Svar på spörsmål: Expertgrupp synar skarvproblemet

27.08.2015 kl. 08:54Jordbruks- och miljöministern Kimmo Tiilikainen (C) tillsätter en expertgrupp som ska hitta en hållbar lösning på skarvproblemet i Finland.

Det säger miljöministern i ett svar på ett skriftligt spörsmål av SFP-riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson, Mats Nylund, Mikaela Nylander och Stefan Wallin. SFP-ledamöterna hade i sitt spörsmål frågat vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att skyddsjakt av skarv ska kunna förverkligas på ett effektivt sätt.

I spörsmålet yrkas också på att EU:s fågeldirektiv ska ändras så att skarven kan bli jaktbart vilt i Finland.

Expertgruppen har av Tiilikainen fått en deadline till nästa sommar att komma fram med konkreta åtgärder. Expertgruppen ska behandla problematiken både med tanke på de skador fåglarna förorsakar, men även se saken ur skyddsperspektiv och utgående från EU-bestämmelserna.

– Att miljöministern tillsätter en expertgrupp visar klart att han är öppnare för skarvproblematiken än sin företrädare. Det är bra, säger Anna-Maja Henriksson, ordförande för Svenska riksdagsgruppen som i flera år aktivt drivit på för att skarvproblemet i skärgården ska tas på allvar.

– Det som är viktigt att saken inte begravs i en arbetsgrupp, eftersom problemen finns här och nu, säger hon.

 

Tilläggsuppgifter: Anna-Maja Henriksson 050-5122377

Länk till ärendets behandling och ministerns svar:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_104+2015.aspx

Svenska riksdagsgruppen

Gruppanföranden

Responsdebatt för budgeten 2023

Gruppanförhandet hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2022 kl. 11:00

Statsrådets redogörelse om rättsvården

Gruppanförande 1.12.2022, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2022 kl. 18:00

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
16.11.2022 kl. 15:00

Redogörelsen om digitala kompassen

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
16.11.2022 kl. 16:31

Interpellation om regeringens försummelser med att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
09.11.2022 kl. 14:50

Försörjningsberedskapsredogörelsen

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
19.10.2022 kl. 17:00