Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

06.06.2022 klo 14:07

Arvoisa puhemies,

Maailmassa on paljon huolta ja levottomuutta. Ruoka kallistuu, bensan hinta on noussut paljon ja turvallisuustilanne on muuttunut. Tässä yhteydessä puhe ilmastonmuutoksesta ja päästöistä voi tuntua päälle liimatulta. Helposti voi tuntua siltä, että meidän tulisi nyt keskittyä vain niihin ongelmiin, joita me kohtaamme arjessamme. Mutta mietitäänpä vielä. Me päättäjät kuitenkin olemme vastuussa tulevaisuuden haasteisiin vastaamisesta jo nyt, myös ympäristöämme ja ilmastoa koskevien haasteiden osalta. Sen takia hallitus on viime vuosina tehnyt paljon töitä etsiessään ratkaisuja ja etenemistapoja eri sektoreille.

 

Arvoisa puhemies,

Ilmastopolitiikan suunnitelma viitoittaa sitä, miten saavutamme hiilineutraaliustavoitteemme, erityisesti niin sanotulla taakanjakosektorilla. Tavoitteet on asetettu EU:ssa, mikä kertoo siitä, että on äärimmäisen tärkeää, että Suomi vaikuttaa aktiivisesti EU:n tasolla. Itse toimenpiteistä sen sijaan olemme kansallisesti vastuussa. Ilmastotyötä on tehtävä kaikilla tasoilla – kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella. Esimerkiksi useilla suomalaisilla kaupungeilla ja kunnilla on omat kunnianhimoiset tavoitteensa ja suunnitelmansa.

Sekä kansalliset että EU-tason tavoitteemme ovat hyviä. Strategiset tavoitteet edellyttävät sitä, että myös lyhyen aikavälin päätökset ovat linjassa lopullisen tavoitteen kanssa. Vuosisuunnitelmasta poikkeaminen lyhyen tähtäimen päätöksillä luo epävarmuutta muun muassa investointien osalta. Ennakoitavuuden luominen on meidän tehtävämme. Meidän tulee sitoutua siihen, mitä sovimme. Jos emme tee niin, emme myöskään saa tarvittavia investointeja.

Panostukset tutkimukseen ja innovaatioihin, investointeihin ja tulevaisuuden uskoon vievät Suomea eteenpäin. RKP:n mielestä yhteiskunnalla on keskeinen rooli tällaisen luovuuden ja edistyksen mahdollistajana. Meidän on tehtävä investoinneista houkuttelevia. Lupaprosessien on oltava nopeita. Yhteistyön yritysten kanssa on oltava sellaista, että ne tuntevat olevansa tervetulleita. Meidän tulee suhtautua avoimesti kaikkiin uusiutuvan energian muotoihin, kuten biokaasuun, tuuleen, aurinkoon ja vetyyn. Luovuutta tarvitaan kaikilla tasoilla. Myös kiertotalous on tulevaisuuden ala – ja sillä voi olla valtavan suuri vaikutus Suomelle, koska se antaa mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja rakentaa kestävää yhteiskuntaa.

 

Arvoisa puhemies,

Energian saatavuus liittyy entistä enemmän turvallisuuskysymyksiin. Turvallisuus on kansainvälisesti kasvava markkina. Jos onnistumme välttämään aiemmin tehdyt virheet, voimme luoda kotimaiset markkinat, joilla yritykset voivat kasvaa sen kokoisiksi, että ne kykenevät kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla. Venäläisestä energiasta irtautumiseksi tehtävät vaikeat päätökset antavat meille mahdollisuuden löytää kotimaisia ratkaisuja, jotka luovat työtä.

 

Arvoisa puhemies,

Suomen ilmastotavoitteista käytävä keskustelu on usein hyvin byrokraattista ja tuntuu etäiseltä. Mutta jokainen suomalainen on osa suurta kokonaisuutta, palapelin palanen. Siksi osallisuus ja viestintä ovat äärimmäisen tärkeitä. Ihmisten tulee osallistua ja tuntea olevansa osa myönteistä muutosta. Meidän on tuettava niitä, joihin siirtymä vaikuttaa eniten, jotta ne kykenisivät sopeutumaan. Tämä koskee sekä ihmisryhmiä että alueita.

 

Myös kunnilla on kokonaisuuden kannalta tärkeä rooli, koska ne vastaavat muun muassa joukkoliikenteestä ja maankäytöstä. RKP kannattaa toimivaa joukkoliikennettä, erityisesti raideliikennettä, ja autokannan uudistamista sekä vähäpäästöisten autojen määrän lisäämistä. Hallitus on jo ryhtynyt moniin toimenpiteisiin muutoksen nopeuttamiseksi. Niitä ovat esimerkiksi sähköautojen hankintatuki ja fossiilittoman liikenteen tiekartta. Kuluttajakysyntä on juuri nyt suurta, ja sähköautojen saatavuus on korkeita hintoja suurempi ongelma. Myös uusien rakennusten tulee olla energiatehokkaita – mutta järkevällä ja ennen kaikkea kestävällä tavalla. Kannatamme puurakentamisen lisäämistä, koska puurakentaminen ei ole vain kestävää vaan myös tapa sitoa hiiltä pitkäkestoisiin tuotteisiin. Rakennuksen koko elinkaari tulee huomioida. Valtio tukee kotitalouksien siirtymistä öljylämmityksestä ilmaston kannalta fiksumpiin lämmitysmenetelmiin, ja tämän tuen suuri suosio on hieno juttu.

 

Arvoisa puhemies,

Ilmastovuosikertomus on hyvä tapa, jonka avulla päättäjät voivat seurata kehitystä. Meidän tulee käyttää samoja mittareita vuodesta toiseen ja tilastoida tuloksia, jotta voimme sekä arvioida omaa kehitystämme että varmistua siitä, että mittaamme samoja asioita eri maissa. Nyt käsiteltävä ilmastosuunnitelma on vakaalla pohjalla. Suomen on oltava kehityksen eturintamassa ja muistettava, että ilmastonmuutos ei ole pelkästään haaste vaan myös mahdollisuus maamme yrityksille. Kiitos.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

Ryhmäpuheenvuoro 7.12.2022, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.12.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Suomen digitaalista kompassia koskeva selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 16:32

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.11.2022 klo 14:50

Huoltovarmuusselonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 17:00

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro edustaja Anders Norrbackin pitämänä.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 15:43

Ilmasto- ja energiastrategia – pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro 13.10.2022, Puheenvuoron pitäjänä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.10.2022 klo 15:00

Välikysymys energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.10.2022 klo 15:00

Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä

Ryhmäuheenvuoron pitäjä edustaja Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.09.2022 klo 15:00

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

Ryhmäpuheenvuoro 7.12.2022, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.12.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Suomen digitaalista kompassia koskeva selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 16:32

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.11.2022 klo 14:50

Huoltovarmuusselonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 17:00

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro edustaja Anders Norrbackin pitämänä.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 15:43

Ilmasto- ja energiastrategia – pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro 13.10.2022, Puheenvuoron pitäjänä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.10.2022 klo 15:00

Välikysymys energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.10.2022 klo 15:00

Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä

Ryhmäuheenvuoron pitäjä edustaja Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.09.2022 klo 15:00