Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

20.03.2024 klo 15:10

Arvoisa puhemies,

keskusteleminen Suomen eri alueista ja niiden vahvuuksista ja heikkouksista on arvokasta. Keskustelemme sekä käytännöllisistä näkökulmista, kuten elintarvikehuollosta, puolustuksesta ja infrastruktuurista, että myös syvällisemmistä asioista, jotka liittyvät siihen, millaisena me näemme Suomen tulevaisuuden.

Ruotsalainen kansanpuolue on aina kannattanut sellaista politiikkaa, joka edistää paikallisyhteisöjen elämää ja kaikkien alueiden mahdollisuuksia kehittyä omien ainutlaatuisten vahvuuksiensa ja tarpeidensa pohjalta. Sen takia tämä hallitus työskentelee useilla rintamilla koko Suomen talouden vahvistamiseksi, uusien työpaikkojen luomisen helpottamiseksi ja sen varmistamiseksi, että Suomi on kilpailukykyinen, kestävä ja turvallinen yhteiskunta. Hallitus tekee myös koko maata hyödyttäviä panostuksia Suomen viennin ja kasvun edistämiseen, joilla vahvistetaan hyvinvointiyhteiskuntamme perustaa.

 

Arvoisa puhemies,

maa- ja metsätalouden merkitys Suomen taloudelle ja paikalliselle elinvoimalle on suuri. Lisäksi maa- ja metsätalouden merkitys Suomen kansalliselle omavaraisuudelle on ratkaisevan tärkeä. Hallituksen tavoite on selkeä – maa- ja metsätalouden harjoittamisen on oltava Suomessa kannattavaa. Tässä on kyse koko Suomen tulevaisuudesta. Sen takia hallitus on sitoutunut vahvasti maatalouden kannattavuuden parantamiseen ja kansallisen metsäpolitiikan vahvistamiseen.

Me uskomme ihmisten oikeuteen valita itse, missä he haluavat asua. Valtiovallan tehtävä on huolehtia siitä, että se on mahdollista. Sen takia hallitus tekee jo tänä vuonna muun muassa ylimääräisen 250 miljoonan euron suuruisen panostuksen maamme tieverkoston parantamiseen ja ylläpitoon. Tiet ovat alueen verisuonia, kuten me kaikki maakuntakeskusten ulkopuolella asuvat hyvin tiedämme. Alemman asteiseen tieverkostoon tehtävät panostukset ovat tärkeitä alueille ja ihmisille, mutta ne ovat erityisen tärkeitä taloudelle ja yrittäjyyden edellytyksille. Tällä hallituskaudella tehdään myös merkittäviä investointeja omavaraisuutta ja kestävää kehitystä edistäviin hankkeisiin.

 

Arvoisa puhemies,

erityisesti Itä-Suomen tulevaisuudesta ei valitettavasti näinä aikoina voi keskustella puhumatta maamme turvallisuudesta. Nykyään kaikki puhuvat turvallisuuspolitiikasta. Suomen itäraja on EU:n ulkoraja ja myös Naton itäraja. Siksi Itä-Suomi ja itäraja eivät ole tärkeitä pelkästään Suomelle vaan myös Euroopan unionille ja maamme kansainvälisille yhteistyökumppaneille. Suomen linjana on jo pitkään ollut Itä-Suomen merkityksen korostaminen erilaisissa virallisissa ja epävirallisissa tapaamisissa, ja viestimme on otettu hyvin vastaan. Euroopalle ja Suomelle on strategisestikin tärkeää, että ulkorajoilla olevat alueet ovat asuttuja.

 

Arvoisa puhemies,

RKP työskentelee sen puolesta, että palvelut olisivat lähellä ihmistä. Erityisesti pienten alueiden kannalta esimerkiksi terveysasemien tai käräjäoikeuksien sijainti voi olla olennaista. Meidän visiomme on sellainen Suomi, jossa korkealaatuiset julkiset palvelut ovat postinumerosta riippumatta kaikkien kansalaisten ulottuvilla, jossa jokainen alue voi kukoistaa omista lähtökohdistaan, ja jossa alueiden välinen yhteistyö ja solidaarisuus ovat maamme vahvuuden ja hyvinvoinnin perusta.

 

Kiitos.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.06.2024 klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.06.2024 klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00