Finländarna behöver en vårdreform 

29.05.2021 kl. 10:02

Svenska folkpartiets partidag går av stapeln som bäst. Under den allmänpolitiska debatten betonade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi vikten av att få vårdreformen i mål. Rehn-Kivi, som sitter i riksdagens social- och hälsovårdsutskott, tror att den föreslagna vårdreformsmodellen nu har de bästa förutsättningarna att gå igenom av alla de olika förslag som beretts under de senaste tjugo åren. Perfekt är modellen ändå inte.


- Den största bristen och orättvisan gäller finansieringsmodellen, som slår hårt mot de kommuner som hittills skött sina invånares social- och hälsovård på ett kostnadseffektivt sätt. Till dessa kommuner hör bland annat min egen hemstad Grankulla och grannstaden Esbo, säger Rehn-Kivi. 

Rehn-Kivi påpekar ändå att kommuner som mister en större del av sina skatteintäkter nu i motsats till den förra regeringens förslag kommer att bli kompenserade för inkomstbortfallet. Kommunernas kvarblivande verksamhet, som ansvaret för utbildning, ungdomsarbete och planering, och möjligheten till viktiga investeringar måste tryggas.

- Trots att vårdreformsförslaget inte är helt rättvist, och ett sådant säkert är omöjligt att uppnå, är detta förslag med tanke på hela Finlands befolkning ändå både rättvist och nödvändigt. Vi behöver en reform då befolkningens medelålder stiger med rask takt och kostnaderna för social- och hälsovården stadigt ökar. Varje medborgare har rätt till en fungerande social- och hälsovård och en kvalitativ äldreomsorg den dag det behövs. I alltför många kommuner uppfylls tyvärr inte det kravet idag. Det är därför oerhört viktigt att vi nu får reformen i mål, säger Rehn-Kivi. 

I sitt anförande lyfte Rehn-Kivi även upp vikten av att kommunerna också i framtiden satsar på de hälsofrämjande åtgärderna för att hålla invånarna aktiva och för att främja hälsa och välfärd bland barn och unga. Det gagnar både den enskilda individen och indirekt kommunens framgång.

 
Veronica Rehn-Kivi
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets