Ajattelemme pitkällä tähtäimellä ja panostamme nuoriin, koulutukseen ja terveydenhuoltoon.

13.12.2023 klo 11:54
Kansanedustaja Henrik Wickström korosti pitkäjänteistä talouspolitiikkaa, jossa investoidaan tulevaisuuteen, puheessaan tämänpäiväisessä palautekeskustelussa talousarvioesityksestä.

Wickström korosti muun muassa julkisen talouden vahvistamista, panostuksia nuoriin ja koulutukseen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen haasteisiin vastaamista.


– Suomi tarvitsee julkista taloutta pitkäjänteisesti vahvistavaa talouspolitiikkaa. Velkaantumiskierre on katkaistava ja valtion talous tasapainotettava, jotta olemme paremmin varustautuneita tulevaisuuteen ja voimme olla pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta myös jatkossa. Meidän tehtävänämme politikkoina on tehdä vaikeita ja joskus epämukavia päätöksiä, mutta myös vahvistaa kasvun ja työllisyyden edellytyksiä, Wickström totesi puheessaan.

Viime viikolla julkaistujen PISA-tulosten mukaan oppimistulokset ovat heikentyneet monissa OECD-maissa, myös Suomessa. Talousarvioesityksessä on panostuksia koko opintopolkuun varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. 

– RKP on pitkään tukenut panostuksia lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen kaltaisten perustaitojen vahvistamiseen. Perusopetus ja varhaiskasvatus saavat 50 miljoonaa euroa. Hallitus myöntää myös määrärahoja korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämiseen vuonna 2024. Näillä panostuksilla pyritään siihen, että Suomi pääsisi koulutuksessa takaisin maailman huipulle, Wickström sanoi. 

Esityksessä on monia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä koskevia aloitteita.  Hallitus aikoo esimerkiksi rahoittaa nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa, ottaa käyttöön terapiatakuun ja toimintaohjelman sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hallitus investoi myös 20 miljoonaa euroa vuodessa Lisää liikuntaa Suomeen -ohjelmaan, jonka tavoitteena on lisätä liikuntaa kaikissa ikäryhmissä. Wickström pitää näitä toimenpiteitä myönteisinä, mutta huomauttaa, että toimenpiteitä ja investointeja tarvitaan myös terveydenhuollossa.
– Hallitus suhtautuu vakavasti sosiaali- ja terveysalan haasteisiin. Ryhdymme toimiin hoitojonojen lyhentämiseksi, henkilöstöpulan ratkaisemiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Vuoden 2024 lisätalousarvioesityksessä Porvoon ja Raaseporin sairaaloille myönnettiin miljoona euroa kielellisten oikeuksien toteutumisen tukemiseen. Hoitoketjujen on toimittava kaksikielisesti kaikilla hyvinvointialueilla koko maassa, Wickström totesi lopuksi. 

Eduskunta käsittelee tänään palautekeskustelussa vuoden 2024 talousarvioesitystä, ja Wickström piti keskustelussa ruotsinkielisen eduskuntaryhmän puheenvuoron.

Henrik Wickström
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri