Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032, palautekeskustelu

01.07.2021 klo 11:00


Arvoisa puhemies,

On suuri ilo olla täällä tänään hyväksymässä Suomen ensimmäistä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Kyseessä on historiallinen suunnitelma, josta muodostuu tärkeä osa kehitystyötämme. Kun kehitämme infrastruktuuria, tarvitaan pitkäjänteisyyttä. Juuri siitä tässä suunnitelmassa on kyse.

Jokainen meistä eri rooleissamme on riippuvainen toimivasta liikenneverkosta. Se vaikuttaa meihin paljon enemmän kuin usein osaamme kuvitellakaan. Toimiva liikenneverkosto luo tulevaisuudenuskoa. Siksi meille RKP:ssä on myös ollut erityisen tärkeää ja hienoa, että suunnitelmassa selkeästi todetaan lähtökohdaksi, että liikenneverkosto takaa koko Suomen saavutettavuuden ja että myös alempaan tieverkkoon täytyy panostaa. Myös sisävesi- ja saaristoliikenteestä tulee pitää huolta.

Arvoisa puhemies,

Selonteko on rakennettu kahdelle lähtökohdalle. Suunnitelmaan tulee sitoutua pitkäjänteisesti ja näin ollen myös rahoituksen tulee olla pitkäjänteistä. Liikenne- ja viestintävaliokunta painottaa tätä myös lausumassaan. Me kaikki tiedämme, että korjausvelka on vuosien saatossa kasvanut merkittäväksi. Juuri siksi tämä suunnitelma on niin tärkeä ja arvokas; meillä on yhteinen visio siitä, miten kehitämme liikennejärjestelmäämme. Parlamentaarisessa ohjausryhmässä katsottiin, että pitkän linjan aikavälin tavoitteen tulisi olla, että rahoituksen tason tulisi vastata keskimäärin yhtä prosenttia bruttokansantuotteesta. Kuten kaikki rahoitusratkaisut, myös tässä on omat haasteemme. Samalla meidän täytyy kuitenkin muistaa, kuinka panostukset liikennejärjestelmäämme ovat panostuksia myös yritysten kilpailukykyyn ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Vienti on Suomelle kaiken A ja O. Vanhan sanonnan mukaan ”Suomi on saari” ja tänäkin päivänä se on hyvin kuvaava ilmaisu. Suomi on riippuvainen siitä, että satamamme toimivat hyvin. Siksi me RKP:ssä olemme korostaneet satamien ja alueellisten lentokenttien merkitystä. Monet Suomen satamat ovat osa Euroopan laajuista liikenneverkkoa. Samanaikaisesti myös muiden satamien kehittäminen on tärkeää, aivan kuten suunnitelmassa todetaan. Valtio sitoutuu myös vaikuttamaan merten moottoritie -konseptin kehittämiseen. Tavoitteena on laaja-alaisesti parantaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja yhteyksiä keskeisille markkina-alueille.

Jotta satamamme voivat toimia, on toimiva logistiikka elintärkeä niin kyseiselle alueelle kuin koko Suomelle. Tällaisia elintärkeitä teitä ja väyliä on todella paljon maassamme, mutta haluan tässä nostaa esille vientirannikon, eli länsirannikon valtaväylän: valtatie 8. Valtatie 8 on todella tärkeä viennillemme. Panostuksia on tehty tällä kaudella, mutta tarpeita on monia ja tämän tulisi näkyä väylän investointiohjelmassa. Vientirannikon valtateillä on myös edellytyksiä olla etunenässä matkalla kohti uudenlaista tavaran kuljettamista. Alueellisella yhteistyöllä kasitiestä voidaan tehdä Suomen ”älytie”.

Arvoisa puhemies,

Tulevaisuus tulee muuttamaan liikennejärjestelmäämme. Tällä hetkellä väylillä kulkee tyhjiä rekkoja ja laivakontteja, mutta datan avulla voimme löytää yhä tehokkaampia tapoja hyödyntää jo olemassa olevia asioita. Arkipäivää on jo se, että henkilöautoissa automatiikka pelastaa ihmishenkiä, mutta tulevaisuudessa turvallisuutta voidaan edistää yhä monipuolisemmin keinoin. Muun muassa siksi onkin tärkeää, että kaikki vanhat tiesuunnitelmat digitalisoidaan. Se luo läpinäkyvyyttä ja säästää pitkässä juoksussa valtion varoja. Juuri läpinäkyvyys ja uskottavuus ovat todella tärkeitä kansalaisten silmissä. Tähän tulisi panostaa entistä enemmän, kaikilla tasoilla.

Arvoisa puhemies,

Tämä liikennesuunnitelma on keino tunnistaa todelliset tarpeet, nähdä missä investointeja tarvitaan ja missä taas kunnossapito on keskeinen. Lähtökohtana tulee olla, että hankkeen kokonaishyöty arvioidaan, niin pienten kuin suurten hankkeiden osalta. Jos muistamme samanaikaisesti sekä pitää katseen horisontissa että nähdä mihin suuntaan maailma kehittyy muuten, niin voimme tehdä viisaita päätöksiä - strategisesti ja pitkäjänteisesti.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Valtioneuvoston selonteko kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeista

Ryhmäpuheenvuoro 15.9.2021, edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.09.2021 klo 15:29

Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko 

Ryhmäpuheenvuoro 14.9.2021, Eva Biaudet,
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.09.2021 klo 15:00

Julkisen talouden suunnitelma

Palautekeskustelun ryhhmäpuheenvuoron piti edustaja Verinica Rehn-Kivi.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.06.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.06.2021 klo 15:00

Välikysymys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta

Ryhmäpuheenvuoro pitäjä edustaja Veronica Rehn-Kivi.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.06.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032

Ryhmäpuheenvuoro 26.5.2021. Edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
26.05.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025

Ryhmäpuheenvuoro 19.5.2021, Veronica Rehn-Kivi, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.05.2021 klo 14:59

Talouspolitiikan linjaa koskeva välikysymys

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.05.2021 klo 15:00

Valtiovarainvaliokunnan EU:n omia varoja koskeva mietintö

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2021 klo 15:00

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selonteko kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeista

Ryhmäpuheenvuoro 15.9.2021, edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.09.2021 klo 15:29

Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko 

Ryhmäpuheenvuoro 14.9.2021, Eva Biaudet,
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.09.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.07.2021 klo 11:00

Julkisen talouden suunnitelma

Palautekeskustelun ryhhmäpuheenvuoron piti edustaja Verinica Rehn-Kivi.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.06.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.06.2021 klo 15:00

Välikysymys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta

Ryhmäpuheenvuoro pitäjä edustaja Veronica Rehn-Kivi.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.06.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032

Ryhmäpuheenvuoro 26.5.2021. Edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
26.05.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025

Ryhmäpuheenvuoro 19.5.2021, Veronica Rehn-Kivi, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.05.2021 klo 14:59

Talouspolitiikan linjaa koskeva välikysymys

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.05.2021 klo 15:00

Valtiovarainvaliokunnan EU:n omia varoja koskeva mietintö

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2021 klo 15:00