Valtiopäivien avajaiskeskustelu

13.02.2024 klo 15:00

Arvoisa puhemies,

 

uudet valtiopäivät tuovat mukanaan haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Presidentinvaalien toinen kierros ja Alexander Stubbin ja Pekka Haaviston väliset keskustelut asettavat jatkossa riman korkealle Suomen poliittisen keskustelukulttuurin osalta. Asiallinen, analyyttinen ja molemmin puolin kunnioittava tapa esittää poliittisia mielipiteitä kelpaa esikuvaksi myös täällä täysistuntosalissa. Varsinkin nyt kun keväällä käsittelemme vaativia kokonaisuuksia.

 

Muun muassa talouskehityksen, vähentyneiden verotulojen ja hyvinvointialueiden kasvavien menojen takia hallitus joutuu keväällä päättämään uusista sopeuttamistoimista. Samalla on selvää, että Suomea ei nosteta pelkillä leikkauksilla tai veronkorotuksilla. Tarvitsemme myös kasvua ja uskoa tulevaisuuteen. Tarvitsemme useampia ihmisiä töihin ja enemmän menestyviä yrityksiä. Näin kasvatamme hyvinvoinnin turvaavia verotuloja. Siksi hallitus tekee mittavia panostuksia koulutukseen, tutkimukseen, innovaatioihin ja infrastruktuuriin sekä edistää teollisuuden puhdasta siirtymää. Työmarkkinoiden kannalta on erityisen tärkeää, että RKP:n pitkäaikainen tavoite paikallisen sopimisen edistämisestä kaikenlaisissa yrityksissä nyt etenee. Keväällä meillä on myös oltava valmiutta lisätoimenpiteisiin kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi.

 

Osaavan työvoiman puute on elinkeinoelämän mukaan eräs suurimmista kasvun esteistä. RKP:n mielestä työperäinen maahanmuutto ei ole vaihtoehto, vaan välttämättömyys. Siksi on tärkeää, että lupaprosesseja ja ulkomaisten tutkintojen tunnustamista nopeutetaan. RKP on hyvin tyytyväinen siihen, että suunniteltu niin sanottu kolmen kuukauden sääntö uuden työn löytämiseksi pidennetään kuuteen kuukauteen asiantuntijoiden ja erityisasiantuntijoiden osalta.

RKP:lle on myös tärkeää, että yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa annettuun valtioneuvoston tiedonantoon sisältyneet konkreettiset toimenpiteet toteutetaan. Rasismin vastaista työtä on jatkettava kaikilla tasoilla.

 

Arvoisa puhemies,

 

korkea koulutusaste edistää kasvua, ja koulutus on myös paras tapa luoda kaikille lapsille yhdenvertaiset elämän edellytykset.  Se, että hallitus lisää vuosiviikkotuntien määrää opetussuunnitelmaa laajentamatta, parantaa oppilaiden mahdollisuuksia perustietojen vahvistamiseen. Kaikkien peruskoulunsa päättävien oppilaiden tulee osata lukea, kirjoittaa ja laskea. RKP:n mielestä hyvää on myös se, että kolmiportainen tuki uudistetaan siten, että oppilaiden mahdollisuudet saada riittävästi tukea paranevat ja opetushenkilöstön hallinnollinen taakka kevenee.

 

Hallitus tekee suuren panostuksen tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin. Sen rahoitusta vahvistetaan miljardilla eurolla. Tämä on keskeistä teollisuuden puhtaan siirtymän kannalta. Siirtymä on eräs tärkeimmistä keinoista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja se tarjoaa valtavan suuria mahdollisuuksia kasvulle ja kotimaisille yrityksille. EK:n mukaan Suomessa on vähintään 100 miljardin euron suuruinen investointipotentiaali. Hallitus edistää investointeja sujuvoittamalla lupakäsittelyä ja turvaamalla puhtaan ja edullisen kotimaisen sähkön saatavuuden.

 

Omavaraisuuden kannalta on myös välttämätöntä, että hallitus nyt muuttaa lainsäädäntöä vahvistaakseen maanviljelijöiden asemaa elintarvikeketjussa. RKP toivoo, että pääsisimme käsittelemään näitä lakiehdotuksia mahdollisimman pian täällä täysistunnossa. Kehitys, jossa joka päivä yksi suomalainen maatila lopettaa toimintansa, on katkaistava.

 

Arvoisa puhemies,

 

eräs Suomen suurista tulevaisuuden haasteista on sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpula. Riippumatta siitä, millaisia hallinnollisia uudistuksia tai henkilöstömitoituksia tehdään, hyvää hoitoa ei ole ilman hyvinvoivaa ja riittävää henkilöstöä. Toimenpiteet tilanteen parantamiseksi olisi pitänyt tehdä jo aiempien vaalikausien aikana, mutta ne on tehtävä viimeistään nyt. Sen sijaan, että sairaaloita lakkautettaisiin henkilöstöpulan takia, tarvitsemme ratkaisuja, joilla henkilöstön määrää saadaan lisättyä. Ruotsinkielisen hoidon turvaamiseksi tarvitaan lisää ruotsinkielentaitoista henkilöstöä.

 

Nyt on välttämätöntä tarkistaa hoitoalan kelpoisuusehtoja ja työnjakoa, jotta henkilöstö saisi keskittyä nykyistä enemmän siihen, mihin heidät on koulutettu. Byrokratiaa on vähennettävä, jotta hallinto ja dokumentointi ei menisi asiakastyön edelle. Johtajuuden ja työteon joustavuuden parantaminen on myös tärkeää hoitoalan houkuttelevuuden kannalta.

 

RKP:n eduskuntaryhmä katsoo, että yksi kevään tärkeimmistä prioriteeteista on se, että hallitusohjelman toimenpiteet henkilöstöpulan ratkaisemiseksi etenevät mahdollisimman nopeasti.

 

Kiitos.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Välikysymys hallituksen aiheuttamasta työmarkkinakaaoksest

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.02.2024 klo 15:26

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Välikysymys hallituksen aiheuttamasta työmarkkinakaaoksest

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.02.2024 klo 15:26