Vihdoinkin meillä on uusi vammaispalvelulaki!

01.03.2023 klo 16:16
Tänään eduskunta hyväksyi uuden vammaispalvelulain.

Kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi (RKP) on tyytyväinen käsittelyn aikana tehtyihin parannuksiin ja siihen, että laki voitiin lopulta hyväksyä.


– Edellisellä vaalikaudella esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi kaatui loppumetreillä, ja siksi olen tyytyväinen, että laki on nyt asetettu etusijalle ja että olemme tänään voineet hyväksyä tämän tärkeän lainsäädäntöpaketin. Diagnoosi ei enää määrittele palvelujen saantia, vaan lähtökohtana on, että tuen saaminen perustuu yksilölliseen tarpeeseen. Tämä on merkittävä muutos. Palveluja tarjotaan yhdenvertaisemmin, ja palvelujen saatavuus paranee, Rehn-Kivi sanoo. 

Lakiehdotus on käsitelty perusteellisesti eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jossa alkuperäiseen lakiehdotukseen tehtiin monia parannuksia ja selvennyksiä. 

– Useat näkövammaisjärjestöt ja näkövammaiset henkilöt ovat viime viikkoina ilmaisseet huolensa siitä, että pistekirjoituksen tai valkoisen kepin kaltaisten apuvälineiden käytön harjoittelua ei enää tueta. Tarkoituksena ei ole ollut vähentää tämän tärkeän käytännön mahdollisuutta, ja siksi kyseistä pykälää on nyt selkeytetty väärintulkintojen välttämiseksi, Rehn-Kivi sanoo. 

Rehn-Kivi on erityisen tyytyväinen siihen, että 65 vuoden ikärajoitus vammaispalvelulain nojalla saataviin palveluihin poistetaan, ja korostaa tärkeitä muutoksia, jotka helpottavat perheiden elämää.

– Kehitysvammaisille henkilöille taataan työtoiminta, ja kuljetusmaksut päivä- ja työtoimintaan pysyvät maksuttomina. Kehitysvammaiset koululaiset voivat edelleen osallistua maksutta aamu- ja iltapäivähoitoon lyhytaikaishoitoa koskevien säännösten perusteella. Näiden kohtien muuttaminen on ollut edellytys sille, että voisin täysin tukea uudistusta. Tiedän, miten vaikeaa monilla kehitysvammaisen lapsen perheillä on, Rehn-Kivi päättää.

Veronica Rehn-Kivi

Uusi omistajapoliittinen periaatepäätös painottaa kestävää kasvua ja vastuullista omistajuutta

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz on tänään 23. toukokuuta 2024 esitellyt hallituksen uuden omistajapoliittisen periaatepäätöksen. Periaatepäätös on valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjauksen keskeisin dokumentti.
Anders Adlercreutz
eilen klo 20:03

Hyviä uutisia rantaradalle

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz on tyytyväinen hallituksen lisätalousarvion päätökseen panostaa 30 miljoonaa euroa rantaradan rataosuuteen Kauklahden ja Karjaan välillä. Panostus on osa hallituksen investointiohjelmaa.
Anders Adlercreutz
22.05.2024 klo 11:13

RKP:n ministeriryhmä korostaa perustuslakivaliokunnan uuden rajalain käsittelyn tärkeyttä

Hallitus antoi 21.5. eduskunnalle lakiesityksen väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi.
Adlercreutz, Bergqvist, Henriksson
21.05.2024 klo 15:06

Tärkeitä panostuksia valtatie 8:aan ja Rantarataan hallituksen lisätalousarviossa

Hallitus hyväksyi tiistaina 21.5. hallituksen esityksen vuoden 2024 toiseksi lisätalousarvioksi.
Anna-Maja Henriksson
21.05.2024 klo 16:18

Talous tarvitsee uskoa tulevaisuuteen

Eduskunta kävi keskustelua hallituksen talouspolitiikkaa vastaan nostetusta välikysymyksestä. Kansanedustaja Henrik Wickström (RKP) korosti ryhmäpuheenvuorossaan hallituksen toteuttamia myönteisiä taloudellisia toimenpiteitä, joilla pyritään vahvistamaan Suomen taloutta pitkällä aikavälillä, ottaen samalla huomioon sosiaalinen oikeudenmukaisuus.
Henrik Wickström
16.05.2024 klo 14:00

Adlercreutz yritysvierailulla Sastamalassa: Suomi näyttää tietä

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz vieraili Nammon tehtaalla Sastamalassa. Nammo on puolustusalan yritys, jonka yksi omistajista puolestaan on puoliksi valtio-omisteinen Patria. Patrian omistajaohjaus kuuluu valtioneuvoston kanslialle. 
Anders Adlercreutz
13.05.2024 klo 10:30

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Välikysymys hallituksen aiheuttamasta työmarkkinakaaoksest

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.02.2024 klo 15:26

Valtiopäivien avajaiskeskustelu

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.02.2024 klo 15:00

Vuoden 2024 talousarvioesityksen palautekeskustelu      

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.12.2023 klo 11:00