Seniorineuvolat ottavat askeleen eteenpäin!

16.06.2022 klo 10:08
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään saanut valmiiksi mietintönsä laajasta lakipaketista vanhuspalveluiden parantamiseksi, sosiaalilain muuttamisesta, vanhusten toimintakyvyn tukemisesta ja vanhusten sosiaali- ja terveyspalveluista

RKP:n kansanedustaja ja valiokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi on keväällä, samaan aikaan kuin lakipakettia on käsitelty, jättänyt lakialoitteen vanhustenhuollon ennaltaehkäisevän toiminnan parantamiseksi ja lakisääteisten seniorineuvoloiden käyttöönottamiseksi koko maassa. Lakialoitetta kannatti melkein jokaisen eduskuntapuolueen edustajia. Valiokunta on nyt Rehn-Kiven ehdotuksesta yksimielisesti lisännyt uuden momentin” ikääntyneen väestön neuvolatoiminnasta” ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäisyyttä tukevia neuvontapalveluita käsittelevään lakipykälään. 

 
- Olen kiitollinen ja iloinen siitä, että valiokunta on ottanut lakiesitykseni sisällön huomioon ja lisännyt yksimielisesti lakipykälään tekstin ikääntyvän väestön neuvoloista. Vaikka laissa ei lakialoitteen tapaan velvoiteta hyvinvointialueita perustamaan seniorineuvoloita, on tämä ratkaiseva ja tärkeä askel oikeaan suuntaan. Useat käsittelyn aikana kuulemamme asiantuntijat ovat nostaneet esille ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tärkeyden ja nyt lakisääteistä vanhusten neuvolaa halutaan edistää myös kansalaisaloitteella. Tämä on toimintamuoto, jolla on monen tahon vahva tuki, Rehn-Kivi sanoo.
 
Rehn-Kivi yllättyi vastustuksesta seniorineuvola-sanaan, mutta pitää kuitenkin tärkeämpänä että toiminnan sisällölle löytyy ymmärrystä. Valiokunnan jäsen Hanna-Leena Mattila (kesk) kannatti Rehn-Kiven ehdotuksia. Rehn-Kivi on myös jättänyt yhdessä Pia Kauman (kok.) kanssa valtuustoaloitteen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle, jossa ehdotetaan, että valtuusto varaa vuoden 2023 talousarviossa varoja vanhusten ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja seniorineuvola-pilottihankkeeseen.
 
- Hyvin harvoin saadaan lakialoitteen sisällölle konkreettisia tuloksia näin nopeasti. Suurin työ on kuitenkin vielä jäljellä, sillä nyt meidän on saatava hyvinvointialueet vakuuttuneiksi toteuttamaan senioripalveluita yhdenvertaisesti suunnitelmiemme mukaisesti. Kun pystymme havaitsemaan sairaudet ajoissa, ja vähentämään ikäihmisten yksinäisyyttä ja turvattomuutta, terveet elinvuodet lisääntyvät sekä elämänilo ja toimintakyky paranevat. Samalla toimimme pitkällä tähtäimellä kustannustehokkaasti. Kaikki ikäihmisemme ansaitsevat merkityksellisen arjen sekä ihmisarvoisen ja mahdollisimman aktiivisen elämän, Rehn-Kivi sanoo.
 
Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi myös yksimielisesti lausuman, että hallitus selvittää hyviä toimintatapoja ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja parhaiden käytäntöjen vakiinnuttamiseksi koko maahan esimerkiksi ikäihmisten neuvolatoimintana.

 
Veronica Rehn-Kivi
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri