SFP, landsbygdens parti

20.05.2016 kl. 08:15Kenneth Mynttis kommentar den 18 maj om SFP:s proposition till nytt partiprogram är både analytisk och intressant. Jag tycker att den visar att vi genom ett gediget arbete där hela partiorganisationen deltagit lyckats producera ett dokument som förmedlar den värdegrund vi representerar. Jag vill ändå lyfta fram ett område i programutkastet speciellt. Det gäller urbana centra kontra landsbygden.

Partiprogrammet lyfter fram flera centrala punkter för vår landsbygd. Bland de viktigaste är naturligtvis utkomstmöjligheterna på landsbygden. Där står bland annat goda kommunikationer i centrum. Ytterst viktigt är också kravet på att lokalbefolkningens erfarenhet och kunskap måste beaktas då myndigheterna fattar beslut som berör landsbygden och skärgården. Bland de konkreta prioriteringarna finns ett klart ställningstagande för livskraftiga primärnäringar och att en fungerande samhällsservice är en förutsättning för en levande landsbygd.  Att partiprogrammet i stycket om ekonomi väljer att lyfta fram lantbruk och andra primärnäringar som exempelvis pälsnäringen och deras relevans för vår självförsörjandegrad och den finländska nationalekonomin visar på att SFP vill ge tyngd åt dessa frågor.

 

Riksdagens beslut, Finlands lag, är fortfarande nationell trots att Myntti med visst fog konstaterar att nationalstatens möjligheter att bevaka och säkra individens intressen succesivt har minskat. I programmet finns flera skrivningar som definitivt kan betraktas som nationella, men som i synnerligen stor grad berör landsbygden och mer perifera områden. Dessa är exempelvis satsningar på företagsamhet och ett näringsliv med större flexibilitet, infrastruktur, digitalisering och att IT-strukturen tryggas i hela landet. Valfrihet i vården är även exempel på en fråga som kan stöda landsbygdens befolkning och mindre vårdföretagare, om den görs på rätt sätt.

 

Vi vill alltså kort sagt att det skapas smidig service över förvaltningsgränserna för att det ska vara möjligt att bygga, bo och arbeta på landsbygden. Förslaget till nytt partiprogram, som partidagen ska behandla i början av juni i Åbo, svarar i högsta grad även på landsbygdens utmaningar. Efter partidagsbehandlingen är det säkert ännu bättre!

Mats Nylund

Gruppanföranden

Remissdebatt om planen för de offentliga finanserna 2018 – 2021

Gruppanförande 3.5.2017, Svenska riksdagsgruppen, Mats Nylund
03.05.2017 kl. 14:16

Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen 4.4. 2017
04.04.2017 kl. 15:00

Interpellation om nedskärningarna i yrkesutbildningen

Gruppanförande 15.3 2017, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
15.03.2017 kl. 15:00

Regeringens försvarspolitiska redogörelse

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin 8.3.2017
08.03.2017 kl. 15:04

Remissdebatt om landskapsmodellen

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen 7.3 2017
07.03.2017 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen 1.3 2017
01.03.2017 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om beredningen av lagstiftningen

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande, riksdagsledamot Eva Biaudet 21.2.2017
21.02.2017 kl. 15:00