Palautekeskustelu sisäistä turvallisuutta koskevasta selonteosta

16.03.2022 klo 15:00

Arvoisa puhemies,

kun puoli vuotta sitten keskustelimme sisäisen turvallisuuden selonteosta, emme voineet kuvitellakaan, että Euroopan ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne muuttuisi näin ratkaisevasti. Jännitteinen tilanne tarkoittaa samalla sitä, että sisäisen turvallisuuden kysymykset ovat nyt, jos mahdollista, vielä entistäkin tärkeämpiä.

 

Arvoisa puhemies,

suomalaiseen demokraattiseen oikeusvaltioon kuuluu tärkeä elementti nimeltä luottamus. Se on ollut yhteiskuntamme turvallisuuden perusta, mutta myös eräs menestyksemme avaintekijöistä. Luottamus perustuu siihen, että ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti, rikostutkinnat etenevät kohtuullisessa ajassa ja kansalaiset saavat asiansa käsitellyiksi riippumattomissa tuomioistuimissa. Yleisesti ottaen suomalaiset luottavat maamme viranomaisiin. Tätä meidän tulee edelleen vaalia, mutta meidän tulee myös rakentaa luottamusta niiden ryhmien keskuudessa, joissa luottamus on muuta väestöä heikompaa. Se vahvistaa meidän yhteiskuntaamme.

 

RKP ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä korostavat kansalaisten turvallisuudentunteen merkitystä. On tärkeää, että ihmiset kokevat, että apua on tarvittaessa saatavilla ja että he tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi. Tähän on panostettava. Myös turvallisuusviranomaisilla on tärkeä rooli, ja suomalaiset arvostavat poliisin näkymistä katukuvassa. Esimerkiksi Paraisilla on vastattu lähipoliisin partiointia koskevaan kysyntään kyläpoliiseja nimittämällä, ja tätä voisi mielestäni soveltaa muuallakin. Emme kuitenkaan saa unohtaa panostuksia epäsuoriin keinoihin lisätä turvallisuutta. Meidän on edistettävä osallisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, varmistettava laadukas koulutus kaikille lapsille ja nuorille, torjuttava oppimiserojen kasvua sekä rasismia ja kaikenlaista syrjintää. Toimenpiteiden kokonaisuudella on ratkaiseva merkitys, sillä tiedämme, että sosiaalinen pahoinvointi ja syrjäytyminen ovat kasvavia sisäisen turvallisuuden uhkia.

 

Arvoisa puhemies,

tällä hetkellä inflaatio kiihtyy, sähkön ja bensan hinnat nousevat, ja lisäksi myös ruuan hinnan odotetaan nousevan. Olemme nykyään hyvin riippuvaisia toisistamme kaupankäynnin ja logistiikkaketjujen osalta. Siksi on todella hyvä, että selonteossa käsitellään myös huoltovarmuuden laajaa aihealuetta. Suomen maantieteellinen sijainti ja meidän riippuvuutemme merikuljetusten toimivuudesta ovat johtaneet siihen, että olemme jo pitkään joutuneet tosissamme pohtimaan, miten voimme turvata maamme huoltovarmuuden mahdollisissa häiriötilanteissa. Lisäksi meneillään oleva koronapandemia on antanut meille arvokasta kokemusta tähän näkökulmaan. Se, että hallitus hiljattain asetti uuden valmiuteen ja huoltovarmuuteen keskittyvän ministerityöryhmän, on tärkeä aloite toimenpiteiden koordinoinnin kannalta. Lisäksi Ruotsalainen eduskuntaryhmä ja RKP katsoo, että pandemiasta saadut kokemukset on analysoitava tarkasti jälkikäteen.

 

Arvoisa puhemies, meidän on myös oltava valppaana maailmalla lisääntyvän informaatiovaikuttamisen suhteen. Pandemian aikana olemme nähneet, miten salaliittoteoriat leviävät. Ilmiön tavoitteena on luoda säröjä ja epäluottamusta ihmisten välille ja suhteessa viranomaisiin ja päätöksentekijöihin. Siksi viranomaisilla tulee olla selkeät strategiat ongelman torjumiseksi, mutta myös sosiaalisen median yrityksillä on erityinen vastuu. Suomen koulutusjärjestelmä ja suomalaisten medialukutaito ovat vahvoja, ja niitä tulee kehittää ja ylläpitää.

 

Arvoisa puhemies, eräs keskeisin sisäisen turvallisuuden kysymys on avainviranomaisten toimintaedellytysten turvaaminen. Siinä on kyse siitä, että Poliisista, Rajavartiolaitoksesta, Pelastustoimesta, Hätäkeskuslaitoksesta, Tullista ja Maahanmuuttovirastosta koostuvan viranomaisverkoston kaikki jäsenet kykenisivät toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Sama koskee myös oikeushallintoviranomaisia. Kokonaisuudessa on kyse maamme oikeudenhoitoketjusta, joka on hyvin tärkeä. Tässä yhteydessä on olennaisen tärkeää ymmärtää, että aina kun lisäämme esimerkiksi poliisin resursseja, myös Syyttäjälaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen resursseja on lisättävä. Kokonaisuus ratkaisee. Sen takia Ruotsalainen eduskuntaryhmä antaa täyden tukensa rahoituspohjan turvaamiselle pitkäjänteisesti yli vaalikausien.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Suomen digitaalista kompassia koskeva selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 16:32

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.11.2022 klo 14:50

Huoltovarmuusselonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 17:00

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro edustaja Anders Norrbackin pitämänä.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 15:43

Ilmasto- ja energiastrategia – pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro 13.10.2022, Puheenvuoron pitäjänä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.10.2022 klo 15:00

Välikysymys energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.10.2022 klo 15:00

Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä

Ryhmäuheenvuoron pitäjä edustaja Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.09.2022 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2023

Ryhmäpuheenvuoro 20.9.2022, edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.09.2022 klo 13:25

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Suomen digitaalista kompassia koskeva selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 16:32

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.11.2022 klo 14:50

Huoltovarmuusselonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 17:00

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro edustaja Anders Norrbackin pitämänä.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 15:43

Ilmasto- ja energiastrategia – pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro 13.10.2022, Puheenvuoron pitäjänä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.10.2022 klo 15:00

Välikysymys energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.10.2022 klo 15:00

Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä

Ryhmäuheenvuoron pitäjä edustaja Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.09.2022 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2023

Ryhmäpuheenvuoro 20.9.2022, edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.09.2022 klo 13:25