Välikysymys sairaalaverkosta

23.04.2024 klo 15:02

Arvoisa puhemies,

harva asia aktivoi ja kiinnostaa kansalaisia niin paljon kuin sosiaali- ja terveydenhuolto. Se on kuuma kysymys myös täällä eduskunnassa. Oppositio on vuodesta 2021 alkaen joka vuosi tehnyt sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan välikysymyksen. Hallituksia ja puolueita tulee ja menee, mutta huoli terveydenhuollosta säilyy.

 

Arvoisa puhemies,

maamme hoito- ja hoiva-alaa uhkaa suuri megatrendi. Yhä useammat tarvitsevat hoitoa, yhä harvemmat osallistuvat julkisten palveluiden rahoittamiseen, ja työvoiman määrä vähenee. Tämän yhtälön ratkaiseminen on haastavaa. Hoitoalan kustannusten nousu on ollut ongelma jo kahden vuosikymmenen ajan, ja erityisesti viime vuosikymmenellä vapaiden virkojen täyttäminen on ollut entistä hankalampaa.

 

On selvää, että me emme voi jatkaa entiseen tapaan. On selvää, että meidän on hillittävä kustannusten kasvua ja löydettävä ratkaisuja henkilöstöpulaan. Mutta samalla RKP:lle on selvää, että hoito ja hoiva kuuluvat kansalaisten tärkeimpiin palveluihin. Hoitoa on saatava kohtuullisella etäisyydellä, kohtuullisessa ajassa ja omalla äidinkielellä. Siksi RKP on aina tehnyt töitä lähipalveluiden säilyttämiseksi. Tämä näkyy muun muassa Pohjanmaalla, missä hyväksyttiin tulevien vuosien tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelma, jossa päätettiin säilyttää lähipalvelut ja matalan kynnyksen hoito.

 

Olemme hyvin tyytyväisiä hallituksen päätökseen siitä, että jatkossakin kaikilla hyvinvointialueilla keskussairaalassa hoidetaan synnytyksiä ja tehdään kattavasti leikkaustoimintaa. Hallitus teki myös tärkeitä päätöksiä Pietarsaaren ja Raaseporin yöpäivystyksen jatkamisesta kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Lopulliset päätökset tekevät siis Pohjanmaan hyvinvointialue ja HUS-yhtymä. Tämä on kuitenkin tärkeä signaali hallitukselta siitä, että ruotsinkieliset palvelut on turvattava. 

 

Arvoisa puhemies,

politiikkaan kuuluu se, että oppositio toimii hallituksen vastapainona, tekee omia ehdotuksiaan ja tarkastelee kriittisesti hallituksen työtä. On tietenkin ymmärrettävää, että oman toiminnan kriittinen tarkastelu on vaikeaa, vaikka siihen joskus olisi aihetta.

 

RKP:läisenä poliitikkona olen hämmentyneenä seurannut sosiaalidemokraattien ja vihreiden toimintaa eduskunnassa ja samaan aikaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallituksessa. HUSissa SDP:n ja vihreiden edustajat ovat äänestäneet sen puolesta, että Porvoon, Raaseporin ja Lohjan pienten sairaaloiden toimintaa karsittaisiin. Samaan aikaan kyseiset puolueet ovat kansallisessa politiikassa - muun muassa tällä välikysymyksellä - vaatineet, että niin ei tehtäisi. RKP:n edustajat ovat johdonmukaisesti puhuneet ja äänestäneet sairaaloiden ja niiden toiminnan turvaamisen puolesta. Nyt teillä, hyvä opposition, on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että teidän edustajanne äänestävät HUSin hallituksessa 6.5. muun muassa Lohjan synnytysosaston säilyttämisen puolesta.

 

Arvoisa puhemies,

jos haluamme turvata maamme sairaaloiden toiminnan myös tulevaisuudessa, meidän on huolehdittava siitä, että niihin saadaan henkilöstöä. Henkilöstö on sosiaali- ja terveyspalveluiden tärkein voimavara. Jos henkilöstöpulaa ei onnistuta ratkaisemaan, sairaaloiden tai hoitopaikkojen lukumäärällä ei ole mitään merkitystä, jos ne eivät voi ottaa potilaita vastaan.

 

Siksi RKP on muun muassa pitkään kannattanut terveydenhuollon ammattihenkilöstön työnjaon päivittämistä. Tällaista lainsäädäntöä valmistellaan parhaillaan. Tavoitteena on henkilöstön osaamisen hyödyntäminen entistä paremmin. Me poliitikot saamme säännöllisesti palautetta lääkäreiltä, hoitajilta ja sosiaalityöntekijöiltä siitä, että suuri osa heidän työajastaan kuluu paperitöihin ja potilastietojärjestelmien kanssa tahkoamiseen. RKP kannattaa työnjaon päivittämistä ja toivoo, että sen valmistelu sujuu nopeasti.

 

Arvoisa puhemies,

meidän on löydettävä uusia työskentelytapoja, uusia tapoja perusterveydenhuollon vahvistamiseksi ja uusia tapoja henkilöstövajeen korjaamiseksi. Haluamme edistää omalääkärimallia ja ammatinharjoittajamallia. Hallituksen pöydällä on monia tärkeitä uudistuksia, ja sen on nyt työskenneltävä tehokkaasti hyvinvointialueiden arjen helpottamiseksi.

 

Kiitos.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.06.2024 klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.06.2024 klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00