Kvarkens världsarv får kännbar tilläggsfinansiering

11.12.2020 kl. 13:22
Riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP) är nöjd med att en betydande del av riksdagens finansutskotts tilläggsfinansiering till vandringsleder på 1,5 miljoner euro går till utvecklande av vandringsleden mellan Björkö och Panike i Kvarkens världsnaturarv.

Som en följd av coronaviruset har närturismen ökat märkbart och framför allt Svedjehamn i Björkö har fungerat som ett allt populärare utflyktsmål.

 - Världsnaturarvet i Kvarken är unikt och det ska vi vara stolta över. Genom dessa medel kan vandringsleden göras mera komplett så att man i fortsättningen även kan ta sig över de två sunden på vägen till Panike. Såväl gångbroar som flottar som man själv manövrerar kan bli aktuella vid sunden, säger Ollikainen.

För Österbotten är exporten viktig, likaså den nära kontakten till Sverige. Ollikainen gläder sig även åt att Finsk-svenska handelskammaren får tilläggsfinansiering på 150 000 euro.

 - Finsk-svenska handelskammaren är en stark brobyggare som öppnar nya dörrar. Speciellt i dessa tider är det otroligt viktigt, konstaterar Ollikainen. 

Mikko Ollikainen
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets