EU:n tulee vahvistaa nopean toiminnan kykyään

15.11.2023 klo 16:16
Kansanedustaja Eva Biaudet piti tänään ryhmäpuheenvuoron eduskunnan lähetekeskustelussa valtioneuvoston selonteosta sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ranskan, Belgian ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.–30.6.2024. Biaudet korosti erityisesti kansainvälisen yhteistyön ja vastuun merkitystä. 

- RKP antaa vahvan tukensa EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen ulottuvuuden vahvistamiselle ja siten myös aktiiviselle osallistumiselle EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaan. Yhdymme selonteon näkemykseen, jonka mukaan on tärkeää, että EU on aidosti valmis käyttämään nopean toiminnan kykyään. Tämän vastuun toteuttaminen edellyttää päätöksentekoprosessien uudistamista ja yhteisen rahoituksen lisäämistä.


- Kansainvälinen yhteistyö kehittää myös omaa osaamistamme ja vahvistaa kansainvälistä rooliamme, jotta kriisinhallintaoperaatiot olisivat tehokkaampia ja kohdennetumpia. Suomen tulee esimerkiksi vahvistaa kokonaisvaltaisuutta kriisinhallinnassa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, sanoo Biaudet.

 
Eva Biaudet