Välikysymyskeskustelu, al-Hol

17.12.2019 klo 15:00
Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet

Arvoisa puhemies,

 

Kun keskustelemme 30 suomalaislapsesta ja 10 suomalaisnaisesta, jotka ovat al-Holin Isis-leirillä Syyriassa, lähtökohtana tulee olla Suomen perustuslaki ja YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus. Muuta kestävää perustaa ei ole.

Kysymys on tietenkin hankala – ei kuitenkaan ihmisoikeusnäkökulmasta tai juridisesti.

Valitettavasti al-Holin lapsista on tullut sisäpoliittinen kysymys. Tämä välikysymys on siitä osoituksena. Meidän ei tule tehdä puoluepolitiikkaa asialla, jossa on kyse elämästä ja kuolemasta.

 

Ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa tuoda esiin muutamia olennaisia seikkoja. On tärkeää, että luotamme oikeusjärjestelmäämme ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Oikeusvaltioperiaatteen lähtökohtana on, että kaiken julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin – se ei ole mielipide- tai moraalikysymys.

 

Siksi on tärkeää, että hallitus nojautuu oikeuskansleri Tuomas Pöystin erittäin selkeään lausuntoon Suomen velvollisuuksista: ”oikeudellisesti selkeä toimintatapa on pyrkiä kotiuttamaan sekä lapset että heidän huoltajansa, ja kotiuttamisen jälkeen ryhtyä Suomen lainsäädännön mahdollisesti edellyttämiin toimenpiteisiin.” Lausuntoa tukevat myös muut oikeusasiantuntijat.

 

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus on sitova. Suomen on noudatettava kansainvälisiä velvoitteitaan. Lähtökohtana tulee kaikissa tilanteissa olla lapsen etu. Muulla tavoin emme voi asiaa arvioida.

 

Olen iloinen siitä, että Suomessa kuitenkin vallitsee melko laaja yksimielisyys lasten kotiuttamisesta. Meidän on ajateltava lapsen etua, kun täytämme velvollisuutemme auttaa heitä. Päätöksen siitä, erotetaanko lapsi äidistään, tekisi jokaisessa yksittäisessä tapauksessa lastensuojeluviranomainen lapsen edun perusteella.

 

Psykologiliittokin toteaa, että ”vanhemmista erottaminen myös herättää lapsessa epäluottamuksen sitä järjestelmää kohtaan, joka poistaa hänen elämästään sen ainoan asian, joka on tuonut epävakaissa oloissa turvaa”.

 

Arvioidessamme al-Holin leirin kannalta tarpeellisia toimenpiteitä, turvallisuusnäkökulma on tietysti hyvin merkittävä. Viranomaisten velvollisuuksiin kuuluu perustuslain mukaisesti myös menetellä niin, että Suomessa oleskelevien turvallisuus ei vaarannu.

RKP luottaa siihen, että oikeusjärjestelmämme pystyy käsittelemään asian, ja että rikoksentekijät saatetaan vastuuseen.

 

Oikeusvaltion perusperiaatteet ovat erityisen tärkeitä ihmisen sisäisen moraalikompassin pettäessä. On hyvä pitää mielessä, että kaikki, jopa rikolliset, ovat oikeutettuja inhimilliseen kohteluun.

 

Kurdistanin aluehallinnon ulkoministeri on peräänkuuluttanut kansainvälistä yhteistyötä al-Holin Isis-leirin hajottamiseksi. Hänen mukaansa turvallisuusriski on suurin, jos suomalaiset ja muiden maiden kansalaiset jätetään leireille radikalisoitumaan.

 

Julkinen keskustelu ei saa vaikeuttaa viranomaisten toimintamahdollisuuksia. Jokaisen meistä pitäisi ymmärtää, että sota-alueen vaikeat olosuhteet saattavat edellyttää tiettyjen asiakirjojen salassapitoa.

Salassa pidettävien asiakirjojen vuotaminen ulkoasiainministeriöstä ja muilta tahoilta, joita koskevat tiukat turvallisuusjärjestelyt, on hyvin huolestuttavaa. Ylipäätään luottamus politiikkaan heikkenee, kun julkinen keskustelu saa uutta potkua vuodoista ja erilaisista huhuista. Tällaisissa tilanteissa myös toimittajien tulee kantaa vastuunsa ja tietenkin aina harjoittaa lähdekritiikkiä.

 

Ruotsalainen eduskuntaryhmä yhtyy hallituksen vastaukseen välikysymykseen. Ministeri Haavisto nauttii eduskuntaryhmän luottamusta. Hän on myös luvannut selvittää ulkoministeriön työilmapiiriä koskevat ongelmat.

 

Suomen hallituksen ja viranomaisten on nyt työskenneltävä määrätietoisesti, jotta Suomi pystyisi täyttämään velvollisuutensa ja huolehtimaan kansalaisistaan, erityisesti al-Holin leirillä kärsivistä viattomista lapsista. Alkaa olla kiire.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä