Vuoden 2024 talousarvioesityksen palautekeskustelu      

13.12.2023 klo 11:00
Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.

Arvoisa puhemies,

 

Suomi tarvitsee julkista taloutta pitkäjänteisesti vahvistavaa talouspolitiikkaa. Emme osanneet ennakoida koronapandemian taloudellisia vaikutuksia emmekä tiedä, miten pitkään maamme rajojen ulkopuolella käynnissä olevat sodat jatkuvat. Velkaantumiskierre on katkaistava ja valtion talous tasapainotettava, jotta olemme paremmin varustautuneita tulevaisuuteen ja voimme olla pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta myös jatkossa. Me poliitikot olemme vastuussa yhteisistä asioista omassa maassamme ja sen ulkopuolella. Meidän tehtävänämme on tehdä vaikeita ja joskus epämukavia päätöksiä, mutta myös vahvistaa kasvun ja työllisyyden edellytyksiä.

Arvoisa puhemies,

viime viikolla julkaistujen PISA-tulosten mukaan oppimistulokset ovat heikentyneet monissa OECD-maissa, myös Suomessa. On tärkeää, että panostamme koko opintopolkuun varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. RKP on pitkään tukenut panostuksia lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen kaltaisten perustaitojen vahvistamiseen. Perusopetus ja varhaiskasvatus saavat 50 miljoonaa euroa. Hallitus myöntää myös määrärahoja korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämiseen vuonna 2024. Näillä panostuksilla pyritään siihen, että Suomi pääsisi koulutuksessa takaisin maailman huipulle.

 

Arvoisa puhemies,

 

kaksikielisenä olen iloinen kaksikieliseen Suomeen tehtävistä panostuksista. Esimerkiksi niin sanotusta suuresta kielikokeesta tulee maksuton, mikä tarkoittaa sitä, että entistä useammat ruotsinkieliset voivat hakea töitä maamme julkishallinnosta. Eduskuntakäsittelyssä olemme huomanneet Helsingin pelastuskoulun haasteet, ja siksi olen iloinen siitä, että voimme osoittaa sille resursseja ruotsinkielisen koulutuksen turvaamiseen. Hallitus tekee hyviä päätöksiä myös sisäisen turvallisuuden osalta. Ruotsinkieliseen poliisikoulutukseen osoitetaan lisärahoitusta ja nuoriso- ja jengirikollisuuden torjunta otetaan erityisesti huomioon. RKP on pitkään puhunut sen puolesta, että ihmiset voisivat elää turvassa ilman pelkoa, väkivaltaa ja häirintää. Avun on aina oltava lähellä, kun sitä tarvitaan.

RKP on myös hyvin tyytyväinen Suomen infrastruktuuriin tehtäviin tärkeisiin panostuksiin, esimerkiksi Vaasan radan sähköistykseen ja Kemiönsaaren Suomenkulmantien parannuksiin. Hallitusohjelmassa on 80 miljoonan euron suuruinen määräraha Rantaradan kehittämiseen. Karjaa–Kauklahti-väli etenee nopeasti ja kapasiteettia voidaan lisätä entisestään. Tällaiset panostukset hyödyttävät Suomen sisäistä liikennettä, mikä puolestaan vahvistaa maamme kilpailukykyä ja työvoiman liikkuvuutta.

 

Arvoisa puhemies,

 

verotuksen tulee kannustaa sekä työntekoon että yrittäjyyteen. Siksi on ilahduttavaa, että työn verotusta kevennetään. Veronalennus koskee kaikkia tuloluokkia. Työ ja ennen kaikkea korkea työllisyysaste ovat hyvinvointimme perusta. Meidän on saatava nykyistä useammat suomalaiset työkykyiset töihin. Tämä tarkoittaa panostuksia työurien pidentämiseen ja siihen, että työelämään siirryttäisiin aiemmin, mutta myös työttömien aktivoimiseen.

Hallitus ottaa sosiaali- ja terveydenhuollon haasteet vakavasti. Panostamme hoitojonojen purkamiseen, henkilöstöpulan helpottamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Täydentävässä talousarvioesityksessä Porvoon ja Raaseporin sairaaloille myönnettiin miljoona euroa kielellisten oikeuksien toimeenpanon tukemiseen. Hoitoketjujen tulee toimia kahdella kielellä koko maan kaikilla hyvinvointialueilla.

 

Arvoisa puhemies,

 

meidän poliitikkojen on osoitettava sanoin ja teoin, että uskomme tulevaisuuteen. Lapset ja nuoret ovat osa yhteiskuntaamme tänään, mutta myös huomenna. Siksi me RKP-läiset olemme iloisia siitä, että hallitus panostaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Hallitus esimerkiksi osoittaa rahoitusta kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön ja ottaa käyttöön terapiatakuun ja syrjäytymistä ehkäisevän toimenpideohjelman. Hallitus panostaa myös 20 miljoonaa euroa vuodessa Suomi Liikkeelle -ohjelmaan, jonka tavoitteena on liikkumisen lisääminen kaikissa ikäryhmissä.

 

Arvoisa puhemies,

 

talousarvion laatiminen on vaativa tehtävä. Vaikeiden päätösten tekeminen ei ole koskaan helppoa, ja RKP on sitä mieltä, että niiden vaikutusten seuraaminen on tärkeää, jotta mahdollisiin korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Pidämme kiinni siitä, että keneltäkään ei vaadita kohtuuttomia. Myös opposition vaihtoehtobudjetit ovat tärkeä osa talousarviotyötä. On ollut hyödyllistä käydä keskustelua, tutkiskella itseään ja pohtia eri vaihtoehtoja. Kiitos siitä.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri