Finland behöver inga murar

27.10.2015 kl. 13:00
Flyktingar I sin insändare (HBL 23.10) lyfter Nytte Ekman fram sin oro över dagens flyktingsituation, och dess verkningar ifall gränserna inte stängs. Ekman säger att den enda chansen att få bukt med den allt ökade folkvandringen och säkra tryggheten är att stänga gränserna.

Vi har i all ärlighet svårt att förstå vad det är Ekman menar att borde göras. Att införa temporära gränskontroller i Schengen kan man redan göra i dag. Det här har bland annat Tyskland talat om för att kunna organisera människoströmmen och ta hand om de personer som kommer, inte för att stoppa dem. Utåt har EU redan stängda gränser med gränskontroller.

Det som i det här fallet kvarstår är att bygga murar eller stängsel kring länderna men också om det skulle göras har alla länder fortfarande en plikt att ta emot de asylsökande som anländer och undersöka deras rätt till asyl. Om tanken är att stoppa antalet människor som söker sig till Europa borde fokus ligga på vad det internationella samfundet kan göra för att hitta lösningar på de konflikter som pågår och stoppa elände och förföljelser. Vi borde också se till att de hjälporganisationer som finns i närområdena har tillräckliga resurser, vilket de inte har i dag.

Vi vill också vara tydliga med att ingen av oss ifrågasätter Ekmans vilja att hjälpa, tvärtom. Det vi däremot vill diskutera är vilken sorts politik vi ska ha. Ekman har gått ut med flera påståenden om ökande terrorism, ökad brottslighet och flera tråkigheter ifall inte gränserna stängs, utan att förklara vad hon baserar det på. Vår mening är att absoluta påståenden om stora grupper människor måste utgå från något mera än egna misstankar och åsikter, framför allt om man kräver att Finland på basis av dessa ska stänga gränserna.

Vi vill starkt understryka vikten av att förlita sig på trovärdiga och seriösa källor och statistik. I sin insändare hänvisar Ekman till en rapport från Human Relief Foundation (HRF). Enligt uppgifter från organisationen finns ingen sådan rapport. Det som däremot har hänt är att en anställd vid organisationen har uttalat sig om situationen på ett flyktingläger i Calais efter att ha varit där en dag. HRF har tydligt tagit avstånd från hans kommentarer i ett uttalande som finns att läsa på organisationens hemsida.

Värt att nämna är även att den andra artikeln Ekman hänvisar till, Royce Christyn i YourNewsWire.com (26.9) inte är kalla fakta utan baserar sig på en fri uppskattning som gjorts av det tyska migrationsverket. Slutligen hänvisar Ekman också till Tino Sanandaji. Sanandaji är en omdiskuterad person som kommit med intressanta synpunkter men som också blivit anklagad för högerpopulism.

Europeiska kommissionens senaste rapporter, FN:s flyktingkommissariat UNHCR, den finska polisen och Röda Korset, som kan sägas vara mera balanserade källor, talar för andra fakta än Ekman. Vi känner oss tvungna att understryka att Ekmans personliga erfarenheter inte får stöd i statistiken eller i de undersökningar som har gjorts.

Ekman säger att hon har varit med om situationer då personer uttryckligen sagt till sina jurister att de inte är asylsökande, men att juristerna i fråga trots det uppviglat dem att ansöka om asyl. Om det här förekommer är det givetvis något man bör ta tag i och råda bot på.

Vi är också helt eniga med Ekman om att skapa trygga vägar till Europa, vilket SFP även fört fram i flera uttalanden. Vi för fram humanitära visum som skulle möjliggöra trygga resor till Europa för att söka asyl. Dessa skulle göra smugglare och människohandlare onödiga, och gå snabbt.

Flyktingpolitik är ett känsligt ämne som i värsta fall gäller liv och död, och handlar om väldigt utsatta personer. Därför är det viktigt att den diskussion som förs är respektfull och grundar sig i mera än misstankar.

Eva Biaudet

Riksdagsledamot (SFP)

Ida Schauman

Ordförande, SFP:s integrationspolitiska utskott

Eva Biaudet

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43