Rajaestetyöllä on merkitystä pohjoismaisten kansalaisten arjessa

02.02.2023 klo 16:00
Hallituksen selonteko pohjoismaisista rajaesteistä käsitellään tänään (2.2.) palautekeskustelussa eduskunnassa.

Rajaesteillä tarkoitetaan lakeja, julkisia määräyksiä tai menettelyjä, jotka estävät henkilöiden vapaata liikkuvuutta tai yritysten mahdollisuuksia toimia rajojen yli Pohjoismaissa. Selontekotyötä johtanut pohjoismainen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist on tyytyväinen, että ulkoasiainvaliokunta korostaa mietinnössään rajaestetyön ja sen tärkeyden esille tuomisen merkitystä selonteon kautta.


– Kansalaiset ottavat minuun usein yhteyttä jokapäiväisessä elämässä kohtaamistaan tietyistä ​​rajaesteistä. Tämä osoittaa rajaesteiden poistamisen suuren käytännön merkityksen ja sen, että pohjoismaiset kansalaiset haluavat ja odottavat pohjoismaisen arjen olevan aidosti rajatonta, sanoo ministeri Blomqvist.

– Pohjoismaisella yhteistyöllä on vahva tuki kansalaisten keskuudessa ja yhteistyölle on korkeat odotukset. Rajaestetyötä vahvistamalla voimme myötävaikuttaa pohjoismaiseen yhteistyöhön, joka palvelee kansalaisia, Blomqvist jatkaa. Vapaa liikkuvuus on pohjoismaisen yhteistyön kulmakivi. Se luo yhteenkuuluvuutta ja edistää pohjoismaista identiteettiämme. Se vahvistaa myös koko Pohjoismaiden kilpailukykyä.

Kuten valtioneuvoston selonteossa todetaan ja mitä myös ulkoasiainvaliokunta korostaa mietinnössään, rajaestetyössä on kyse rajaesteiden poistamisesta, mutta myös rajaesteiden syntymisen estämisestä.

– Ennaltaehkäisevä rajaestetyö on keskeistä, Blomqvist toteaa. Lakiehdotuksia laadittaessa tai lainsäädäntöä sovellettaessa on erittäin tärkeää, että pohjoismainen ulottuvuus otetaan huomioon alusta alkaen. Tämä on nostettu esille hallitusohjelmassa ja sitä korostetaan myös mietinnössä.

Blomqvist korostaa myös, että rajaestetyön tulee huomioida yhteiskunnan kehitys, kuten digitalisaatiota tai lisääntynyttä mahdollisuutta tehdä etätyötä rajojen yli.

– Toimiva rajaton pohjoismainen arki edellyttää, että digitaaliset palvelut toimivat ilman rajoja myös Pohjoismaiden välillä. Esimerkiksi monien suomalaisten on kyettävä hoitamaan asiat digitaalisesti Ruotsin viranomaisten sivuilla. Koronapandemian jälkimainingeissa etätyö on yleistynyt huomattavasti, mikä puolestaan ​​tarkoittaa, että meidän on varmistettava, että rajat ylittävä etätyö huomioidaan verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä Pohjoismaissa. Nämä ovat asioita, joiden parissa työskentelemme aktiivisesti kansallisella ja pohjoismaisella tasolla, Blomqvist päättää.

Thomas Blomqvist

Nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja turvallisuuden tunnetta tulee vahvistaa

Valtioneuvosto on päättänyt Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmasta (VANUPO) vuosille 2024–2027. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri, RKP:n varapuheenjohtaja, Sandra Bergqvist on erityisen tyytyväinen nuorten kuulemiseen ja osallistumiseen ohjelman valmisteluun.
Sandra Bergqvist
22.03.2024 klo 21:58

Ruotsin ja suomen kielen osaamista on vahvistettava

Viime hallituskaudella RKP vaati selvityksen siitä, miten toisen kotimaisen kielen eli ruotsin tai suomen pakollisuuden poistaminen ylioppilastutkinnosta on vaikuttanut kielten osaamiseen. Selvitys luovutettiin tänään opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonille. 
Anna-Maja Henriksson
21.03.2024 klo 22:04

Pettymystä ja tulevaisuuden uskoa

Metsä Board ilmoitti aiemmin tänään (21.3.2024), että he eivät tule etenemään Kaskisiin suunnitellun taivekartonkitehdashankkeen kanssa. Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) on pettynyt, mutta ilmaisee myös tulevaisuuden uskoa.
Anders Norrback
21.03.2024 klo 22:01

Lähipalvelut, yrittäjyys ja turvallisuus luovat perustan vahvalle aluekehitykselle

Eduskunta käsitteli tänään täysistunnossaan Keskustapuolueen välikysymystä, Liike Nyt -puolueen tukemana, hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta. Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) piti ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron välikysymyskeskustelussa. 
Anders Norrback
20.03.2024 klo 15:39

Adlercreutz vieraili ensimmäisenä ministerinä Nato-Ruotsissa

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz tapasi kollegansa, Ruotsin EU-ministeri Jessika Roswallin Tukholmassa 11. maaliskuuta. Adlercreutz oli ensimmäinen ministeri, joka vieraili Ruotsissa sen jälkeen, kun Ruotsista tuli Naton jäsen.
Anders Adlercreutz
13.03.2024 klo 20:49

Rauhanajan yhteistyö vahvistaa Suomen integroitumista Natoon

Eduskunta on tänään keskustellut hallituksen selonteosta Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024. Kansanedustaja Joakim Strand piti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron.
Joakim Strand
21.02.2024 klo 17:28

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Välikysymys hallituksen aiheuttamasta työmarkkinakaaoksest

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.02.2024 klo 15:26

Valtiopäivien avajaiskeskustelu

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.02.2024 klo 15:00

Vuoden 2024 talousarvioesityksen palautekeskustelu      

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.12.2023 klo 11:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 22.11.2023, Mats Löfström, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.11.2023 klo 15:00

Välikysymyskeskustelu nuorten tulevaisuudesta

Ryhmäpuheenvuoro 21.11.2023 Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.11.2023 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko EU:n taisteluosaston valmiusvuorosta 1.1.–30.6.2024

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.11.2023 klo 15:10

Välikysymys sosiaali- ja terveydenhuollosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjkä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.10.2023 klo 14:44