Pettymystä ja tulevaisuuden uskoa

21.03.2024 klo 22:01
Metsä Board ilmoitti aiemmin tänään (21.3.2024), että he eivät tule etenemään Kaskisiin suunnitellun taivekartonkitehdashankkeen kanssa. Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) on pettynyt, mutta ilmaisee myös tulevaisuuden uskoa.

– Meitä on useampi, jotka ovat tehneet kovasti töitä monella tasolla tämän hankkeen eteen, joka nyt ei valitettavasti toteudu. Jatkamme kuitenkin sitkeää työtä Suupohjanradan, ja muiden Suupohjaan sijoittuvien hankkeiden eteen. Emme saa lamaantua, vaan on tärkeää jatkaa työtä.


Metsä Board päätti olla jatkamatta hanketta, koska suunnitellun investoinnin kokonaiskustannus nousi alkuperäistä arviota merkittävästi korkeammaksi, minkä vuoksi takaisinmaksuajalle ja sijoitetun pääoman tuotolle asetetut tavoitteet eivät olisi täyttyneet. 

– On valitettavaa, että hankkeen toteuttamiselle ei ollut taloudellisia edellytyksiä. Suupohjan rata ja Kaskisten satama ovat merkittäviä hankkeita koko Suupohjan kannalta, ja meillä on monia muitakin suuria suunnitelmia vihreän siirtymän ja energian osalta, joiden toteuttamiseen meidän pitää nyt keskittyä.

 
Anders Norrback
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri