Utvecklingspolitiken bör ha en central roll i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik

09.06.2021 kl. 16:45
Riksdagen har idag fört en responsdebatt om statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse. Riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) betonade i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande vikten av att inse vidden av utrikes- och säkerhetspolitiken. 

- Utrikes- och säkerhetspolitiken är mycket mer än vapen och gemensamma övningar, även om stormakternas agerande tyvärr har lett till att frågor som gäller hård säkerhet har fått mer fokus. Utrikes- och säkerhetspolitiken är ett internationellt samarbete där parterna kan se längre bort än sina egna gränser och sin egen tid. Vårt starka budskap är att Finland i varje sammanhang bör sträva efter att främja universella mänskliga rättigheter samt att försvara rättsstaten, demokratin och jämställdheten mellan könen, säger Strand. 
 
Vidare konstaterar Strand att utvecklingspolitiken bör ha en central roll i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.
 
- I Finland har vi experter, företag och organisationer med en enorm kompetens, och med hjälp av dessa kan vi åstadkomma en verklig förändring. Vi kan till exempel vara med om att reformera regionernas energisystem och på så sätt stärka stabiliteten och den hållbara utvecklingen. Den globala maktpolitiken lever och just därför är det viktigt att Finland är en pålitlig aktör och samarbetspartner, säger Strand.
 
Strand lyfter även fram det faktum att det inte går att tala om säkerheten utan att också belysa den tekniska utvecklingen.
 
- Vi står inför en värld där artificiell intelligens kan producera mänsklig text och föra miljontals diskussioner samtidigt. Det kan vara svårt att skilja på förfalskade videor från äkta och tilliten till det vi ser och läser kan rasa. Denna teknik blir allt mer tillgänglig och därför måste vi i framtiden särskilt koncentrera oss på informationsförsvar, konstaterar Strand.

Joakim Strand
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets