Julkisen talouden suunnitelma

28.06.2021 klo 15:00

Arvoisa puhemies,

Olemme nyt hallituskauden puolivälissä. Monta tärkeää päätöstä on jo tehty. Sote-uudistuksen lait hyväksyttiin viime viikolla eduskunnassa. Monille kunnille on keväällä siirretty kokeiluluontoisesti suurempi vastuu työttömyyden hoidosta. Öljylämmityksestä luopumista tuetaan korottamalla kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ja korvausprosenttia. Syksyllä tullaan tekemään päätökset kaksivuotisesta kokeilusta, jossa kotitalousvähennystä korotetaan. Määrätietoinen ja kova työ antaa konkreettisia tuloksia, siitä meillä on RKP:ssä todisteita.

Mutta edessä on edelleen paljon työtä. Useat tahot ovat jo pitkään kiinnittäneet vakavaa huomiota muun muassa tuomioistuinlaitoksen niukkaan perusrahoitukseen. Käsittelyaikojen pidentyminen uhkaa jo paikoin oikeusturvaa ja huomattavan monen tuomarin työpaikka on riippuvainen määräaikaisesta rahoituksesta. Siksi oli tärkeää, että kevään neuvotteluissa päätettiin, että oikeusministeriön hallinnonalalla ei tehdä leikkauksia. Oikeudenhoito vaatisi päinvastoin kipeästi panostuksia – aivan kuten monet muut asiat kuten kasvavat oppimiserot, mielenterveysongelmien lisääntyminen ja monien viranomaispäätösten hitaus. Samalla meidän täytyy hillitä valtion velkaantumista. Yhtälö on haastava ja tärkeintä on keskittyä ratkaisujen löytämiseen.

Arvoisa puhemies,

Ruotsalainen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että panostamme Suomen kasvun ja kukoistuksen edellytyksiin. Työllisyysasteen parantaminen on tässä keskeisessä roolissa. Mitä korkeampi työllisyysasteemme on, sitä vahvempi on myös hyvinvointivaltiomme. Siksi on tärkeää, että hallitus vielä tällä kaudella tuo esitykset ulkomaisen työvoiman saatavuuden helpottamisesta, että sote-uudistuksen toimeenpanossa keskitytään myös mielenterveyden edistämiseen ja että osatyökykyisten asemaa vahvistetaan sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä.

Arvoisa puhemies,

Kevään aikana olemme RKP:ssä iloinneet siitä, että työ tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiotoiminnan lisäämiseksi on lähtenyt käyntiin. Tavoitteena on, että TKI-rahoituksen osuus on 4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kuten valtionvarainvaliokunta toteaa, on tavoite nykyisessä talouden tilanteessa haasteellinen – mutta perusteltu. Jos haluamme vahvistaa Suomen taloutta ja suomalaisten hyvinvointia, on äärimmäisen tärkeää, että menestymme kansainvälisillä markkinoilla. Tämä edellyttää, että me päätöksentekijät tunnistamme oman roolimme ja yhdessä alueiden kanssa panostamme infrastruktuuriin, kannustamme esimerkiksi verotuksen kautta yrityksiä panostamaan kehitykseen ja teemme Suomesta houkuttelevan maan ulkomaalaisille työntekijöille.

Arvoisa puhemies,

Aivan kuten valtionvarainvaliokunta, myös me RKP:ssä katsomme, että valtiontalouden menopolitiikan tulee olla vastuullista, pitkäjänteistä ja taloudellista vakautta edistävää. Se tarkoittaa, että tämän kriisiajan jälkeen palaamme määrätietoisesti takaisin kohti talousraameja. Valtion, mutta myös kuntien, talouteen pitää tulevina vuosina kiinnittää erityistä huomiota. Valtionvarainministeriössä on käynnissä työ, jossa pohditaan kuntien tulevaisuutta. Monet kunnat ovat olleet pitkään kovilla suuren tehtävämäärän ja yhä kasvavien sote-kulujen myötä. Nyt kun sote siirtyy hyvinvointialueille, on kunnissa mahdollisuus keskittyä muihin tärkeisiin tehtäviin ja terveeseen taloudenpitoon.

Tässä yhteydessä haluan painottaa, valtionvarainvaliokunnan tavoin, että kokonaisveroastetta ei tule nostaa. Verotuksen tulee olla ennakoitavaa ja suunnitelmallista. Meidän täytyy keskittyä siihen, miten verotettavaa toimintaa voidaan kasvattaa; ei siihen, miten paljon enemmän voimme vielä verottaa.

Arvoisa puhemies,

Niin perheet, yritykset kuin valtiotkin ovat kokeneet historiallisen vaikeita aikoja koronan myötä. Suomessa tehtiin jo varhaisessa vaiheessa linjaus, että valtio kantaa suuren osan tukitoimien kustannuksista. Se oli vastuullinen ja ainut oikea päätös, tämä on myös selkeästi eduskunnan kanta. Samalla se kuitenkin tarkoittaa, että meillä on pitkä jälleenrakennuksen aika edessämme. Koronarajoituksilla on ollut seurauksia, joihin meidän täytyy yhteiskuntana panostaa. Muuten meillä on vaarana, että seurauksista tulee pysyviä ja että inhimillisestä ja taloudellisesta vahingosta tulee vieläkin suurempia. Jälleenrakennus vaatii työtä, se vaatii yhteistyötä ja se vaatii kykyä katsoa pidemmälle kuin seuraaviin vaaleihin.

Meillä on kaikki edellytykset onnistua.

Kiitos.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Sisäisen turvallisuuden selonteko

Ryhmäpuheenvuoro 21.9.2021, edustaja Mats Löfström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.09.2021 klo 14:59

Lähetekeskustelu valtioneuvoston puolustusselonteosta

Ryhmäpuheenvuoro 16.9.2021, edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.09.2021 klo 15:50

Valtioneuvoston selonteko kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeista

Ryhmäpuheenvuoro 15.9.2021, edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.09.2021 klo 15:29

Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko 

Ryhmäpuheenvuoro 14.9.2021, Eva Biaudet,
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.09.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.07.2021 klo 11:00

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.06.2021 klo 15:00

Välikysymys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta

Ryhmäpuheenvuoro pitäjä edustaja Veronica Rehn-Kivi.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.06.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032

Ryhmäpuheenvuoro 26.5.2021. Edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
26.05.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025

Ryhmäpuheenvuoro 19.5.2021, Veronica Rehn-Kivi, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.05.2021 klo 14:59

Ryhmäpuheenvuorot

Sisäisen turvallisuuden selonteko

Ryhmäpuheenvuoro 21.9.2021, edustaja Mats Löfström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.09.2021 klo 14:59

Lähetekeskustelu valtioneuvoston puolustusselonteosta

Ryhmäpuheenvuoro 16.9.2021, edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.09.2021 klo 15:50

Valtioneuvoston selonteko kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeista

Ryhmäpuheenvuoro 15.9.2021, edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.09.2021 klo 15:29

Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko 

Ryhmäpuheenvuoro 14.9.2021, Eva Biaudet,
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.09.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.07.2021 klo 11:00

Julkisen talouden suunnitelma

Palautekeskustelun ryhhmäpuheenvuoron piti edustaja Verinica Rehn-Kivi.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.06.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.06.2021 klo 15:00

Välikysymys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta

Ryhmäpuheenvuoro pitäjä edustaja Veronica Rehn-Kivi.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.06.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032

Ryhmäpuheenvuoro 26.5.2021. Edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
26.05.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025

Ryhmäpuheenvuoro 19.5.2021, Veronica Rehn-Kivi, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.05.2021 klo 14:59