Nopeat ja luotettavat verkkoyhteydet ovat valttämättömiä

18.11.2020 klo 18:12
Eduskunnassa käydään tänään lähetekeskustelua laista laajakaistarakentamisen tuesta. Hallitusohjelman mukaan laajakaistatukiohjelmaa jatketaan. Tukiohjelma suunnataan alueille, joille kaupallista laajakaistaa ei ole tulossa ennen vuotta 2025. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) pitää esitystä tervetulleena.
- Yhä enemmän toiminnastamme siirtyy verkkoon. Asia koskee esimerkiksi etätyötä, sairaanhoitopalveluja, yhteydenpitoa viranomaisiin tai television katselua. Tämä asettaa yhä enemmän vaatimuksia kodin tietoliikenneyhteyksille, sekä kaupunkialueilla että harvaan asutuilla alueilla. Tämä lakiehdotus mahdollistaa nopeiden luotettavien yhteyksien laajentamisen pääasiassa harvaan asutuilla alueilla, missä kysyntää ei ole riittävästi, jotta yhteyksien laajentaminen tapahtuisi markkinaehtoisesti, Bergqvist sanoo.
 
Suomessa matkaviestinverkot ovat melko laajat mutta ongelma on että, mobiiliyhteyksien nopeus vaihtelee esimerkiksi käyttäjien määrästä, sään tai luonnon olosuhteiden takia. Kiinteällä laajakaistayhteydellä voidaan taata tasalaatuisempi ja nopeampi yhteys.

-  Meneillään olevan koronakriisin aikana, kun monet ihmiset ovat lähteneet vapaa-ajan asunnoilleen ja työskennelleet etänä sieltä, verkko on ollut joissakin paikoissa hyvin heikko esimerkiksi saaristossa. Nykypäivän digitaalisessa yhteiskunnassa tasalaatuiset yhteydet ovat välttämättömiä yrityksille, julkisille palveluille ja yksityishenkilöille riippumatta siitä, missä päin Suomea olet, Bergqvist sanoo.
Sandra Bergqvist
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri