Välikysymys sosiaali- ja terveydenhuollosta

18.10.2023 klo 14:44

Arvoisa puhemies,

Sosiaali- ja terveydenhuolto ovat hyvinvointiyhteiskuntamme perusta. Viimeaikainen kehitys kuitenkin huolestuttaa suomalaisia ja hoitohenkilökuntaa. Se huolestuttaa myös meitä RKP:ssä. Toimiva hoito ja hoiva ovat tärkeitä asioita meille RKP:ssä. Kaikilla suomalaisilla on oikeus hyvään hoitoon ja huolenpitoon äidinkielestä, taustasta, iästä ja asuinpaikasta riippumatta.

 

Arvoisa puhemies,

Aloitan tärkeimmästä, eli henkilöstöstä. Tiedän, että monet hoitajat eivät työnsä takia voi katsoa tätä keskusteluamme. Mutta te kaikki olette arjen sankareita, samoin kuin omaishoitajat ja muut tukihenkilöt, jotka huolehditte siitä, että suomalaiset saavat tarvitsemansa hoidon ja huolenpidon.

Ilman henkilöstä ei ole palveluitakaan. Henkilöstöpula on hoitoalan suurin haaste. Henkilöstölle on annettava enemmän arvoa. Meidän on kyettävä parantamaan työhyvinvointia, työssä viihtymistä ja johtamista sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Tässä on kyse esimerkiksi mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työaikaansa. Hallitus haluaa tarkistaa hoitoalan työnjakoa ja tehdä taloudellisia panostuksia edellisen hallituksen työhyvinvoinnin edistämisohjelmaan. Lisäksi ulkomaisten tutkintojen tunnustamista sujuvoitetaan.

Henkilöstövaje ja hyvinvointialueiden kasvavat paineet palveluiden tarjoamiseen ovat johtaneet tilanteisiin, joissa monilla hyvinvointialueilla ei ole ollut muita vaihtoehtoja kuin lisähoitohenkilöstön hankkiminen ostopalveluna. Me RKP:ssä haluamme toimivan lainsäädännön, joka turvaa henkilöstön saatavuuden kestävällä tavalla. Jopa yli 250 euron suuruisissa lääkäripalveluista maksettavissa tuntipalkoissa ei ole mitään kestävää.

 

Arvoisa puhemies,

Hyvinvointialueet ovat olleet toiminnassa pian 10 kuukautta. Siis 10 kuukautta. Alueet eivät ole olleet toiminnassa vielä edes yhtä tilivuotta. Hallitus on halunnut antaa edellisen hallituksen sote-ratkaisulle mahdollisuuden. Muutosten tekeminen rahoitukseen tässä vaiheessa olisi aivan liian hätiköityä. Hallitus on päättänyt kunnioittaa hyvinvointialueiden toivomaa työrauhaa. Samalla hallitus seuraa aktiivisesti hyvinvointialueiden tilannetta. Pyrimme siihen, että hyvinvointialueet olisivat taloudellisesti kestävällä pohjalla.

 

Arvoisa puhemies,

Nyt meillä on edessämme seuraava uudistus, nimittäin palveluiden uudistaminen. Suomen väestö ikääntyy, mikä kuormittaa maamme terveydenhuoltojärjestelmää. Me RKP:ssä haluamme turvata lähipalvelut, mutta niiden sisällöstä päättäminen on hyvinvointialueiden tehtävä, ei meidän. Meidän on myös vauhditettava perhelääkärimallin luomista hallitusohjelman mukaisesti.

Silloin kun ihminen on heikoimmillaan, hänen on saatava hoitoa ja huolenpitoa omalla äidinkielellään. Siksi hallitus muun muassa selkeyttää kaksikielisten hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä. Lisäksi meidän on kiinnitettävä huomiota hoitojonojen lyhentämiseen. Siksi Kela-korvauksiin kohdennetaan lisäresursseja, jotta entistä useammat voisivat hankkia hoitoa yksityiseltä sektorilta alhaisempaan hintaan rajoitetun ajan.

 

Arvoisa puhemies,

Meidän on vahvistettava luottamusta julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoomme. Toisin kuin väitetään, hallitus ei ole leikkaamassa 1,4 miljardia euroa sosiaali- ja terveydenhuollosta. Suurin osa sopeuttamistoimenpiteistä koskee kustannusten housun hillintää, joka on ollut kestämättömällä tasolla. Hallitus on myös varannut vuoden 2025 kehyksiin miljardi euroa toteutuneiden kustannusten tarkistamiseen.

Me kaikki täällä salissa olemme vastuussa Suomen sosiaali- ja terveyspalveluista. Olemme uudistaneet hallinnon, ja nyt on palveluiden tarkistamisen vuoro. Siihen tarvitaan uudenlaista ajattelua. Hallitus haluaa antaa hyvinvointialueille työrauhan ja luoda niille edellytykset onnistua.

 

Kiitos.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 22.11.2023, Mats Löfström, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.11.2023 klo 15:00

Välikysymyskeskustelu nuorten tulevaisuudesta

Ryhmäpuheenvuoro 21.11.2023 Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.11.2023 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko EU:n taisteluosaston valmiusvuorosta 1.1.–30.6.2024

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.11.2023 klo 15:10

Vuoden 2024 talousarvioesityksen lähetekeskustelu     

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.10.2023 klo 13:00

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Ryhmäpuheen pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.09.2023 klo 15:00

Orpon hallituksen hallitusohjelma

Ryhmäpuheenvuoro, Otto Andersson, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 21.6.2023
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.06.2023 klo 14:00

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 22.11.2023, Mats Löfström, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.11.2023 klo 15:00

Välikysymyskeskustelu nuorten tulevaisuudesta

Ryhmäpuheenvuoro 21.11.2023 Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.11.2023 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko EU:n taisteluosaston valmiusvuorosta 1.1.–30.6.2024

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.11.2023 klo 15:10

Välikysymys sosiaali- ja terveydenhuollosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjkä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.10.2023 klo 14:44

Vuoden 2024 talousarvioesityksen lähetekeskustelu     

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.10.2023 klo 13:00

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Ryhmäpuheen pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.09.2023 klo 15:00

Orpon hallituksen hallitusohjelma

Ryhmäpuheenvuoro, Otto Andersson, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 21.6.2023
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.06.2023 klo 14:00

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00