Vastaus polttoaineiden ja energian hintoja koskevaan välikysymykseen 22.2.2022

22.02.2022 klo 14:56

Arvoisa puhemies,

Se, että Perussuomalaiset haluaa kaataa hallituksen, ei ole uutinen, mutta on surullista, että se tehdään poliittisten pisteiden toivossa eikä ratkaisujen etsimiseksi tai kehitykseen vaikuttamiseksi. Jos Suomi olisi noudattanut Perussuomalaisten linjaa ja ryhtynyt tukemaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä, tilanne olisi melko katastrofaalinen. Autoilijat kärsisivät hintojen noususta vielä nykyistäkin enemmän ja energialaskut olisivat huomattavasti nykyistä kalliimpia. Tuntuu erikoiselta, että Perussuomalaiset tekee välikysymyksen sähkön hinnan noususta, kun he itse ovat ehdottaneet toimenpiteitä, jotka nostaisivat hintoja vielä enemmän.

Arvoisa puhemies,

Energian ja bensan hinta on vakava haaste monille suomalaisille. Kuten hallituspuolueet ja myös Kokoomus ovat huomauttaneet, bensaveron lasku olisi tehoton ja äärimmäisen kallis toimenpide, joka ei kohdistuisi eniten hinnannoususta kärsiviin. Litrahinnan 20 sentin lasku maksaisi yhteiskunnalle noin 800 miljoonaa euroa.

RKP:n ja Ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä ongelmat tulee ratkaista tehokkailla ja kestävillä toimenpiteillä. Viime viikon perjantaina hallitus kertoi useista kohdennetuista toimenpiteistä, joilla vastataan bensan ja sähkön hintojen nousuun. Työmatkakulujen verovähennystä korotetaan, asumiskustannusten nousu huomioidaan entistä paremmin toimeentulotukea myönnettäessä, ilmastoystävällisiä investointeja tuetaan ja kotitalouksille luodaan tuloihin ja alueisiin perustuva kohdennettu tukijärjestelmä. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on auttaa suomalaisia selviytymään arjessa.

Arvoisa puhemies,

On tärkeää, että ministeriö ryhtyy nyt selvittämään niin sanotun ammattidieselin käyttöönottoa.

Myös maatalouden hätä on käynyt entistä selvemmäksi, ja ensimmäisenä toimenpiteenä tietyt tuotantorakennukset vapautetaan kiinteistöverosta koko tältä vuodelta. Mutta tämän elintärkeän alan kriisi ei johdu vain maailmanmarkkinoista vaan myös omista rakenteistamme. Itsestään selvä tavoite tulisi olla, että maanviljelijät saavat korkeamman, kohtuullisen hinnan tuotteistaan. Toimenpiteitä on tehtävä koko ruokaketjussa.

Arvoisa puhemies,

Jos haluamme luoda pysyvän muutoksen, meidän on luotava edellytyksiä vaihtoehtoisille toimenpiteille. Hallitus on jo panostanut öljykattiloiden vaihtoon, infrastruktuuriin sekä sähköautoihin ja joukkoliikenteeseen siirtymiseen. Samalla meidän on avoimesti ja rehellisesti tunnustettava, että tarvitaan kohdennettuja toimenpiteitä hankaluuksissa olevien ihmisten auttamiseksi. Tämä koskee usein erityisesti maaseudulla asuvia ihmisiä. Monet suomalaiset asuvat talossa, jota heillä ei ole varaa myydä tai jonka lämmönlähdettä heillä ei ole varaa vaihtaa. He ovat täysin riippuvaisia autosta, mutta heillä ei ole varaa vaihtaa uudempaan, vähemmän polttoainetta kuluttavaan autoon, sähköautoon vaihtamisesta puhumattakaan. Monet meistä joutuvat ajamaan pitkiä matkoja töihin, päiväkotiin ja lasten harrastuksiin. Monille suomalaisille tämä on suuri taloudellinen taakka. Heitä meidän on autettava ja meidän on tiedostettava se, että ilmastosiirtymä myös johtaa uudenlaiseen taloudelliseen haavoittuvuuteen. Tähän vastaamiseksi meidän on rakennettava uusia turvaverkkoja, ja siksi on tärkeää, että jatkamme siirtymää sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Arvoisa puhemies,

Viime kuukausina olemme oppineet, että tarvitsemme korkean omavaraisuusasteen sähkön osalta. Vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöämme vähennämme myös riippuvuuttamme muista maista. Energiapäätöksillä on nimittäin myös turvallisuuspoliittinen ulottuvuus. Me RKP:ssä olemme iloisia siitä, että useimmat suomalaiset ymmärtävät, että energiapolitiikka vaatii pitkäjänteisyyttä.

Kiitos.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Välikysymys energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.10.2022 klo 15:00

Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä

Ryhmäuheenvuoron pitäjä edustaja Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.09.2022 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2023

Ryhmäpuheenvuoro 20.9.2022, edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.09.2022 klo 13:25

Tasa-arvopoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron piti 14.9 2022 edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.09.2022 klo 14:55

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023–2026

Ryhmäpuheenvuoton pitäjä edustaja Bergqvist
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.06.2022 klo 15:00

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.06.2022 klo 14:07

Valtioneuvoston selonteko turvallisuustilanteesta ja Nato-hakemuksesta

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 17.5.2022, Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.05.2022 klo 12:57

NATO-JÄSENYYS

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.05.2022 klo 11:48

Valtioneuvoston selonteko kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeista

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 11.5.2022, Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2022 klo 15:00

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.04.2022 klo 15:00

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.10.2022 klo 15:00

Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä

Ryhmäuheenvuoron pitäjä edustaja Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.09.2022 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2023

Ryhmäpuheenvuoro 20.9.2022, edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.09.2022 klo 13:25

Tasa-arvopoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron piti 14.9 2022 edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.09.2022 klo 14:55

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023–2026

Ryhmäpuheenvuoton pitäjä edustaja Bergqvist
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.06.2022 klo 15:00

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.06.2022 klo 14:07

Valtioneuvoston selonteko turvallisuustilanteesta ja Nato-hakemuksesta

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 17.5.2022, Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.05.2022 klo 12:57

NATO-JÄSENYYS

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.05.2022 klo 11:48

Valtioneuvoston selonteko kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeista

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 11.5.2022, Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2022 klo 15:00

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.04.2022 klo 15:00