Huoltovarmuusselonteko

19.10.2022 klo 17:00

Arvoisa puhemies,

Suomessa ymmärretään hyvän huoltovarmuuden merkitys. Historian tapahtumat ovat vaikuttaneet meihin suomalaisiin ja yhteiskuntaamme. Sen takia olemme jo pitkään panostaneet määrätietoisesti varautumiseen ja luoneet ainutlaatuisen ja toimivan järjestelmän, joka perustuu siihen, että julkinen, yksityinen ja kolmas sektori kantavat yhdessä kortensa kekoon ja tekevät yhteistyötä. Siksi voimme nyt perustellusti todeta maamme huoltovarmuuden olevan hyvällä tolalla. Hyvä esimerkki tästä on se, että Suomi on jatkanut väestönsuojien rakentamista, vaikka suurin osa maailman maista ei ole enää pitkään aikaan vaatinut niiden rakentamista. Sen lisäksi vahvuuksiamme ovat toimiva infrastruktuuri, hyvä elintarviketuotantokapasiteetti, runsaat luonnonvarat ja kehittynyt hyvinvointi- ja koulutusjärjestelmä. Hallituksen selonteossa asetetaan tärkeitä vuoteen 2030 ulottuvia tavoitteita maamme huoltovarmuudelle, ja RKP ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä antavat täyden tukensa tämän kehitystyön jatkamiselle.

 

Arvoisa puhemies,

viime vuodet ovat olleet poikkeuksellisia. Olemme hiljalleen pääsemässä irti maailmanlaajuisesta pandemiasta, mutta helmikuussa koko Euroopan turvallisuustilanne muuttui, kun Venäjä hyökkäsi häikäilemättömästi Ukrainaan. Pandemia koetteli koko yhteiskuntaa ja testasi sosiaali- ja terveydenhuoltomme kantokykyä. Ukrainassa käytävä sota vaikuttaa koko Eurooppaan humanitäärisesti, mutta myös siten, että sodan seurauksena on syntymässä sähkökriisi. Näinä aikoina kansalaiset ovat olleet hyvin kiinnostuneita varautumiseen liittyvistä kysymyksistä, ja sen takia on tärkeää, että kansalaisille viestitään selkeästi ja oikea-aikaisesti, ja että viestintä luo turvaa ja herättää luottamusta, vastaa eri väestöryhmien tarpeisiin ja tapahtuu koordinoidusti. Viranomaisviestinnän tulee luoda turvaa - ei lisätä - kansalaisten huolta. Myös medialla on tärkeä rooli.

 

Arvoisa puheies,

luottamus on suomalaisen yhteiskunnan vahvuus ja tärkeä tukipilari. Luottamus toisiamme sekä viranomaisiamme kohtaan. Sen takia on aivan keskeistä, että jatkamme panostuksia vahvaan oikeusvaltioon ja demokratiaan, koska se turvaa yhteiskuntamme kriisinkestävyyttä. Ruotsalainen eduskuntaryhmä korostaa, että meidän on varmistettava yritysten ja peruselinkeinojen toimintaedellytykset mahdollisten häiriötilanteiden varalta, jotta ruokaturvan toimintavarmuus ei vaarantuisi. Meidän on myös kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten huomioimme lapset ja nuoret huoltovarmuustyössä. Lapset tarvitsevat paljon tukea ja huolenpitoa aikuisilta, ja heidän ikä- ja kehitystaso on huomioitava tiedottamisessa. Lapsiasiainvaltuutetun mukaan varautumisen valmistelu lapsen oikeudet ja tarpeet huomioon ottaen edesauttaa kaikkien ihmisten turvallisuutta.

 

Ruotsalainen eduskuntaryhmä on tyytyväinen, että oikeusministeriön johdolla tehtävä valmiuslain kokonaisuudistus on käynnistetty ja etenee. Valmiuslain soveltamisen kynnys on korkea, ja niin sen on oltavakin, mutta on tärkeää, että työkalupakki on päivitetty, jos sen soveltamiseen ilmenee tarvetta. Kokonaisuudistuksessa on myös syytä täsmentää valmiuslain suhde Ahvenanmaan itsehallintolakiin. Pandemian yhteydessä ilmeni, että tässä kokonaisuudessa selvästi on avoimia kysymyksiä, koska Ahvenanmaan viranomaisrakenne ei kaikilta osin vastaa valtakunnan viranomaisrakennetta. Sen takia perustuslakivaliokunta on yksimielisesti esittänyt, että tästä on tarpeen tehdä valtakunnan ja Ahvenanmaan välinen sopimusasetus.

 

RKP on jo pitkään työskennellyt tiiviimmän pohjoismaisen yhteistyön puolesta. Ruotsalainen eduskuntaryhmä on tyytyväinen, että selonteko kannattaa Suomen ja Ruotsin välisen huoltovarmuusyhteistyön vahvistamista. Suomi priorisoikin pohjoismaista huoltovarmuusyhteistyötä puheenjohtajakaudellaan viime vuonna Pohjoismaisessa ministerineuvostossa, ja edistystä tapahtui laajalla rintamalla. Tältä osin on mahdollista esimerkiksi vahvistaa lääkkeiden saatavuuden turvaaminen.

 

Arvoisa puhemies,

ottaen huomioon Suomen vahvuudet ja tähän mennessä tekemämme perusteellisen ja pitkäjänteisen työn, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö meillä olisi erinomaiset edellytykset vahvistaa huoltovarmuuttamme vielä entisestään.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00

Välikysymys nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta maahanmuutto- ja kriminaalipoliittisin keinoin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.12.2022 klo 11:00

Vuoden 2023 talousarvio – palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 14.12.2022, Veronica Rehn-Kivi,.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.12.2022 klo 11:00

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

Ryhmäpuheenvuoro 7.12.2022, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.12.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Suomen digitaalista kompassia koskeva selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 16:32

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.11.2022 klo 14:50

Ryhmäpuheenvuorot

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00

Välikysymys nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta maahanmuutto- ja kriminaalipoliittisin keinoin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.12.2022 klo 11:00

Vuoden 2023 talousarvio – palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 14.12.2022, Veronica Rehn-Kivi,.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.12.2022 klo 11:00

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

Ryhmäpuheenvuoro 7.12.2022, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.12.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Suomen digitaalista kompassia koskeva selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 16:32

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.11.2022 klo 14:50