Aktuellt

Stödet till Cypern.

Gruppanförande 17.4 2013 framfört av riksdagsledamot Lars Erik Gästgivars.
Svenska riksdagsgruppen
17.04.2013 kl. 15:01

Anna-Maja Henriksson inledde den allmänpolitiska debatten

Justitieminister och tidigare Folktingsordförande Anna-Maja Henriksson inledde den allmänpolitiska debatten vid Folktingets session i Tammerfors.
Anna-Maja Henriksson
13.04.2013 kl. 12:41

Gestrin öppnade Folktingssessionen

Folktingets ordförande, riksdagsledamot Christina Gestrin öppnade Folktingets session i Tammerfors den 13 april.
Christina Gestrin
13.04.2013 kl. 12:24

Mats Nylund: Spelreglerna borde också gälla miljöministern

Under De grönas ordförande Ville Niinistös ledning håller miljöministeriet på att utvecklas till ett förbuds- och begränsningsministerium, hävdar riksdagsledamot Mats Nylund, SFP.
SFP
12.04.2013 kl. 11:41

Ramarna för statsfinanserna 2014-2017

Gruppanförandet framfört av riksdagsledamot Mats Nylund 9.4 2013.
Svenska Riksdagsgruppen
09.04.2013 kl. 15:00

Wallin: fullt stöd åt statsministern

Statsminister Jyrki Katainens regering gör ett viktigt arbete och förtjänar fullt politiskt stöd från de egna riksdagsgrupperna. Regeringen, som består av sex tämligen olika partier, arbetar i en ytterst utmanande politisk terräng, men har ändå förmått komma överens om också svåra saker. Denna avtalskultur grundar sig på, att varje regeringsparti är flexibelt och även berett att avstå från några av de egna viktiga målsättningarna, i det gemensamma ansvarets namn. Inget parti kan få igenom allt det man i normala fall skulle driva eller vad man förespråkade inför senaste riksdagsval, säger SFP:s riksdagsledamot Stefan Wallin.
SFP
05.04.2013 kl. 14:36

Den internationella energi- och klimatpolitiken.

Riksdagsledamot Christina Gestrin framförde gruppanförandet i remissdebatten om den nationella energi- och klimatpolitiken 3.4 2013.
Svenska riksdagsgruppen
03.04.2013 kl. 15:00

Gruppanföranden

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57