Politik handlar om värderingar

21.11.2017 kl. 09:15
Finns det alternativ till den förda politiken? Det är frågan som oppositionen i riksdagen har till uppgift att försöka besvara jakande och trovärdigt. Det skedde förra veckan då oppositionspartiernas alternativa budgeter för 2018 – även skuggbudgeter kallade – debatterades i plenum

Svenska riksdagsgruppens och SFP:s alternativbudget reflekterade också denna gång vår långa erfarenhet av ansvarsbärande rikspolitik, även i svåra tider. Vi känner politikens möjligheter och begränsningar och aktar oss därför för  populistisk symbolpolitik.  

Ändå var det minsann inte svårt att hitta stoff för att fylla de luckor regeringen lämnat vidöppna. Dessa finns såväl på utgifts- som på inkomstsidan. Vår alternativbudget innebär över hela linjen en större ekonomisk behållning för medborgarna jämfört med regeringens budget, utan att statens skuldsättning ökar.

Det bärande elementet i SFP:s alternativ är en skatteväxling. Vi anser att inkomsttagarna skall få mera pengar i handen att själva bestämma över. Inkomstbeskattningen måste alltid gynna arbete, flit, och extraknäck. Därför förespråkar SFP en skattesänkning i alla inkomstklasser som är större än den regeringen föreslår. Skattebortfallet skulle vi ta in med lika mycket genom att höja mervärdesskatten med 0,5 procentenheter.

Eftersom mervärdesskatten är platt och en höjning mest drabbar dem med de lägsta inkomsterna föreslår vi ett kompenserande åtgärdspaket för att återställa köpkraften: höjd garantipension, slopad indexfrysning på folkpensionen, höjt ensamförsörjartillägg och höjd studiepenning. Riksdagens utredningstjänst har räknat ut hur vår helhet – inkomstskattesänkningen, momshöjningen och kompensationspaketet – slår ut. Svaret är att alla inkomstgrupper, speciellt de två lägsta, skulle få mera pengar i handen nästa år. SFP:s alternativ visar alltså att man kan göra inkomstskattesänkningar utan att inkomstklyftorna ökar.

I alternativbudgeten föreslår SFP också att arvs- och gåvoskatten vid generationsväxlingar i familjeföretag och lantbruksföretag slopas. Minns att 70 procent av företagen i Finland är familjeföretag som sysselsätter hundratusentals personer. Många företag står inför en generationsväxling, som inte får misslyckas. En lyckad sådan för företaget vidare, skapar nya jobb, ekonomiskt välstånd och  skatteinkomster. Regeringen har redan lite lättat på skattebördan här, men kunde nu ta steget ut och med 74 miljoner euro helt slopa arvs- och gåvoskatten till denna del.

SFP har som känt länge velat slopa arvsskatten helt och hållet och ersätta den med en överlåtelseskatt av den modell som Göran Perssons socialdemokratiska regering i Sverige införde 2004 (och Norge 2014). En liknande perssonsk lösning kvarstår som SFP:s långsiktiga mål.

Vi är också konsekventa med att höja hushållsavdraget, som skapat tusentals nya jobb, avlastat familjernas arbetsbörda hemma och minskat den grå ekonomin. Vi föreslår också ett knippe åtgärder för att öka sysselsättningen och minska flaskhalsarna på arbetsmarknaden.

I SFP:s alternativbudget vill vi också starta en familjeledighetsreform med tre element: 6+6+6-modellen där föräldrarna kan dela på månaderna, en reform av hemvårdsstödet och att varje barn som fyllt tre år skall ha rätt till fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag. Bara tre av fyra finländska barn över tre år deltar idag i denna - i de övriga nordiska länderna 90-98 procent.

Vi vill också kraftigt öka satsningarna på utbildning över hela linjen, från dagis till doktor. Vi är övertygade om att Finlands nationella och internationella framgång långt hänger på god utbildning och forskning, kunnande och kvalitet på allt vi gör, tillverkar och exporterar. Vi är oroade över tendenser, som tyder på ökande ojämlikhet i den grundläggande utbildningen – som är grunden för allt.

Vi föreslår också ett nationellt program för mental hälsa, en viktig fråga som tyvärr hamnat i skymundan i vårdreformen. Såsom professor Guy Ahonen konstaterat är psykisk ohälsa den sjukdomskategori som ökat snabbast de senaste tjugo åren. Det behövs ett långsiktigt program, men också omedelbara satsningar på tidigt ingripande och ett tillräckligt antal psykiatriska sjukvårdare vid våra hälsocentraler.

Det finns inga möjligheter att här beröra allt som SFP:s alternativbudget omspänner. På www.sfp.fi hittas helheten, som vi kallar ”sporrande, rättvis, med omsorg”. Politik handlar om värderingar. I SFP:s alternativ gör vi ingen bombastisk symbolpolitik, som utmäter eller direkt hämmar den spirande ekonomiska tillväxten. Däremot visar vi att det går att öka och sedan fördela tillväxten, både bland dem som varit med om att själva skapa den ute i arbetslivet och bland dem, som inte ännu – eller längre – är där.

Stefan Wallin

Gruppanföranden

Svenska riksdagsgruppens alternativa budget 25.11.2015

Gruppanförande av partiordförande Carl Haglund
25.11.2015 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2016–2019

Gruppanförande 24.11 2015, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
24.11.2015 kl. 15:15

Vårdreformen

Gruppanförande av gruppordförande Anna-Maja Henriksson 18.11 2015
19.11.2015 kl. 11:12

Interpellation om konsekvenserna av regeringens trafikpolitiska mål

Gruppanförande, Svensk riksdagsgruppen, Thomas Blomqvist 17.11 2015
17.11.2015 kl. 15:13

Interpellationsdebatt om pensionärernas ställning

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
21.10.2015 kl. 15:36

Aktualitetsdebatt om utrikespolitiken

Gruppanförande tisdag 20.10 2015 hållet av ledamot Stefan Wallin
20.10.2015 kl. 15:00

Anförande i debatten om statsministerns upplysning om spetsprojekten 7.10.2015

Riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson
07.10.2015 kl. 15:00