Andersson välikysymyksestä koskien työmarkkinauudistuksia:

20.02.2024 klo 16:24
Tulevaisuuden pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta edellyttää sitä, että on myös täällä Suomessa olisi pohjoismaiset työmarkkinat

Eduskunta käsitteli tiistaina oppositiopuolueiden SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton jättämään työmarkkinoita koskevaa välikysymystä. RKP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron piti ryhmän puheenjohtaja Otto Andersson. 


Andersson aloitti puheensa kertomalla, miksi on erityisen tärkeää uudistaa työmarkkinoita hallituksen valmistelemien toimenpiteiden avulla. 

– Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskuntamme turvaamiseksi tarvitsemme useampia ihmisiä töihin ja enemmän menestyviä yrityksiä. Tarvitsemme lisää joustoa työmarkkinoille ja parempaa tuottavuutta. Meidän on laskettava yrittäjien kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Ja annettava yrityksille paremmat kannusteet kasvaa ja toimia. Työnantajayritysten määrä on huolestuttavasti laskenut, sanoo Andersson. 

Andersson korostaa, että on tärkeää vahvistaa kilpailukykyä. Kilpailu ulkomaisista investoinneista on todella kovaa, ja Suomella on vaikeuksia kilpailla suurempien maiden kanssa. Muiden pohjoismaiden taloudellinen menestys on selvä tulos siitä, että ne ovat onnistuneet uudistamaan työmarkkinoitaan. 

– Pohjoismaisesta näkökulmasta hallituksen työmarkkinauudistukset eivät ole mitenkään poikkeuksellisia. Poikkeuksellista on sen sijaan se, että Suomen työllisyysaste on selvästi alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Myös me tarvitsemme 80 prosentin työllisyysasteen. Poikkeuksellista on myös se, että naisten työmarkkinatilanne ja naisvaltaisten alojen palkkakehitys on Suomessa huonompi kuin Ruotsissa. Tästä sekä poliitikkojen että työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen on kannettava vastuunsa, sanoo Andersson. 

Andersson on tyytyväinen siihen, että RKP:n pitkäaikainen tavoite paikallisen sopimisen edistämisestä kaikenlaisissa yrityksissä nyt etenee. Paikallinen sopiminen parantaa tuottavuutta. Yhdistelmävakuutus, jolla parannetaan sekä yrittäjinä että palkansaajina toimivien ihmisten sosiaaliturvaa, ja osatyökykyisten työelämään osallistumisen edistäminen ovat myös tärkeitä muutoksia.

– Tulevaisuuden pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta edellyttää sitä, että myös täällä Suomessa olisi pohjoismaiset työmarkkinat, toteaa Andersson. 

 
Otto Anderson

Nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja turvallisuuden tunnetta tulee vahvistaa

Valtioneuvosto on päättänyt Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmasta (VANUPO) vuosille 2024–2027. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri, RKP:n varapuheenjohtaja, Sandra Bergqvist on erityisen tyytyväinen nuorten kuulemiseen ja osallistumiseen ohjelman valmisteluun.
Sandra Bergqvist
22.03.2024 klo 21:58

Ruotsin ja suomen kielen osaamista on vahvistettava

Viime hallituskaudella RKP vaati selvityksen siitä, miten toisen kotimaisen kielen eli ruotsin tai suomen pakollisuuden poistaminen ylioppilastutkinnosta on vaikuttanut kielten osaamiseen. Selvitys luovutettiin tänään opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonille. 
Anna-Maja Henriksson
21.03.2024 klo 22:04

Pettymystä ja tulevaisuuden uskoa

Metsä Board ilmoitti aiemmin tänään (21.3.2024), että he eivät tule etenemään Kaskisiin suunnitellun taivekartonkitehdashankkeen kanssa. Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) on pettynyt, mutta ilmaisee myös tulevaisuuden uskoa.
Anders Norrback
21.03.2024 klo 22:01

Lähipalvelut, yrittäjyys ja turvallisuus luovat perustan vahvalle aluekehitykselle

Eduskunta käsitteli tänään täysistunnossaan Keskustapuolueen välikysymystä, Liike Nyt -puolueen tukemana, hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta. Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) piti ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron välikysymyskeskustelussa. 
Anders Norrback
20.03.2024 klo 15:39

Adlercreutz vieraili ensimmäisenä ministerinä Nato-Ruotsissa

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz tapasi kollegansa, Ruotsin EU-ministeri Jessika Roswallin Tukholmassa 11. maaliskuuta. Adlercreutz oli ensimmäinen ministeri, joka vieraili Ruotsissa sen jälkeen, kun Ruotsista tuli Naton jäsen.
Anders Adlercreutz
13.03.2024 klo 20:49

Rauhanajan yhteistyö vahvistaa Suomen integroitumista Natoon

Eduskunta on tänään keskustellut hallituksen selonteosta Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024. Kansanedustaja Joakim Strand piti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron.
Joakim Strand
21.02.2024 klo 17:28

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Välikysymys hallituksen aiheuttamasta työmarkkinakaaoksest

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.02.2024 klo 15:26

Valtiopäivien avajaiskeskustelu

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.02.2024 klo 15:00

Vuoden 2024 talousarvioesityksen palautekeskustelu      

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.12.2023 klo 11:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 22.11.2023, Mats Löfström, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.11.2023 klo 15:00

Välikysymyskeskustelu nuorten tulevaisuudesta

Ryhmäpuheenvuoro 21.11.2023 Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.11.2023 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko EU:n taisteluosaston valmiusvuorosta 1.1.–30.6.2024

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.11.2023 klo 15:10

Välikysymys sosiaali- ja terveydenhuollosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjkä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.10.2023 klo 14:44