Undergräv inte förutsättningarna för Novias verksamhet i Raseborg

13.06.2015 kl. 00:13
Insändare av ledamöterna Blomqvist och Nylander i tidningarna Västra Nyland och Östnyland

 

 

Styrelsen för yrkeshögskolan Novia har fattat beslut om att inleda diskussioner om en eventuell fusion med yrkeshögskolan Arcada (VN och Hbl 10.6). Beslutet är välkommet och efterlängtat. En mångårig trend inom högskolesektorn har varit att skapa större helheter för att på bästa möjliga sätt kunna svara på framtida krav. Det är beklagligt att vi under förra perioden på finlandssvenskt håll inte lyckades skapa tillräckligt starka upprätthållarstrukturer.

 

Samtidigt fattade styrelsen också beslut om att nu lägga ner flera utbildningsprogram i främst Raseborg och om att omorganisera utbildningen på olika sätt. Tidpunkten för omorganiseringar är illa vald då man samtidigt tänker inleda diskussioner kring fusioner med Arcada.

 

Att fatta beslut om att kraftigt kringskära verksamhetsförutsättningarna för Novia i Raseborg kommer att försvaga Raseborgsenhetens ställning i kommande förhandlingar. Detta är inte ändamålsenligt eftersom man via förhandlingarna borde kunna se helheten och därefter först fatta besluten. Vi hoppas få se en annan tågordning.

 

Thomas Blomqvist, riksdagsledamot

Mikaela Nylander, riksdagsledamot

Thomas Blomqvist o Mikaela Nylander

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Responsdebatt, Gruppanförande 11.5.2022, Mats Löfström
11.05.2022 kl. 15:00

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Gruppanförande framfört av ledamot Anders Adlercreutz
20.04.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Gruppanförandet framfördes av ledamot Mats Löfström
19.04.2022 kl. 14:35

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
29.03.2022 kl. 15:00

Responsdebatt om redogörelsen för den inre säkerheten

Gruppanförandet hölls av ledamot Mikko Ollikainen
16.03.2022 kl. 15:00

Statsrådets bostadspolitiska redogörelse

Gruppanförande hållet av rikdagsledamot Mikko Ollikainen.
02.03.2022 kl. 16:06

Statsministerns upplysning om utrikes-och säkerhetspolitiska läget 23.2.2022

Gruppanförandet hållet av ledamot Eva Biaudet.
23.02.2022 kl. 15:00