Askel eteenpäin sosiaaliturvauudistuksessa

31.01.2023 klo 16:33
Hallitus on hallitusohjelman mukaisesti aloittanut sosiaaliturvauudistuksen, joka valmistellaan tutkimusperusteisesti parlamentaarisessa komiteassa. Uudistus ulottuu kahden vaalikauden yli, ja sen valmistelu aloitettiin vuonna 2020.

Komitea esitteli tänään välimietintönsä lehdistötilaisuudessa, ja paikalla oli kansanedustaja Anders Norrback (RKP), joka yhdessä kansanedustaja Veronica Rehn-Kiven (RKP) kanssa, on edustanut Ruotsalaista eduskuntaryhmää komiteassa. 


- Mietinnön laatimisen takana on paljon työtä. Sosiaaliturvan järjestäminen on pohjimmiltaan ideologinen kysymys, joka voi herättää paljon tunteita osapuolten keskuudessa. Siksi olen tyytyväinen siihen, että olemme komiteassa päässeet yhteisymmärrykseen tämän välimietinnön myötä, sanoo Norrback.

- Olemme komiteassa tehneet perusteellisen selvityksen kehityksen tarpeista, sekä tarkkaan punnittu eri vaihtoehtoja. Keskustelua on käyty myös ideologisista kysymyksistä, kuten siitä, tulisiko lapsilisän olla tarveharkintainen vai veronalainen. Minun ja puolueen näkemys on, että kaikki lapset ovat yhdenvertaisia ja yhtä tervetulleita. Täten myös kaikkien tulisi olla oikeutettuja lapsilisään, vanhempien tuloista riippumatta.

Valiokunta tarkastelee mietinnössään sosiaaliturvaa kokonaisuutena. Komitea käsittelee perusturvaa, ansioturvaa, toimeentulotukea, niiden välistä yhteyttä ja rahoitusta sekä palvelujen nykyistä parempaa yhteensovittamista etuuksiin. Valiokunta esittää mietinnössään erilaisia ​​parannusehdotuksia tulevaa uudistusta varten.

- Minä, ja me RKP:ssä, olemme sitä mieltä, että työnteon tulisi aina olla kannattavaa. Tältä pohjalta olen myös työskennellyt komiteassa. Nykyisen byrokratian vähentäminen on myös avain parempaan ja tehokkaampaan järjestelmään tulevaisuudessa, sanoo Norrback.    

- Yksi nykypäivän suurimmista ongelmista sosiaaliturvassa on jäykkä byrokratia. Uudistuksella haluamme yksinkertaistaa erilaisten etuuksien hakemista ja palvelujen saamista. Meillä on jo käytössä tulorekisteri, sekä myös tiedot niistä, jotka ovat työttömiä ja joiden tukitarve ei ole muuttumassa. Samojen asiakirjojen säännöllinen toimittaminen, sekä päätösten jatkuva odottelu voi olla hyvin rasittavaa niille, joiden arki on jo muutenkin haastava, sanoo Rehn-Kivi.

- Välimietintö on askeleen eteenpäin sosiaaliturvauudistuksessa, mutta paljon työtä on vielä edessä. Seuraavan hallituksen vastuulla on nyt jatkaa aloittamaamme työtä, ja varmistaa, että uudistus viedään loppuun saakka, toteavat Norrback ja Rehn-Kivi.

Anders Norrback ja Veronica Rehn-Kivi

Rauhanajan yhteistyö vahvistaa Suomen integroitumista Natoon

Eduskunta on tänään keskustellut hallituksen selonteosta Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024. Kansanedustaja Joakim Strand piti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron.
Joakim Strand
21.02.2024 klo 17:28

Ukrainan tulee olla osa läntistä yhteisöä

Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) piti tänään Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron ajankohtaiskeskustelussa Ukrainan tilanteesta.
Anders Norrback
21.02.2024 klo 15:30

Andersson välikysymyksestä koskien työmarkkinauudistuksia:

Tulevaisuuden pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta edellyttää sitä, että on myös täällä Suomessa olisi pohjoismaiset työmarkkinat
Otto Anderson
20.02.2024 klo 16:24

Biaudet olisi toivonut selkeyttä ja vahvempaa tukea yritysvastuudirektiiville 

RKP on pitkään työskennellyt EU-tasolla kunnianhimoisen yritysvastuulain puolesta. Tänään suuri valiokunta hyväksyi Suomen kannan.
Eva Biaudet
08.02.2024 klo 12:04

Otto Andersson jatkaa Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtajana 

Ruotsalainen eduskuntaryhmä piti järjestäytymiskokouksensa tänään maanantaina 5.2.2024 talvikokouksensa aikana Kauniaisissa.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.02.2024 klo 18:49

Ajattelemme pitkällä tähtäimellä ja panostamme nuoriin, koulutukseen ja terveydenhuoltoon.

Kansanedustaja Henrik Wickström korosti pitkäjänteistä talouspolitiikkaa, jossa investoidaan tulevaisuuteen, puheessaan tämänpäiväisessä palautekeskustelussa talousarvioesityksestä.
Henrik Wickström
13.12.2023 klo 11:54

Vaasalle merkittävät joululahjarahat!

Kansanedustaja Joakim Strand iloitsee Vaasan vaalipiirille kohdistuvista ns. joululahjarahoista.
Joakim Strand
12.12.2023 klo 12:37

Suora junayhteys Hangon ja Helsingin välillä toteutuu tammikuussa - myös Inkoon aseman avaamista uudelleen liikenteelle suunnitellaan kevääksi

VR on tänään ilmoittanut aloittavansa junaliikenteen Karjaan ja Hangon välillä 8. tammikuuta.
Henrik Wickström
12.12.2023 klo 12:36

Ryhmäpuheenvuorot

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Välikysymys hallituksen aiheuttamasta työmarkkinakaaoksest

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.02.2024 klo 15:26

Valtiopäivien avajaiskeskustelu

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.02.2024 klo 15:00

Vuoden 2024 talousarvioesityksen palautekeskustelu      

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.12.2023 klo 11:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 22.11.2023, Mats Löfström, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.11.2023 klo 15:00

Välikysymyskeskustelu nuorten tulevaisuudesta

Ryhmäpuheenvuoro 21.11.2023 Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.11.2023 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko EU:n taisteluosaston valmiusvuorosta 1.1.–30.6.2024

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.11.2023 klo 15:10

Välikysymys sosiaali- ja terveydenhuollosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjkä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.10.2023 klo 14:44

Vuoden 2024 talousarvioesityksen lähetekeskustelu     

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.10.2023 klo 13:00