Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

15.05.2024 klo 15:00

Arvoisa puhemies,

 

kun keskustelemme julkisesta taloudesta, meidän on ajateltava tulevaisuutta ja uskottava tulevaisuuteen. Juuri nyt pelkät sopeutustoimet ja veronkorotukset eivät riitä. Tarvitsemme kasvua ja toivoa paremmista ajoista. Se on aivan selvää. Oppositio herättää keskustelua tästä kysymyksestä ja toivoo hallitukselta siihen vastausta. Hyvä niin, sillä keskusteleminen on hyödyllistä. Samalla on aivan itsestään selvää, että oppositiolla on vaikeuksia keksiä vaihtoehtoja hallituksen sopeuttamispäätöksille. Otamme vastaan opposition kritiikin, mutta toivomme siltä myös uskottavia vaihtoehtoja.

Arvoisa puhemies,

Kokonaisuudesta neuvotteleminen on vaikeaa, mutta olemme tyytyväisiä oikeudenmukaisiin päätöksiin, joihin neuvotteluissa päädyttiin. Hallituksen paketissa on sekä leikkauksia että veronkorotuksia, jotka vastaavat ajatusta siitä, että kaikki ovat valmiita yhdessä kääntämään Suomen talouden nousuun.

 

Arvoisa puhemies,

Suomen pienten ja keskisuurteen yritysten tulevaisuudennäkymät ovat heikentyneet. Yhä harvemmat yritykset pyrkivät kasvamaan, ja kasvavat yritykset ovat Suomen talouden moottori. Tämä on hyvin huolestuttava trendi, ja siksi on tärkeää, että hallituksen työmarkkinauudistukset ja infrapanostukset vahvistavat pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä.

 

Arvoisa puhemies,

hallitusohjelma vahvistaa talouskasvun edellytyksiä. T&k-rahoitus lisää tuotannon kasvua, ja sillä vastataan teollisuuden tarpeisiin. Myös päätös kantaverkon vahvistamisesta tukee uusia investointeja. Pohjoinen ohjelma ja Itäinen ohjelma, jotka valmistuvat tämän vuoden loppuun mennessä, tukevat alueiden kasvumahdollisuuksia.

Hallitus on sopinut yritysten verokannustimesta, jolla edistetään vihreään siirtymään ja Suomen ilmastotavoitteiden edistämiseen tehtäviä investointeja. Lupaavia hankkeita on vireillä eri puolilla Suomea. Tässä ei ole kyse pelkästään miljardiluokan teollisuusinvestoinneista, vaan myös uusista työpaikoista ja verotulojen kasvusta.

 

Arvoisa puhemies,

hallitus panostaa infraan, työmatkaliikenteeseen ja kasvuun. Investointeja tehdään muun muassa Rantarataan Länsi-Uudellamaalla ja kasitiehen Pohjanmaalla.

Hallitusohjelmassa todetaan se, mikä on päivänselvää: eli, että työperusteinen maahanmuutto on Suomen talouskasvun ja palvelujen turvaamisen kannalta erittäin tärkeää. Varmistamme, että kotoutuminen on mahdollista molemmilla kotimaisilla kielillä. Tavoitteena on, että noin 5–10 prosenttia kotoutuu ruotsin kielellä.

 

Arvoisa puhemies,

teemme tarpeellisia säästöjä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Kuten välikysymyksen allekirjoittajat toteavat, hyvinvointiyhteiskunta ei voi jatkuvasti elää yli varojensa. Meidän on hillittävä kustannuksia. Merkittävä keväällä tehty toimenpide oli se, että hallitus päätti olla vähentämättä keskussairaaloiden määrää.

Mutta jos haluamme toimivia sairaaloita myös tulevaisuudessa, meidän on ratkaistava niitä vaivaava henkilöstöpula. Lääkäreiden, hoitajien ja sosiaalityöntekijöiden on saatava työskennellä heidän potilaidensa kanssa, eikä heidän tule joutua käyttämään suurinta osaa työajastaan byrokraattisiin paperitöihin. Työn on oltava joustavaa ja antoisaa.

Vaikeiden sopeutustoimien aikana on tärkeää tuoda esiin tärkeitä investointeja, joita tehdään. RKP on tyytyväinen siihen, että lasten ja nuorten terapiatakuu etenee. Terapiatakuun toteuttamiseen kohdennetaan 35 miljoonaa euroa lisärahoitusta vuodessa.

 

Arvoisa puhemies,

maatalous on rakenteellisessa kannattavuuskriisissä. Sen takia hallitus ei leikkaa maataloudesta, vaan edistää elintarviketeollisuuden kasvua, kilpailukykyä ja kannattavuutta.

 

Arvoisa puhemies,

pian tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun hallitus aloitti työnsä. Kuluneen vuoden aikana hallitus on muun muassa tehnyt paketin, jolla julkista taloutta sopeutetaan yhdeksällä miljardilla eurolla. Mutta myös seuraava hallitus joutuu tekemään vaikeita päätöksiä talouden sopeuttamiseksi. Välikysymyksen allekirjoittajat ovat aivan oikeassa siinä, että myös kasvua tarvitaan. Ja hallitus mahdollistaa sen. RKP tulee aina olemaan tulevaisuuspuolue, joka ei pelkää vaikeiden, mutta vastuullisten päätösten tekemistä. Sellaisten päätösten, joilla palautetaan luottamus Suomeen.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.06.2024 klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.06.2024 klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00