Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032, palautekeskustelu

01.07.2021 klo 11:00
Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Mikko Ollikainen.


Arvoisa puhemies,

On suuri ilo olla täällä tänään hyväksymässä Suomen ensimmäistä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Kyseessä on historiallinen suunnitelma, josta muodostuu tärkeä osa kehitystyötämme. Kun kehitämme infrastruktuuria, tarvitaan pitkäjänteisyyttä. Juuri siitä tässä suunnitelmassa on kyse.

Jokainen meistä eri rooleissamme on riippuvainen toimivasta liikenneverkosta. Se vaikuttaa meihin paljon enemmän kuin usein osaamme kuvitellakaan. Toimiva liikenneverkosto luo tulevaisuudenuskoa. Siksi meille RKP:ssä on myös ollut erityisen tärkeää ja hienoa, että suunnitelmassa selkeästi todetaan lähtökohdaksi, että liikenneverkosto takaa koko Suomen saavutettavuuden ja että myös alempaan tieverkkoon täytyy panostaa. Myös sisävesi- ja saaristoliikenteestä tulee pitää huolta.

Arvoisa puhemies,

Selonteko on rakennettu kahdelle lähtökohdalle. Suunnitelmaan tulee sitoutua pitkäjänteisesti ja näin ollen myös rahoituksen tulee olla pitkäjänteistä. Liikenne- ja viestintävaliokunta painottaa tätä myös lausumassaan. Me kaikki tiedämme, että korjausvelka on vuosien saatossa kasvanut merkittäväksi. Juuri siksi tämä suunnitelma on niin tärkeä ja arvokas; meillä on yhteinen visio siitä, miten kehitämme liikennejärjestelmäämme. Parlamentaarisessa ohjausryhmässä katsottiin, että pitkän linjan aikavälin tavoitteen tulisi olla, että rahoituksen tason tulisi vastata keskimäärin yhtä prosenttia bruttokansantuotteesta. Kuten kaikki rahoitusratkaisut, myös tässä on omat haasteemme. Samalla meidän täytyy kuitenkin muistaa, kuinka panostukset liikennejärjestelmäämme ovat panostuksia myös yritysten kilpailukykyyn ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Vienti on Suomelle kaiken A ja O. Vanhan sanonnan mukaan ”Suomi on saari” ja tänäkin päivänä se on hyvin kuvaava ilmaisu. Suomi on riippuvainen siitä, että satamamme toimivat hyvin. Siksi me RKP:ssä olemme korostaneet satamien ja alueellisten lentokenttien merkitystä. Monet Suomen satamat ovat osa Euroopan laajuista liikenneverkkoa. Samanaikaisesti myös muiden satamien kehittäminen on tärkeää, aivan kuten suunnitelmassa todetaan. Valtio sitoutuu myös vaikuttamaan merten moottoritie -konseptin kehittämiseen. Tavoitteena on laaja-alaisesti parantaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja yhteyksiä keskeisille markkina-alueille.

Jotta satamamme voivat toimia, on toimiva logistiikka elintärkeä niin kyseiselle alueelle kuin koko Suomelle. Tällaisia elintärkeitä teitä ja väyliä on todella paljon maassamme, mutta haluan tässä nostaa esille vientirannikon, eli länsirannikon valtaväylän: valtatie 8. Valtatie 8 on todella tärkeä viennillemme. Panostuksia on tehty tällä kaudella, mutta tarpeita on monia ja tämän tulisi näkyä väylän investointiohjelmassa. Vientirannikon valtateillä on myös edellytyksiä olla etunenässä matkalla kohti uudenlaista tavaran kuljettamista. Alueellisella yhteistyöllä kasitiestä voidaan tehdä Suomen ”älytie”.

Arvoisa puhemies,

Tulevaisuus tulee muuttamaan liikennejärjestelmäämme. Tällä hetkellä väylillä kulkee tyhjiä rekkoja ja laivakontteja, mutta datan avulla voimme löytää yhä tehokkaampia tapoja hyödyntää jo olemassa olevia asioita. Arkipäivää on jo se, että henkilöautoissa automatiikka pelastaa ihmishenkiä, mutta tulevaisuudessa turvallisuutta voidaan edistää yhä monipuolisemmin keinoin. Muun muassa siksi onkin tärkeää, että kaikki vanhat tiesuunnitelmat digitalisoidaan. Se luo läpinäkyvyyttä ja säästää pitkässä juoksussa valtion varoja. Juuri läpinäkyvyys ja uskottavuus ovat todella tärkeitä kansalaisten silmissä. Tähän tulisi panostaa entistä enemmän, kaikilla tasoilla.

Arvoisa puhemies,

Tämä liikennesuunnitelma on keino tunnistaa todelliset tarpeet, nähdä missä investointeja tarvitaan ja missä taas kunnossapito on keskeinen. Lähtökohtana tulee olla, että hankkeen kokonaishyöty arvioidaan, niin pienten kuin suurten hankkeiden osalta. Jos muistamme samanaikaisesti sekä pitää katseen horisontissa että nähdä mihin suuntaan maailma kehittyy muuten, niin voimme tehdä viisaita päätöksiä - strategisesti ja pitkäjänteisesti.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri