Undergräv inte förutsättningarna för Novias verksamhet i Raseborg

13.06.2015 kl. 00:13
Insändare av ledamöterna Blomqvist och Nylander i tidningarna Västra Nyland och Östnyland

 

 

Styrelsen för yrkeshögskolan Novia har fattat beslut om att inleda diskussioner om en eventuell fusion med yrkeshögskolan Arcada (VN och Hbl 10.6). Beslutet är välkommet och efterlängtat. En mångårig trend inom högskolesektorn har varit att skapa större helheter för att på bästa möjliga sätt kunna svara på framtida krav. Det är beklagligt att vi under förra perioden på finlandssvenskt håll inte lyckades skapa tillräckligt starka upprätthållarstrukturer.

 

Samtidigt fattade styrelsen också beslut om att nu lägga ner flera utbildningsprogram i främst Raseborg och om att omorganisera utbildningen på olika sätt. Tidpunkten för omorganiseringar är illa vald då man samtidigt tänker inleda diskussioner kring fusioner med Arcada.

 

Att fatta beslut om att kraftigt kringskära verksamhetsförutsättningarna för Novia i Raseborg kommer att försvaga Raseborgsenhetens ställning i kommande förhandlingar. Detta är inte ändamålsenligt eftersom man via förhandlingarna borde kunna se helheten och därefter först fatta besluten. Vi hoppas få se en annan tågordning.

 

Thomas Blomqvist, riksdagsledamot

Mikaela Nylander, riksdagsledamot

Thomas Blomqvist o Mikaela Nylander

Gruppanföranden

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00

Interpellation om regeringens ekonomiska politik och sysselsättningen

Gruppanförande 1.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Joakim Strand
01.10.2019 kl. 15:00