SFP, landsbygdens parti

20.05.2016 kl. 08:15Kenneth Mynttis kommentar den 18 maj om SFP:s proposition till nytt partiprogram är både analytisk och intressant. Jag tycker att den visar att vi genom ett gediget arbete där hela partiorganisationen deltagit lyckats producera ett dokument som förmedlar den värdegrund vi representerar. Jag vill ändå lyfta fram ett område i programutkastet speciellt. Det gäller urbana centra kontra landsbygden.

Partiprogrammet lyfter fram flera centrala punkter för vår landsbygd. Bland de viktigaste är naturligtvis utkomstmöjligheterna på landsbygden. Där står bland annat goda kommunikationer i centrum. Ytterst viktigt är också kravet på att lokalbefolkningens erfarenhet och kunskap måste beaktas då myndigheterna fattar beslut som berör landsbygden och skärgården. Bland de konkreta prioriteringarna finns ett klart ställningstagande för livskraftiga primärnäringar och att en fungerande samhällsservice är en förutsättning för en levande landsbygd.  Att partiprogrammet i stycket om ekonomi väljer att lyfta fram lantbruk och andra primärnäringar som exempelvis pälsnäringen och deras relevans för vår självförsörjandegrad och den finländska nationalekonomin visar på att SFP vill ge tyngd åt dessa frågor.

 

Riksdagens beslut, Finlands lag, är fortfarande nationell trots att Myntti med visst fog konstaterar att nationalstatens möjligheter att bevaka och säkra individens intressen succesivt har minskat. I programmet finns flera skrivningar som definitivt kan betraktas som nationella, men som i synnerligen stor grad berör landsbygden och mer perifera områden. Dessa är exempelvis satsningar på företagsamhet och ett näringsliv med större flexibilitet, infrastruktur, digitalisering och att IT-strukturen tryggas i hela landet. Valfrihet i vården är även exempel på en fråga som kan stöda landsbygdens befolkning och mindre vårdföretagare, om den görs på rätt sätt.

 

Vi vill alltså kort sagt att det skapas smidig service över förvaltningsgränserna för att det ska vara möjligt att bygga, bo och arbeta på landsbygden. Förslaget till nytt partiprogram, som partidagen ska behandla i början av juni i Åbo, svarar i högsta grad även på landsbygdens utmaningar. Efter partidagsbehandlingen är det säkert ännu bättre!

Mats Nylund

Gruppanföranden

Budgetens enda behandling 14.12 2015

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande, riksdagsgruppens 1:a viceordförande Stefan Wallin
14.12.2015 kl. 13:30

Interpellationen om sysselsättningspolitiken 9.12 2015

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
09.12.2015 kl. 15:30

Svenska riksdagsgruppens alternativa budget 25.11.2015

Gruppanförande av partiordförande Carl Haglund
25.11.2015 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2016–2019

Gruppanförande 24.11 2015, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
24.11.2015 kl. 15:15

Vårdreformen

Gruppanförande av gruppordförande Anna-Maja Henriksson 18.11 2015
19.11.2015 kl. 11:12

Interpellation om konsekvenserna av regeringens trafikpolitiska mål

Gruppanförande, Svensk riksdagsgruppen, Thomas Blomqvist 17.11 2015
17.11.2015 kl. 15:13

Interpellationsdebatt om pensionärernas ställning

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
21.10.2015 kl. 15:36