Huoltovarmuusselonteko

19.10.2022 klo 17:00

Arvoisa puhemies,

Suomessa ymmärretään hyvän huoltovarmuuden merkitys. Historian tapahtumat ovat vaikuttaneet meihin suomalaisiin ja yhteiskuntaamme. Sen takia olemme jo pitkään panostaneet määrätietoisesti varautumiseen ja luoneet ainutlaatuisen ja toimivan järjestelmän, joka perustuu siihen, että julkinen, yksityinen ja kolmas sektori kantavat yhdessä kortensa kekoon ja tekevät yhteistyötä. Siksi voimme nyt perustellusti todeta maamme huoltovarmuuden olevan hyvällä tolalla. Hyvä esimerkki tästä on se, että Suomi on jatkanut väestönsuojien rakentamista, vaikka suurin osa maailman maista ei ole enää pitkään aikaan vaatinut niiden rakentamista. Sen lisäksi vahvuuksiamme ovat toimiva infrastruktuuri, hyvä elintarviketuotantokapasiteetti, runsaat luonnonvarat ja kehittynyt hyvinvointi- ja koulutusjärjestelmä. Hallituksen selonteossa asetetaan tärkeitä vuoteen 2030 ulottuvia tavoitteita maamme huoltovarmuudelle, ja RKP ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä antavat täyden tukensa tämän kehitystyön jatkamiselle.

 

Arvoisa puhemies,

viime vuodet ovat olleet poikkeuksellisia. Olemme hiljalleen pääsemässä irti maailmanlaajuisesta pandemiasta, mutta helmikuussa koko Euroopan turvallisuustilanne muuttui, kun Venäjä hyökkäsi häikäilemättömästi Ukrainaan. Pandemia koetteli koko yhteiskuntaa ja testasi sosiaali- ja terveydenhuoltomme kantokykyä. Ukrainassa käytävä sota vaikuttaa koko Eurooppaan humanitäärisesti, mutta myös siten, että sodan seurauksena on syntymässä sähkökriisi. Näinä aikoina kansalaiset ovat olleet hyvin kiinnostuneita varautumiseen liittyvistä kysymyksistä, ja sen takia on tärkeää, että kansalaisille viestitään selkeästi ja oikea-aikaisesti, ja että viestintä luo turvaa ja herättää luottamusta, vastaa eri väestöryhmien tarpeisiin ja tapahtuu koordinoidusti. Viranomaisviestinnän tulee luoda turvaa - ei lisätä - kansalaisten huolta. Myös medialla on tärkeä rooli.

 

Arvoisa puheies,

luottamus on suomalaisen yhteiskunnan vahvuus ja tärkeä tukipilari. Luottamus toisiamme sekä viranomaisiamme kohtaan. Sen takia on aivan keskeistä, että jatkamme panostuksia vahvaan oikeusvaltioon ja demokratiaan, koska se turvaa yhteiskuntamme kriisinkestävyyttä. Ruotsalainen eduskuntaryhmä korostaa, että meidän on varmistettava yritysten ja peruselinkeinojen toimintaedellytykset mahdollisten häiriötilanteiden varalta, jotta ruokaturvan toimintavarmuus ei vaarantuisi. Meidän on myös kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten huomioimme lapset ja nuoret huoltovarmuustyössä. Lapset tarvitsevat paljon tukea ja huolenpitoa aikuisilta, ja heidän ikä- ja kehitystaso on huomioitava tiedottamisessa. Lapsiasiainvaltuutetun mukaan varautumisen valmistelu lapsen oikeudet ja tarpeet huomioon ottaen edesauttaa kaikkien ihmisten turvallisuutta.

 

Ruotsalainen eduskuntaryhmä on tyytyväinen, että oikeusministeriön johdolla tehtävä valmiuslain kokonaisuudistus on käynnistetty ja etenee. Valmiuslain soveltamisen kynnys on korkea, ja niin sen on oltavakin, mutta on tärkeää, että työkalupakki on päivitetty, jos sen soveltamiseen ilmenee tarvetta. Kokonaisuudistuksessa on myös syytä täsmentää valmiuslain suhde Ahvenanmaan itsehallintolakiin. Pandemian yhteydessä ilmeni, että tässä kokonaisuudessa selvästi on avoimia kysymyksiä, koska Ahvenanmaan viranomaisrakenne ei kaikilta osin vastaa valtakunnan viranomaisrakennetta. Sen takia perustuslakivaliokunta on yksimielisesti esittänyt, että tästä on tarpeen tehdä valtakunnan ja Ahvenanmaan välinen sopimusasetus.

 

RKP on jo pitkään työskennellyt tiiviimmän pohjoismaisen yhteistyön puolesta. Ruotsalainen eduskuntaryhmä on tyytyväinen, että selonteko kannattaa Suomen ja Ruotsin välisen huoltovarmuusyhteistyön vahvistamista. Suomi priorisoikin pohjoismaista huoltovarmuusyhteistyötä puheenjohtajakaudellaan viime vuonna Pohjoismaisessa ministerineuvostossa, ja edistystä tapahtui laajalla rintamalla. Tältä osin on mahdollista esimerkiksi vahvistaa lääkkeiden saatavuuden turvaaminen.

 

Arvoisa puhemies,

ottaen huomioon Suomen vahvuudet ja tähän mennessä tekemämme perusteellisen ja pitkäjänteisen työn, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö meillä olisi erinomaiset edellytykset vahvistaa huoltovarmuuttamme vielä entisestään.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
eilen klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
eilen klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00