Bergqvistin saaristolaisoppilaita koskeva kirjallinen kysymys voi johtaa lakimuutokseen

02.07.2021 klo 11:45

Keväällä kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) esitti kirjallisen kysymyksen uuden oppivelvollisuuslain majoituskorvauksesta. Majoituskorvauksen myöntämisperusteissa ei oteta huomioon saariston olosuhteita, mikä asettaa saariston oppilaat epätasa-arvoiseen asemaan. Lakimuutos voi olla tarpeen tämän epäkohdan korjaamiseksi. Tämä käy ilmi opetusministeri Saramon vastauksesta kysymykseen.

- Saaristossa asuvien huolestuneiden vanhempien yhteydenotto johti kysymykseen, ja olen iloinen, että ongelmaan nyt tartutaan ministeriössä, Bergqvist sanoo. 

Oppivelvolliselle voidaan myöntää majoituskorvaus, jos matka oppivelvollisen kodista lähimpään lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen on yli 100 kilometriä eikä oppivelvollisella ole mahdollisuutta asua oppilaitoksen maksuttomassa asuntolassa.

- Tämä rajaus ei toimi saaristossa, missä koulumatka voi olla alle 100 kilometriä, mutta todellinen matka-aika on silti niin pitkä, että edestakaisia koulumatkoja ei ole mahdollista tehdä päivittäin. Nostin tämän esiin kirjallisessa kysymyksessä, ja tähän ministeri on myös vastannut, Bergqvist sanoo.

Opetusministerin vastauksen mukaan oppivelvollisuuden laajentumisen vaikutuksia tullaan seuraamaan ja havaittaviin epäkohtiin puuttumaan muun muassa ryhtymällä tarpeellisiksi katsottaviin lainsäädäntömuutoksiin.

- Kun suuria uudistuksia toteutetaan, on tärkeää seurata käytännön vaikutuksia, jotta mahdolliset epäkohdat voidaan korjata. Iloitsen ministeriön käsittelevän asiaa, jotta laki täyttäisi tarkoituksensa taata maksuttomat toisen asteen opinnot kaikille, asumispaikasta riippumatta, Bergqvist sanoo.

Sandra Bergqvist
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri