Luonnon monimuotoisuus on tärkeä huoltovarmuudelle!

05.06.2024 klo 15:20
Eduskunta on tänään keskustellut hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikkaa koskevasta välikysymyksestä. Aihe on ajankohtainen, koska tänään vietetään maailman ympäristöpäivää.

Kansanedustaja Mikko Ollikainen piti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron. Hän korosti, että ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat haasteita, jotka meidän pitää ottaa vakavasti. Ollikainen


muistuttaa puheenvuorossaan, että näiden haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan laaja paletti eri ratkaisuja. 

– Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat haasteita, jotka meidän on otettava vakavasti. Ilman luonnon monimuotoisuutta esimerkiksi ruoantuotantomme ja siten huoltovarmuutemme vaarantuu, ja lämpimämpi ilmasto tuo mukanaan esimerkiksi äärimmäisiä sääoloja, Ollikainen sanoo.

Ollikainen korostaa ryhmäpuheenvuorossaan myös, että yksi tärkeimmistä päästöjen vähentämistavoitteista on siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan ja puhtaaseen energiantuotantoon. On kuitenkin tärkeää, että toimenpiteissä ja päätöksissä otetaan huomioon myös sosiaaliset vaikutukset.

– Hallitus piti kehysriihessään kiinni päätöksestään panostaa tutkimukseen ja kehittämiseen miljardi euroa vuoteen 2027 mennessä siitä huolimatta, että valtiontaloutta joudutaan tasapainottamaan paljon. Voimme kehittyä vain uusien innovaatioiden ja uudenlaisen ajattelun myötä, ja meidän on uskallettava panostaa niihin myös haastavina aikoina. Samalla on tärkeä ottaa huomioon ne ihmiset, joihin muutos vaikuttaa eniten. Siirtyminen kohti kestävämpää tulevaisuutta pitää tapahtua sosiaalisesti kestävällä tavalla, Ollikainen sanoo.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan myös toimia meriemme puhdistamiseksi. Itämeri on tällä hetkellä yksi maailman saastuneimmista meristä.

– RKP on tehnyt pitkään töitä Itämeren ja Saaristomeren puolesta. Itämeren rehevöityminen on ollut suuri ongelma jo pitkään. Ravinteiden valuminen Itämereen tarkoittaa sitä, että emme käytä niitä riittävän tehokkaasti maalla. Siksi olemme iloisia siitä, että Saaristomeren valuma-alueesta tulee ravinnekierron pilottialue, Ollikainen sanoo.

 
Mikko Ollikainen
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri