Rajaestetyöllä on merkitystä pohjoismaisten kansalaisten arjessa

02.02.2023 klo 16:00
Hallituksen selonteko pohjoismaisista rajaesteistä käsitellään tänään (2.2.) palautekeskustelussa eduskunnassa.

Rajaesteillä tarkoitetaan lakeja, julkisia määräyksiä tai menettelyjä, jotka estävät henkilöiden vapaata liikkuvuutta tai yritysten mahdollisuuksia toimia rajojen yli Pohjoismaissa. Selontekotyötä johtanut pohjoismainen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist on tyytyväinen, että ulkoasiainvaliokunta korostaa mietinnössään rajaestetyön ja sen tärkeyden esille tuomisen merkitystä selonteon kautta.


– Kansalaiset ottavat minuun usein yhteyttä jokapäiväisessä elämässä kohtaamistaan tietyistä ​​rajaesteistä. Tämä osoittaa rajaesteiden poistamisen suuren käytännön merkityksen ja sen, että pohjoismaiset kansalaiset haluavat ja odottavat pohjoismaisen arjen olevan aidosti rajatonta, sanoo ministeri Blomqvist.

– Pohjoismaisella yhteistyöllä on vahva tuki kansalaisten keskuudessa ja yhteistyölle on korkeat odotukset. Rajaestetyötä vahvistamalla voimme myötävaikuttaa pohjoismaiseen yhteistyöhön, joka palvelee kansalaisia, Blomqvist jatkaa. Vapaa liikkuvuus on pohjoismaisen yhteistyön kulmakivi. Se luo yhteenkuuluvuutta ja edistää pohjoismaista identiteettiämme. Se vahvistaa myös koko Pohjoismaiden kilpailukykyä.

Kuten valtioneuvoston selonteossa todetaan ja mitä myös ulkoasiainvaliokunta korostaa mietinnössään, rajaestetyössä on kyse rajaesteiden poistamisesta, mutta myös rajaesteiden syntymisen estämisestä.

– Ennaltaehkäisevä rajaestetyö on keskeistä, Blomqvist toteaa. Lakiehdotuksia laadittaessa tai lainsäädäntöä sovellettaessa on erittäin tärkeää, että pohjoismainen ulottuvuus otetaan huomioon alusta alkaen. Tämä on nostettu esille hallitusohjelmassa ja sitä korostetaan myös mietinnössä.

Blomqvist korostaa myös, että rajaestetyön tulee huomioida yhteiskunnan kehitys, kuten digitalisaatiota tai lisääntynyttä mahdollisuutta tehdä etätyötä rajojen yli.

– Toimiva rajaton pohjoismainen arki edellyttää, että digitaaliset palvelut toimivat ilman rajoja myös Pohjoismaiden välillä. Esimerkiksi monien suomalaisten on kyettävä hoitamaan asiat digitaalisesti Ruotsin viranomaisten sivuilla. Koronapandemian jälkimainingeissa etätyö on yleistynyt huomattavasti, mikä puolestaan ​​tarkoittaa, että meidän on varmistettava, että rajat ylittävä etätyö huomioidaan verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä Pohjoismaissa. Nämä ovat asioita, joiden parissa työskentelemme aktiivisesti kansallisella ja pohjoismaisella tasolla, Blomqvist päättää.

Thomas Blomqvist

Naisten tasavertaiset oikeudet ovat kaikkien vastuulla

Tänään, 8. maaliskuuta, kansainvälisenä naistenpäivänä kiinnitämme huomiota työhön naisten oikeuksien puolesta.
Thomas Blomqvist
08.03.2023 klo 09:59

Ministeri Blomqvist osallistuu tyttöjen ja naisten oikeuksien huippukokoukseen

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) istunnossa.
Thomas Blomqvist
06.03.2023 klo 14:56

Nyt voimme hävittää papilloomaviruksen aiheuttamat syövät kokonaan!

Lauantaina 4. maaliskuuta vietetään kansainvälistä HPV eli papilloomavirus -tietoisuuspäivää.
Veronica Rehn-Kivi
03.03.2023 klo 12:06

Eduskunnassa laaja yhteisymmärrys Nato-jäsenyydestä

Thomas Blomqvist
01.03.2023 klo 14:31

Vihdoinkin meillä on uusi vammaispalvelulaki!

Tänään eduskunta hyväksyi uuden vammaispalvelulain.
Veronica Rehn-Kivi
01.03.2023 klo 16:16

Ukrainan asia on meidän

Thomas Blomqvist
24.02.2023 klo 11:39

Surun päivä saamelaisille ja perustuslakivaliokunnalle!

Perustuslakivaliokunta on tänään ilmoittanut äänestyksen (9-7) jälkeen, ettei se anna mietintöä saamelaiskäräjälaista. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomeen ei tule uutta saamelaiskäräjälakia tällä hallituskaudella.
Anna-Maja Henriksson
24.03.2023 klo 17:20

Hallituksen kunnianhimoinen tasa-arvotyö tuottaa tulosta

Tällä hallituksella on ollut kunnianhimoisia tavoitteita tasa-arvon suhteen, ja tasa-arvo-ohjelman tänään julkaistun loppuraportin mukaan suurin osa ohjelman 55:stä tavoitteesta on saavutettu tai hyvällä tiellä
Thomas Blomqvist
23.02.2023 klo 11:12

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00

Välikysymys nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta maahanmuutto- ja kriminaalipoliittisin keinoin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.12.2022 klo 11:00

Vuoden 2023 talousarvio – palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 14.12.2022, Veronica Rehn-Kivi,.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.12.2022 klo 11:00

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

Ryhmäpuheenvuoro 7.12.2022, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.12.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Suomen digitaalista kompassia koskeva selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 16:32

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.11.2022 klo 14:50

Huoltovarmuusselonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 17:00