Suden kannallishoidollisen metsästyksen käsittelymenetelmää pitää selventää

23.02.2023 klo 12:55

Maa- ja metsätalousvaliokunta antoi tänään mietintönsä metsästyslain 41 §:n muuttamisesta. Ehdotetulla lailla täsmennettäisiin eräiden riistaeläinlajien pyydystämiseen tai tappamiseen tarkoitettujen poikkeuslupien myöntämisedellytyksiä, mikä käytännössä helpottaisi suden kannallishoidollista metsästystä. Kansanedustaja ja valiokunnan jäsen Anders Norrback (RKP), on erittäin tyytyväinen valiokunnas päädyttyyn lopputulokseen.


-Olen erittäin tyytyväinen valiokunnan mietintöön. Mietinnössä selvenneettään selkeästi lakia siten että poikkeuslupa suden kannallishoidollinen metsästys olisi helpompi saada tulevaisuudessa. Mietintö antaa selkeän viestin siitä, miltä haluamme susipolitiikkamme näyttävän tulevaisuudessa, sanoo Norrback.

Päätös metsästyslain muuttamisesta perustuu suden kannallishoidollista metsästystä koskevaan kansalaisaloitteeseen, josta eduskunta äänesti lokakuussa 2022. Silloin selkeä enemmistö kansanedustajista äänesti maa- ja metsätalousvaliokunnan antaman mietinnön puolesta, jossa ilmaistiin, että metsästyslain tarkistaminen on tarpeen siten, että poikkeuslupamenettelytapaa suden kannallishoidollista metsästystä varten tulisi selventää.

- Arvostan että hallitus on ottanut kantaa kansalaisaloitteesta syntyneestä päätöksestä, ja että asia ehditään käsitellä vielä tämän hallituskauden aikana. Se osoittaa, että kansalaisten tahto ja eduskunnan selkeä enemmistöpäätös on otettu vakavasti. Nyt toivon vain, että enemmistö tukee valiokunnan mietintöä, kun asiaa tulee käsittelyyn täysistunnossa, sanoo Norrback
Anders Norrback
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri