte mina ställningstaganden. I ett land som fyllt 100 - med lagstiftning om obligatoriskt koppel på hundar i tätort - känns det helt sjukt om man inte skall kunna plocka bär, gå till skolan eller bedriva jakt och viltvård utan att vara livrädd för vargar. Avslutningsvis är det bara att önska vår utmärkta president Niinistö - som höll ett fenomenalt installationstal i riskdagen - varmt lycka till de kommande sex åren.

Joakim Strand

Gruppanföranden

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019 - 2022.

Anna-Maja Henriksson, gruppanförande 17.4.2018
17.04.2018 kl. 14:52

INTERPELLATIONSDEBATT OM UTBILDNINGEN 28.2.2018

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
28.02.2018 kl. 15:04

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
20.02.2018 kl. 15:00

Riksmötet 2018, öppningsdebatt 14.2.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
14.02.2018 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 13.12.2017

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
13.12.2017 kl. 12:45

Regeringen besvarar interpellation om den ökande ojämlikheten 7.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
07.12.2017 kl. 17:29