SFP, landsbygdens parti

20.05.2016 kl. 08:15Kenneth Mynttis kommentar den 18 maj om SFP:s proposition till nytt partiprogram är både analytisk och intressant. Jag tycker att den visar att vi genom ett gediget arbete där hela partiorganisationen deltagit lyckats producera ett dokument som förmedlar den värdegrund vi representerar. Jag vill ändå lyfta fram ett område i programutkastet speciellt. Det gäller urbana centra kontra landsbygden.

Partiprogrammet lyfter fram flera centrala punkter för vår landsbygd. Bland de viktigaste är naturligtvis utkomstmöjligheterna på landsbygden. Där står bland annat goda kommunikationer i centrum. Ytterst viktigt är också kravet på att lokalbefolkningens erfarenhet och kunskap måste beaktas då myndigheterna fattar beslut som berör landsbygden och skärgården. Bland de konkreta prioriteringarna finns ett klart ställningstagande för livskraftiga primärnäringar och att en fungerande samhällsservice är en förutsättning för en levande landsbygd.  Att partiprogrammet i stycket om ekonomi väljer att lyfta fram lantbruk och andra primärnäringar som exempelvis pälsnäringen och deras relevans för vår självförsörjandegrad och den finländska nationalekonomin visar på att SFP vill ge tyngd åt dessa frågor.

 

Riksdagens beslut, Finlands lag, är fortfarande nationell trots att Myntti med visst fog konstaterar att nationalstatens möjligheter att bevaka och säkra individens intressen succesivt har minskat. I programmet finns flera skrivningar som definitivt kan betraktas som nationella, men som i synnerligen stor grad berör landsbygden och mer perifera områden. Dessa är exempelvis satsningar på företagsamhet och ett näringsliv med större flexibilitet, infrastruktur, digitalisering och att IT-strukturen tryggas i hela landet. Valfrihet i vården är även exempel på en fråga som kan stöda landsbygdens befolkning och mindre vårdföretagare, om den görs på rätt sätt.

 

Vi vill alltså kort sagt att det skapas smidig service över förvaltningsgränserna för att det ska vara möjligt att bygga, bo och arbeta på landsbygden. Förslaget till nytt partiprogram, som partidagen ska behandla i början av juni i Åbo, svarar i högsta grad även på landsbygdens utmaningar. Efter partidagsbehandlingen är det säkert ännu bättre!

Mats Nylund

Gruppanföranden

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00