Gymnasier också på små orter

18.02.2015 kl. 16:08
Svenska riksdagsgruppen säger nej till fler nedskärningar inom utbildningen under nästa valperiod. Modiga regionala nätverkslösningar som tryggar kvaliteten och tillgängligheten kan vara receptet.

Modiga regionala nätverkslösningar som tryggar kvaliteten och tillgängligheten. Det är riksdagsledamot Mikaela Nylanders (SFP) recept för att skolorna ska klara av de inbesparingar som drabbar utbildningssektorn.

– Det är bredden som har varit och är vår styrka, sade Nylander i interpellationsdebatten i riksdagen på onsdagen.

I lagpaketet för andra stadiets utbildning utgår man, även i detta pressade läge, från att det ska finnas kvalitativ utbildning på orter där befolkningsunderlaget är svagare än i landet i snitt.

– Ingen tycker om nedskärningarna inom utbildningssektorn som genomdrevs för att balansera den offentliga ekonomin. Det finns ändå inte orsak på lokalplanet eller i skolorna att kasta yxan i sjön.

Nylander anser att utbildningen med besked skött sin andel av sparbesluten.

– Nu måste skolorna på alla stadier få arbetsro. Svenska riksdagsgruppen säger nej till fler nedskärningar inom utbildningen under nästa valperiod. Nu måste vi fokusera på innehållet, nya läroplaner ska tas i bruk och det kräver mycket av alla aktörer.

Svenska riksdagsgruppen

Gruppanföranden

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57