NATO-JÄSENYYS

16.05.2022 klo 11:48

Arvoisa puhemies, Suomen tulee aina optimoida turvallisuutensa. Meidän on tehtävä päätöksiä, jotka turvaavat sen, että voimme myös jatkossa ylpeinä kertoa asuvamme maailman onnellisimmassa ja turvallisimmassa maassa. Korkeatasoinen ja demokraattinen koulutuksemme on antanut meille edellytykset tehdä yhtenä rintamana vaikeitakin valintoja.

 

Arvoisa puheimes, Venäjän brutaali ja tuomittava hyökkäys Ukrainaan on johtanut siihen, että merkittävä enemmistö kansastamme haluaa nähdä Suomen tulevaisuudessa Naton jäsenenä. Sodan myötä turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut.

 

RKP ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä tukee päätöstä hakea jäsenyyttä Pohjois-Atlantin puolustusliitto Natossa. Haluamme varmistaa, että Suomi on jatkossakin menestystarina. Tarina sisukkaasta ja oikeudenmukaisesta kansasta.

 

Arvoisa puhemies, Suomella on vahvat Puolustusvoimat ja vahva maanpuolustustahto. Säilytimme aselvelvollisuuden myös silloin kuin muut mahdollisuudet olisivat voineet olla houkuttelevia. Jo nykyään kynnys hyökätä Suomeen on korkea, mutta sitä on korotettava entisestään. Juuri siitä tässä päätöksessä hakea jäsenyyttä on kyse. Turvallisuutemme optimoinnista.

 

Pohjois-Atlantin sopimuksen 5 artiklan antama suoja tekee Suomesta osan Naton yhteistä puolustusta. Turvaudumme edelleen yleiseen asevelvollisuuteen ja vahvoihin omiin Puolustusvoimiin, mutta mikäli kriisi koittaisi, emme olisi yksin, vaan koko puolustusliitto olisi meidän kanssamme. Sen takia haemme nyt jäsenyyttä.

 

Arvoisa puhemies, rautaesiripun väistyttyä uskoimme uuteen maailmanjärjestykseen. Halusimme uskoa Venäjän tarkoitusperiin, halusimme kehittää suhdettamme. Uutta maailmanjärjestystä kesti pienen hetken, mutta sitten se katosi. On surullista ja selvää, että rautaesirippu pystytetään taas Eurooppaa jakamaan. Toisella puolella on demokraattisten valtioiden liitto. Toisella puolella on taantuva diktatuuri, jossa kokonaisen sukupolven tulevaisuus heitetään romukoppaan.

 

Haluamme uskoa, että jossain vaiheessa kasvaa venäläisten päättäjien uusi sukupolvi, joka sanoutuu irti parhaillaan tehtävistä rikoksista ja on valmis aitoon ja rehelliseen vuoropuheluun naapurimaidensa kanssa. Aivan kuten mekin tarvitsemme luotettavaa Venäjää, myös Venäjä tarvitsee naapurimaitaan. Eristäytymisestä ei seuraa mitään hyvää. Suomi on hyvä naapuri eikä uhkaa ketään. Suomi Naton jäsenenä on sama Suomi kuin se on tälläkin hetkellä. Emme Nato-jäsenyydenkään myötä käännä selkäämme Venäjän kansalle. Ja me toivomme, että Venäjä ei käännä selkäänsä tulevaisuudelle.

 

Pohjoismaat ovat vahvoja demokratioita ja oikeusvaltioita. Meitä tarvitaan Natossa. Sellainen Pohjola, jonka kaikki maat kuuluvat samaan liittoon, on nykyistä elinvoimaisempi ja turvallisempi. Nato-jäsenyys mahdollistaa entistä tiiviimmän pohjoismaisen yhteistyön. Suomen on etsittävä yhteistyökumppaneita sellaisten maiden joukosta, joiden kanssa meillä on yhteinen arvopohja. Siten rakennamme demokraattisen tulevaisuuden, jossa on toimiva oikeusvaltio ja jossa vallitsee rauha.

 

Puolustus ei koskaan ole pelkästään sotilaallista maanpuolustusta. Siksi on erityisen tärkeää, että kriisin koittaessa yhteiskuntaa puolustetaan kokonaisuutena. Että puolustetaan oikeusvaltiota, kansainvälisiä sopimuksia, yhdenvertaisuutta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Ne eivät ole myytävänä hyvinä aikoina, mutta eivät myöskään huonoina.

 

RKP:lle Natoon liittyminen ei ole mitenkään dramaattista. Olemme peräänkuuluttaneet Nato-keskustelua 90-luvulta lähtien. Tähän mennessä tehty työ mahdollistaa nopean liittymisprosessin. Puolustusministeriössä on tehty perusteellista työtä Suomen puolustuksen vahvistamiseksi – usein RKP:läisen ministerin johdolla. Nyt tuo työ on osoittautunut kullan arvoiseksi. 

 

Arvoisa puhemies, RKP ja ruotsalainen eduskuntaryhmä antavat täyden tukensa tasavallan presidentille ja hallitukselle ja kannattavat Suomen päätöstä hakea Naton jäsenyyttä ja jatkaa aktiivista ja määrätietoista työtämme rauhan ja demokratian puolesta.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Suomen digitaalista kompassia koskeva selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 16:32

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.11.2022 klo 14:50

Huoltovarmuusselonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 17:00

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro edustaja Anders Norrbackin pitämänä.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 15:43

Ilmasto- ja energiastrategia – pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro 13.10.2022, Puheenvuoron pitäjänä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.10.2022 klo 15:00

Välikysymys energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.10.2022 klo 15:00

Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä

Ryhmäuheenvuoron pitäjä edustaja Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.09.2022 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2023

Ryhmäpuheenvuoro 20.9.2022, edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.09.2022 klo 13:25

Tasa-arvopoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron piti 14.9 2022 edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.09.2022 klo 14:55

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Suomen digitaalista kompassia koskeva selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 16:32

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.11.2022 klo 14:50

Huoltovarmuusselonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 17:00

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro edustaja Anders Norrbackin pitämänä.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 15:43

Ilmasto- ja energiastrategia – pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro 13.10.2022, Puheenvuoron pitäjänä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.10.2022 klo 15:00

Välikysymys energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.10.2022 klo 15:00

Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä

Ryhmäuheenvuoron pitäjä edustaja Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.09.2022 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2023

Ryhmäpuheenvuoro 20.9.2022, edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.09.2022 klo 13:25

Tasa-arvopoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron piti 14.9 2022 edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.09.2022 klo 14:55