Askel eteenpäin sosiaaliturvauudistuksessa

31.01.2023 klo 16:33
Hallitus on hallitusohjelman mukaisesti aloittanut sosiaaliturvauudistuksen, joka valmistellaan tutkimusperusteisesti parlamentaarisessa komiteassa. Uudistus ulottuu kahden vaalikauden yli, ja sen valmistelu aloitettiin vuonna 2020.

Komitea esitteli tänään välimietintönsä lehdistötilaisuudessa, ja paikalla oli kansanedustaja Anders Norrback (RKP), joka yhdessä kansanedustaja Veronica Rehn-Kiven (RKP) kanssa, on edustanut Ruotsalaista eduskuntaryhmää komiteassa. 


- Mietinnön laatimisen takana on paljon työtä. Sosiaaliturvan järjestäminen on pohjimmiltaan ideologinen kysymys, joka voi herättää paljon tunteita osapuolten keskuudessa. Siksi olen tyytyväinen siihen, että olemme komiteassa päässeet yhteisymmärrykseen tämän välimietinnön myötä, sanoo Norrback.

- Olemme komiteassa tehneet perusteellisen selvityksen kehityksen tarpeista, sekä tarkkaan punnittu eri vaihtoehtoja. Keskustelua on käyty myös ideologisista kysymyksistä, kuten siitä, tulisiko lapsilisän olla tarveharkintainen vai veronalainen. Minun ja puolueen näkemys on, että kaikki lapset ovat yhdenvertaisia ja yhtä tervetulleita. Täten myös kaikkien tulisi olla oikeutettuja lapsilisään, vanhempien tuloista riippumatta.

Valiokunta tarkastelee mietinnössään sosiaaliturvaa kokonaisuutena. Komitea käsittelee perusturvaa, ansioturvaa, toimeentulotukea, niiden välistä yhteyttä ja rahoitusta sekä palvelujen nykyistä parempaa yhteensovittamista etuuksiin. Valiokunta esittää mietinnössään erilaisia ​​parannusehdotuksia tulevaa uudistusta varten.

- Minä, ja me RKP:ssä, olemme sitä mieltä, että työnteon tulisi aina olla kannattavaa. Tältä pohjalta olen myös työskennellyt komiteassa. Nykyisen byrokratian vähentäminen on myös avain parempaan ja tehokkaampaan järjestelmään tulevaisuudessa, sanoo Norrback.    

- Yksi nykypäivän suurimmista ongelmista sosiaaliturvassa on jäykkä byrokratia. Uudistuksella haluamme yksinkertaistaa erilaisten etuuksien hakemista ja palvelujen saamista. Meillä on jo käytössä tulorekisteri, sekä myös tiedot niistä, jotka ovat työttömiä ja joiden tukitarve ei ole muuttumassa. Samojen asiakirjojen säännöllinen toimittaminen, sekä päätösten jatkuva odottelu voi olla hyvin rasittavaa niille, joiden arki on jo muutenkin haastava, sanoo Rehn-Kivi.

- Välimietintö on askeleen eteenpäin sosiaaliturvauudistuksessa, mutta paljon työtä on vielä edessä. Seuraavan hallituksen vastuulla on nyt jatkaa aloittamaamme työtä, ja varmistaa, että uudistus viedään loppuun saakka, toteavat Norrback ja Rehn-Kivi.

Anders Norrback ja Veronica Rehn-Kivi

Naisten tasavertaiset oikeudet ovat kaikkien vastuulla

Tänään, 8. maaliskuuta, kansainvälisenä naistenpäivänä kiinnitämme huomiota työhön naisten oikeuksien puolesta.
Thomas Blomqvist
08.03.2023 klo 09:59

Ministeri Blomqvist osallistuu tyttöjen ja naisten oikeuksien huippukokoukseen

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) istunnossa.
Thomas Blomqvist
06.03.2023 klo 14:56

Nyt voimme hävittää papilloomaviruksen aiheuttamat syövät kokonaan!

Lauantaina 4. maaliskuuta vietetään kansainvälistä HPV eli papilloomavirus -tietoisuuspäivää.
Veronica Rehn-Kivi
03.03.2023 klo 12:06

Eduskunnassa laaja yhteisymmärrys Nato-jäsenyydestä

Thomas Blomqvist
01.03.2023 klo 14:31

Vihdoinkin meillä on uusi vammaispalvelulaki!

Tänään eduskunta hyväksyi uuden vammaispalvelulain.
Veronica Rehn-Kivi
01.03.2023 klo 16:16

Ukrainan asia on meidän

Thomas Blomqvist
24.02.2023 klo 11:39

Surun päivä saamelaisille ja perustuslakivaliokunnalle!

Perustuslakivaliokunta on tänään ilmoittanut äänestyksen (9-7) jälkeen, ettei se anna mietintöä saamelaiskäräjälaista. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomeen ei tule uutta saamelaiskäräjälakia tällä hallituskaudella.
Anna-Maja Henriksson
24.03.2023 klo 17:20

Hallituksen kunnianhimoinen tasa-arvotyö tuottaa tulosta

Tällä hallituksella on ollut kunnianhimoisia tavoitteita tasa-arvon suhteen, ja tasa-arvo-ohjelman tänään julkaistun loppuraportin mukaan suurin osa ohjelman 55:stä tavoitteesta on saavutettu tai hyvällä tiellä
Thomas Blomqvist
23.02.2023 klo 11:12

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00

Välikysymys nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta maahanmuutto- ja kriminaalipoliittisin keinoin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.12.2022 klo 11:00

Vuoden 2023 talousarvio – palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 14.12.2022, Veronica Rehn-Kivi,.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.12.2022 klo 11:00

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

Ryhmäpuheenvuoro 7.12.2022, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.12.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Suomen digitaalista kompassia koskeva selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 16:32

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.11.2022 klo 14:50

Huoltovarmuusselonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 17:00