Minister Berner svarar på ledamot Löfströms fråga

09.02.2016 kl. 13:16
När planerar regeringen att föra en proposition om ratificering av Nairobikonventionen till riksdagen?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) godkändes 2007 den internationella Nairo-bikonventionen om borttagning av vrak. Syftet med konventionen är att säkra att ett farligt vrak som befinner sig inom en avtalsstats ekonomiska zon avlägsnas snabbt och effektivt samt att kostnaderna för åtgärden ersätts. Nairobikonventionen trädde i kraft den 14 april 2015 och den har tills vidare ratificerats av 26 stater. Av dessa avtalsstater bedriver finska fartyg trafik i synnerhet till Storbritannien, Tyskland och Danmark. Sverige och Danmark har inte ännu ratifi-cerat Nairobikonventionen.

I Kommunikationsministeriet har beretts ett utkast till regeringens proposition om godkännande av Nairobikonventionen om borttagning av vrak. Regeringens utkast till proposition är som bäst ute på en omfattande remiss. Utlåtandena har begärts senast den 29 februari 2016. Beroende på remissens resultat är målet att lämna regeringens proposition till riksdagen under vårsessionen 2016.

Helsingfors 4.2.2016

Kommunikationsminister Anne Berner

Svenska riksdagsgruppen

Gruppanföranden

Statsministerns upplysning - Översikt över det utrikes- och säkerhetspolitiska läget 22.2.2022

Ledamot Anders Adlercreutz höll gruppanförandet.
22.02.2022 kl. 14:11

Människorättspolitiska redogörelsen

Gruppanförandet hölls av ledamot Biaudet
16.02.2022 kl. 15:41

Statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen

Gruppanförandets talare ledamot Rehn-Kivi
09.02.2022 kl. 15:00

Riksmötets öppningsdebatt 8.2.2022

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz.
08.02.2022 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 2022

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2021 kl. 11:00

Reponsdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback
07.12.2021 kl. 14:50

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Gruppanförande hållet av ledamot Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:45