Lähipalvelut, yrittäjyys ja turvallisuus luovat perustan vahvalle aluekehitykselle

20.03.2024 klo 15:39
Eduskunta käsitteli tänään täysistunnossaan Keskustapuolueen välikysymystä, Liike Nyt -puolueen tukemana, hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta. Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) piti ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron välikysymyskeskustelussa. 

– Ruotsalainen kansanpuolue on aina kannattanut sellaista politiikkaa, joka edistää paikallisyhteisöjen elämää ja kaikkien alueiden mahdollisuuksia kehittyä omien ainutlaatuisten vahvuuksiensa ja tarpeidensa pohjalta. Sen takia tämä hallitus työskentelee useilla rintamilla koko Suomen talouden vahvistamiseksi, uusien työpaikkojen luomisen helpottamiseksi ja sen varmistamiseksi, että Suomi on kilpailukykyinen, kestävä ja turvallinen yhteiskunta, sanoo Norrback

Norrback korostaa myös elinvoimaisen maatalouden merkitystä elinvoimaiselle maaseudulle. 

– Maa- ja metsätalouden merkitys Suomen taloudelle ja paikalliselle elinvoimalle on suuri. Myös Suomen kansalliselle omavaraisuudelle on maa- ja metsätalouden merkitys ratkaisevan tärkeä. Hallituksen tavoite tässä on selkeä – maa- ja metsätalouden harjoittamisen on oltava Suomessa kannattavaa. Tässä on kyse koko Suomen tulevaisuudesta. Sen takia hallitus on sitoutunut vahvasti maatalouden kannattavuuden parantamiseen ja kansallisen metsäpolitiikan vahvistamiseen, sanoo Norrback. 

Norrback korosti puheessaan myös tärkeitä turvallisuusnäkökohtia, jotka koskevat erityisesti Itä-Suomen alueellista kehitystä.

– Erityisesti Itä-Suomen tulevaisuudesta ei valitettavasti näinä aikoina voi keskustella ilman että samalla puhutaan maamme turvallisuudesta. Turvallisuuspolitiikka on nykyään kaikkien huulilla. Suomen itäraja on EU:n ulkoraja ja myös Naton itäraja. Siksi Itä-Suomi ja itäraja eivät ole tärkeitä pelkästään Suomelle vaan myös Euroopan unionille ja maamme kansainvälisille yhteistyökumppaneille, sanoo Norrback.

Lopuksi Norrback nostaa esille, että palveluiden tulisi aina löytyä ihmisten läheltä.  

– RKP työskentelee sen puolesta, että palvelut olisivat lähellä ihmistä. Erityisesti pienten alueiden kannalta esimerkiksi terveysasemien tai käräjäoikeuksien sijainti voi olla olennaista, Norrback lopettelee.

Anders Norrback
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri