SFP, landsbygdens parti

20.05.2016 kl. 08:15Kenneth Mynttis kommentar den 18 maj om SFP:s proposition till nytt partiprogram är både analytisk och intressant. Jag tycker att den visar att vi genom ett gediget arbete där hela partiorganisationen deltagit lyckats producera ett dokument som förmedlar den värdegrund vi representerar. Jag vill ändå lyfta fram ett område i programutkastet speciellt. Det gäller urbana centra kontra landsbygden.

Partiprogrammet lyfter fram flera centrala punkter för vår landsbygd. Bland de viktigaste är naturligtvis utkomstmöjligheterna på landsbygden. Där står bland annat goda kommunikationer i centrum. Ytterst viktigt är också kravet på att lokalbefolkningens erfarenhet och kunskap måste beaktas då myndigheterna fattar beslut som berör landsbygden och skärgården. Bland de konkreta prioriteringarna finns ett klart ställningstagande för livskraftiga primärnäringar och att en fungerande samhällsservice är en förutsättning för en levande landsbygd.  Att partiprogrammet i stycket om ekonomi väljer att lyfta fram lantbruk och andra primärnäringar som exempelvis pälsnäringen och deras relevans för vår självförsörjandegrad och den finländska nationalekonomin visar på att SFP vill ge tyngd åt dessa frågor.

 

Riksdagens beslut, Finlands lag, är fortfarande nationell trots att Myntti med visst fog konstaterar att nationalstatens möjligheter att bevaka och säkra individens intressen succesivt har minskat. I programmet finns flera skrivningar som definitivt kan betraktas som nationella, men som i synnerligen stor grad berör landsbygden och mer perifera områden. Dessa är exempelvis satsningar på företagsamhet och ett näringsliv med större flexibilitet, infrastruktur, digitalisering och att IT-strukturen tryggas i hela landet. Valfrihet i vården är även exempel på en fråga som kan stöda landsbygdens befolkning och mindre vårdföretagare, om den görs på rätt sätt.

 

Vi vill alltså kort sagt att det skapas smidig service över förvaltningsgränserna för att det ska vara möjligt att bygga, bo och arbeta på landsbygden. Förslaget till nytt partiprogram, som partidagen ska behandla i början av juni i Åbo, svarar i högsta grad även på landsbygdens utmaningar. Efter partidagsbehandlingen är det säkert ännu bättre!

Mats Nylund

Gruppanföranden

Aktuell debatt om den framtida utvecklingen i EU

Gruppanförande 12.12.2018, Eva Biaudet
12.12.2018 kl. 14:38

Redogörelsen om idrottspolitik

Gruppanförande, Mikaela Nylander
20.11.2018 kl. 14:56

Alternativa budgeterna 14.11.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson,
14.11.2018 kl. 14:37

Vi kan bättre.

Svenska riksdagsgruppens alternativa budget 2019
07.11.2018 kl. 14:44

Statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande 23.10 2018 hållet av ledamot Stefan Wallin
23.10.2018 kl. 14:57

Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

Gruppanförandet hålls av ledamot Thomas Blomqvist tisdag 16.10 2018.
16.10.2018 kl. 15:00