Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

19.04.2022 klo 14:33
Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Mats Löfström

Arvoisa puhemies, hallitus on osoittanut toimintakykynsä päättämällä ripeästi julkisen talouden suunnitelmasta samaan aikaan kun yhteiskuntamme on kohdannut suurimman koettelemuksensa pitkään aikaan. Toimintakyky ja johtajuus luovat turvaa näinä aikoina ja osoittavat, että Suomen valmius on hyvä myös tältä osin. Sitä maamme kansalaiset myös odottavat.

 

Hallitus on tehnyt oikean arvion korostaessaan panostuksia maamme puolustukseen ja turvallisuuteen. Muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne, joka on seurausta Venäjän brutaalista hyökkäyksestä Ukrainaan, tarkoittaa että myös Suomen on vahvistettava puolustuskykyään ja valmiuttaan. Turvallisuuden hinta on noussut. Kuitenkin näiden panostusten tekemättä jättämisellä olisi myös hintansa, joka liittyy yhteiskunnalliseen turvallisuudentunteeseen, jota tarvitsevat niin tavalliset kansalaiset kuin yrityksetkin, jotta ne voisivat tehdä pitkäjänteisiä päätöksiä Suomessa tehtävistä investoinneista tietäen, että olemme aina huolehtineet turvallisuudestamme ja teemme niin myös tässä uudessa, muuttuneessa turvallisuustilanteessakin. Ruotsalainen eduskuntaryhmä ja RKP antaa täyden tukensa hallituksen suomalaisten turvallisuuden varmistamiseksi tähtääville toimenpiteille.

 

Hallitus on myös nostanut kunnianhimoa vihreän siirtymän osalta. Se on ratkaisevaa ilmaston kannalta, mutta myös siksi, että me emme yksinkertaisesti voi pysyä riippuvaisina venäläisestä energiasta.  Hallitus on jo aiemmin asettanut tavoitteekseen sen, että Suomi olisi hiilineutraali vuonna 2035. Nyt teemme muun muassa tuulivoiman lupaprosessien nopeuttamiseksi tarvittavia muutoksia. Meidän on toimittava pitkäjänteisesti. Hallituksen suuri toimenpidepaketti, jolla vauhditetaan energiainvestointeja ja fossiilisista polttoaineista luopumista on juuri sitä. Kokonaisuus luo suuria mahdollisuuksia maamme elinkeinoelämälle, mutta myös haasteita maamme työmarkkinoille, koska vihreä siirtymä edellyttää uudenlaista ammattitaitoa. Mutta me tulemme onnistumaan tässä. Se, että hallitus lähestyy 75 prosentin työllisyystavoitettaan, on tärkeää ja ilahduttavaa. Ruotsalaisen eduskuntaryhmä katsoo, että on kuitenkin välttämätöntä edelleen pyrkiä määrätietoisesti parantamaan työllisyysastetta, jotta yhä useammat suomalaiset saisivat työpaikan. Se on tärkeä työkalu julkisen talouden tasapainottamiseksi. Siksi on tarpeen korottaa työllisyystavoitetta entisestään ja ryhtyä jatkotoimenpiteisiin. Myös työllisyyden osalta voimme vielä ottaa mallia muista Pohjoismaista, samalla tavalla kuin myös me toimimme hyvänä esimerkkinä muille Pohjoismaille muissa kysymyksissä.

 

Arvoisa puhemies, Suomi on pieni maa, ja meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että luomme mahdollisimman yrittäjäystävällisen ilmapiirin. Yritysten perustamisen ja investointien tekemisen Suomeen tulee olla houkuttelevaa. Valtion tutkimus- ja kehitysrahoituksen nostaminen ensi vuonna 350 miljoonalla eurolla ja pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusta koskevan verovähennyksen käyttöönotto ovat hyvin tervetulleita päätöksiä. Innovaatiot luovat työpaikkoja, hyvinvointia ja kasvua, ja tukevat siten maamme menestystä ja kilpailukykyä.

 

Venäjän sota Ukrainassa näkyy myös kasvavassa inflaatiossa ja hintojen nousussa. Siksi sosiaaliturvaetuuksien indeksitarkistuksen aikaistaminen on tärkeä toimenpide, jolla huolehditaan kaikista pienituloisimpien ostovoimasta. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden huomioiminen on aina ollut tärkeää RKP:lle.

 

Hallituksen taipaleelle on osunut vakavia kriisejä ja ulkoisia shokkeja, joita emme olisi koskaan halunneet joutua kokemaan. Samalla olemme onnistuneet tekemään mittavia uudistuksia, kuten esimerkiksi sote-uudistus, perhevapaauudistus sekä oppivelvollisuusiän nosto, löytääksemme pitkän tähtäimen ratkaisuja yhteiskunnallemme. Panostukset lasten ja nuorten hyvinvointiin ja osaamiseen ovat tärkeitä ja siksi hallitus perustellusti vahvistaa ammatillisen koulutuksen rahoituspohjaa 50:llä miljoonalla eurolla.

 

Ukrainan sodan takia yli 4,5 miljoonaa ihmistä on paennut kotimaastaan. Suomeen tuleville pakolaisille on tarjottava heidän tarvitsemaansa tukea, ja lasten on saatava käydä koulua. Yhteiskuntamme tulee olla avoin, osallistava ja suvaitsevainen.

 

Arvoisa puhemies, vaikka rakenteelliset haasteemme, eli haastava väestörakenne ja huoltosuhde, ovat edelleen olemassa, hoidamme tämänhetkisen vakavan tilanteen maailmanlaajuisen pandemian ja Euroopassa käytävän sodan varjossa. Päätökset eivät olleet helppoja. Hyvinvointiyhteiskunta on turvattava myös tuleville sukupolville - tällä hetkellä yhteiskunnassa tarvittavasta turvallisuudesta tinkimättä. Se on vastuullista politiikkaa.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri