Joululahjarahat tervetulleita

12.12.2023 klo 12:32
Lisävaroja kalastusteollisuudelle, kalastuksenhoitoon, 4H:lle ja Pro Agrialle. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on tänään hyväksynyt mietintönsä valtion ensi vuoden talousarviosta. Samalla valiokunta on päättänyt niin kutsuttujen joululahjarahojen jaosta, joka on noin 50 miljoonan euron kokoinen määräraha potti. Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) on aktiivisesti tehnyt työtä monien rahoitusta saaneiden hankkeiden eteen, ja on tyytyväinen lopputulokseen.

Valiokunta myönsi Suomen 4H:lle 150 000 € lisärahoitusta. 4H:n talous on ollut uhattuna valtiotuki leikkausten vuoksi. Marraskuussa maa- ja metsätalousministeriö kuitenkin ehdotti 500 000 € lisämäärärahaa vuoden 2024 täydentävään valtion talousarvioon. 


– Olen kiitollinen lisätalousarviosta ja 4H:lle osoitetuista joululahjarahoista. Näillä rahoilla saavutamme melkein 4H:n alkuperäisen rahoituksen, ennen valtiotuen leikkauksia. Sijoitus 4H:hon on sijoitus nuorisoon. 4H:n toiminta antaa nuorisolle erinomaiset mahdollisuudet solmia uusia ystävyyssuhteita, sekä forumin, jossa nuoriso pystyy tutustumaan yrittäjyyteen ja vastuun kantamiseen, Norrback sanoo.

Myös Pro Agria sai rahoitusta 800 000 euroa neuvontapalveluihin kotimaisen ruuantuotannon edistämiseen.

– Neuvontapalvelut ovat tärkeä tapa tukea tuottajiamme, varsinkin huomioiden suomalaisen elintarviketuotannon kannattavuushaasteet. Olen erittäin kiitollinen siitä, että elintarviketuottajamme saavat tukea Pro Agria -rahoituksen kautta, Norrback sanoo.

Valtiovarainvaliokunta myönsi 100 000 euroa Kalatalouden keskusliitolle, vesialueen osakaskuntien yhdistämistä ja vesialueen omistajien yhteistyön edistämistä koskevan erityisselvityksen tekemistä varten.

– Vesialueiden omistuksen hajanaisuus ja pienet omistusyksiköt luo haasteita hallinnollisten tehtävien suorittamisessa. Viime vuosina ongelma on kärjistynyt väestön ikääntymisen myötä: pienissä omistajayksiköissä toiminta on päättymässä toimijoiden loppumisen takia. Laajemmat vesialueet, suuremmilla osakunnilla, luo paremmat edellytykset vesialueiden hallinon hoitamiseen, sekä kalakantojen hoitamiseen, Norrback sanoo.

Suomen Ammattikalastajille myönnettiin 100 000 €.

– Meidän on huolehdittava ammattikalastajistamme, jos haluamme, että meillä on tulevaisuudessa kotimainen kalatalous. Kaikki kalastajiemme saama tuki on sijoitus kotimaiseen elintarviketuotantoon sekä huoltovarmuuteen, joka meidän tulee ehdottamaista turvata, sanoo Norrback. 

Valtionvarainvaliokunta on kohdistanut 110 000 euroa Närpiön kalojen vaelluksen helpottamiseen. Rahat eivät ole suoraan kohdistettu kenellekään, vaan määräraha on varattu hanketta varten, joka suorittava taho voi anoa. 

– Kalastusasiat ovat minulle tärkeitä, ja tällaisilla pienilläkin hankkeilla voi olla suuri merkitys niin paikallisesti kuin myös alueellisesti. Kalojen vaelluksen helpottaminen vahvistaa kalakantojamme ja lisää vesistöjemme monimuotoisuutta, Norrback sanoo.


 
Anders Norrback
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri