Garanterande av akutsjukvård i landet

22.10.2015 kl. 16:42
Anna-Maja Henriksson första undertecknaren av skriftligt spörsmål.

SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL

Garanterande av akutsjukvård i landet

Till riksdagens talman

 

Under fjolåret lämnades det till justitieombudsmannen in ett klagomål om den orättvisa fördelningen av räddningshelikoptrar i Finland. Klagomålet lyfter fram att tillgången till akutläkare för nödställda patienter inte är lika i alla delar av Finland. Klagan tog fram att det finns områden som täcks av till och med tre räddningshelikoptrars upptagningsområden, medan andra inte täcks av några upptagningsområden överhuvudtaget.

 

Justitieombudsman Petri Jääskeläinen har utrett situationen i landet och ger personen som skickat in klagan rätt i sin sak. Justitieombudsmannen konstaterat att situationen inte är jämlik i landet. Hans beslut bygger på lagtolkningar, bland annat grundlagens jämlikhetsstadgande. Justitie-ombudsmannen har konstaterat att de akuta behoven åtminstone finns i Österbotten och sydöstra Finland. Han anser det vara viktigt när man ordnar prehospitala akutsjukvårdstjänster att man sörjer för en jämlik tillgänglighet till läkarhelikoptrar i olika delar av landet.

 

En fungerande sjuk- och hälsovård är en av grunderna för vårt välfärdssamhälle. Vi ska kunna lita på att vi och våra nära ska får passande form av vård den dagen vi behöver den. Det gäller speciellt i akuta fall där tillgången till rätt vård kan handla om någon minuts spelrum som i sin tur påverkar utfallet för en individs eventuella fortsatta liv.

 

Patienter bör behandlas lika oberoende på var de är bosatta och särskild oro väcker sjukvården i Österbotten och sydöstra Finland då framtiden i och med social- och hälsovårdsreformen är synnerligen osäker. Helikoptrarna kommer att bli allt viktigare i och med att regeringen verkar planera en minskning av de jourhavande sjukhusen. Denna utveckling är inte hållbar. Det finns många öppna frågor då det gäller vårdreformen. Akutvården samt var ambulanser och helikoptrar är placerade är bara en av dem, men den är desto viktigare då akuta sjukdomsfall inte går att förutspå. Beslutet om akutvårdens och räddningshelikoptrarnas jämlika fördelning i landet får inte enbart bli liggande som ett konstaterande från justitieombudsmannen.

 

Med hänvisning till det som anförs ovan får jag i den ordning 27 § riksdagens arbetsordning föreskriver ställa följande spörsmål till den minister som saken gäller:

 

Vad ämnar regeringen göra för att följa upp justitieombudsmannens beslut och garantera en jämlik akutsjukvård i hela landet?

 

Helsingfors den 22 oktober 2015

Anna-Maja Henriksson /sv

Carl Haglund

Mats Nylund

Joakim Strand

Thomas Blomqvist

Mikaela Nylander

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Interpellation om minister Rydmans ställning

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson,
20.06.2024 kl. 12:41

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2025–2028

Gruppanförande framfört av riksdagsledamot Henrik Wickström.
12.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens miljö- och klimatpolitik

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
05.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens finanspolitik 

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
15.05.2024 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Gruppanförandet under remissdebatten framfördes av ledamot Otto Andersson.
07.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
23.04.2024 kl. 15:03

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59