Sukupuolten tasa-arvon vahvistamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä työtä

01.02.2023 klo 15:25
Eduskunta käsitteli tänään (1.2) palautekeskustelussa valtioneuvoston tasa-arvopoliittista selontekoa. Selonteossa hallituksen tasa-arvopolitiikka on muotoiltu seitsemän pitkän aikavälin tavoitteen kautta sekä kansalliselle että kansainväliselle tasa-arvopolitiikalle.

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist on johtanut selonteon valmiiksi saamista ja on tyytyväinen, että raportin käsittely on edennyt näin pitkälle.


- Raportissa määritellään ensimmäistä kertaa pitkän aikavälin kansalliset tasa-arvotavoitteet, jotka ulottuvat usealle hallituskaudelle. Toivon, että nämä tavoitteet muodostavat puitteet tasa-arvopolitiikan kehittämiselle ainakin seuraavalle vuosikymmenelle. Tasa-arvokysymykset ovat perus- ja ihmisoikeuksia, joita on puolustettava nyt ja tulevaisuudessa, ministeri Blomqvist sanoo.

Sukupuolten tasa-arvo vaikuttaa lähes kaikkeen yhteiskunnan toimintaan ja siksi se on otettava huomioon päätöksenteossa.

- Jotta tämä onnistuisi, meidän on kaikessa päätöksenteossa otettava huomioon tasa-arvonäkökohta, eli mitä seurauksia eri toimilla ja päätöksillä on eri sukupuolille. Olemme tällä hallituskaudella kyenneet parantamaan tasa-arvonäkökulmaa talousarvion valmistelussa, mutta vaaditaan vielä pitkäjänteistä työtä, jotta siitä tulee luonnollinen ja itsestään selvä osa valmistelua ja päätöksentekoa.

Naisiin kohdistuva väkivalta on mietinnön keskeinen teema, ja tämän hallituskauden aikana on toteutettu useita toimenpiteitä.

- Olemme hyväksyneet Istanbulin sopimuksen toteutussuunnitelman 2022-2025. Suunnitelman toteutumista valvova naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjuntatoimikunta on saanut pääsihteerin ja rahoitusta toimintaansa. Olemme myös lisänneet seksuaalisen väkivallan uhrien Seri-tukikeskusten määrää ja turvakotien verkosto on kasvanut. Verkoston laajentamisen ja nykyisten turvakotien ylläpitämisen tulee olla prioriteetteja myös tulevina vuosina, Blomqvist sanoo.

- Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on keskeinen painopiste myös Suomen EU-politiikassa ja ulkopolitiikassa. Tästä tehtävästä on tulossa yhä tärkeämpi, koska valitettavasti monissa paikoissa vastustetaan tyttöjen, naisten, sukupuolivähemmistöjen ja seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoa ja oikeuksia. Meidän on jatkettava pitkäjänteistä ja järjestelmällistä työtämme tällä alalla. Tavoitteemme olla tasa-arvon johtava maa velvoittaa meitä ja meidän on oltava vahva ääni kansainvälisessä tasa-arvopolitiikassa, Blomqvist sanoo.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, joka on antanut mietinnön selonteosta pitää tärkeänä, että tasa-arvopoliittinen selonteko toimitetaan eduskunnalle noin kymmenen vuoden välein, ja katsoo, että seuraavan raportin aika on vuonna 2031.

Thomas Blomqvist

Naisten tasavertaiset oikeudet ovat kaikkien vastuulla

Tänään, 8. maaliskuuta, kansainvälisenä naistenpäivänä kiinnitämme huomiota työhön naisten oikeuksien puolesta.
Thomas Blomqvist
08.03.2023 klo 09:59

Ministeri Blomqvist osallistuu tyttöjen ja naisten oikeuksien huippukokoukseen

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) istunnossa.
Thomas Blomqvist
06.03.2023 klo 14:56

Nyt voimme hävittää papilloomaviruksen aiheuttamat syövät kokonaan!

Lauantaina 4. maaliskuuta vietetään kansainvälistä HPV eli papilloomavirus -tietoisuuspäivää.
Veronica Rehn-Kivi
03.03.2023 klo 12:06

Eduskunnassa laaja yhteisymmärrys Nato-jäsenyydestä

Thomas Blomqvist
01.03.2023 klo 14:31

Vihdoinkin meillä on uusi vammaispalvelulaki!

Tänään eduskunta hyväksyi uuden vammaispalvelulain.
Veronica Rehn-Kivi
01.03.2023 klo 16:16

Ukrainan asia on meidän

Thomas Blomqvist
24.02.2023 klo 11:39

Surun päivä saamelaisille ja perustuslakivaliokunnalle!

Perustuslakivaliokunta on tänään ilmoittanut äänestyksen (9-7) jälkeen, ettei se anna mietintöä saamelaiskäräjälaista. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomeen ei tule uutta saamelaiskäräjälakia tällä hallituskaudella.
Anna-Maja Henriksson
24.03.2023 klo 17:20

Hallituksen kunnianhimoinen tasa-arvotyö tuottaa tulosta

Tällä hallituksella on ollut kunnianhimoisia tavoitteita tasa-arvon suhteen, ja tasa-arvo-ohjelman tänään julkaistun loppuraportin mukaan suurin osa ohjelman 55:stä tavoitteesta on saavutettu tai hyvällä tiellä
Thomas Blomqvist
23.02.2023 klo 11:12

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00

Välikysymys nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta maahanmuutto- ja kriminaalipoliittisin keinoin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.12.2022 klo 11:00

Vuoden 2023 talousarvio – palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 14.12.2022, Veronica Rehn-Kivi,.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.12.2022 klo 11:00

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

Ryhmäpuheenvuoro 7.12.2022, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.12.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Suomen digitaalista kompassia koskeva selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 16:32

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.11.2022 klo 14:50

Huoltovarmuusselonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 17:00