Politik

INBJUDAN TILL PRESSLUNCH

Skuggbudget 2018
Svenska riksdagsgruppen
25.10.2017 kl. 10:43

Tingsrättsreformen slår hårt mot det svenska

Reformen slår extra hårt mot de svenskspråkiga strukturerna och riskerar på längre sikt att äventyra möjligheten för svenskspråkiga att i praktiken få en rättsprövning på sitt modersmå
Eva Biaudet och Mats Löfström
25.10.2017 kl. 08:01
60703_t.jpg

Fint att regeringen tar sitt förnuft till fånga

Helsingin Sanomat berättade idag tisdag att regeringen backar kring sin föreslagna höjning av fastighetsskatten. Slopandet motiveras med att intäktsmålen för nästa års fastighetsskatt redan är nådda. SFP:s riksdagsledamot Anders Adlercreutz välkomnar ändringarna i regeringens planer.
Anders Adlercreutz
17.10.2017 kl. 14:53
60705_t.jpg

Ge alla barn samma möjligheter

I kommunerna pågår arbetet med nästa års budget. Det är en investering med god avkastning att satsa på en kvalitativ småbarnspedagogik. Kommunerna gavs i år möjlighet att förstora grupperna för barn över tre år och att begränsa rätten till subjektiv dagvård.
Mikaela Nylander
14.10.2017 kl. 08:57
60790_t.jpg

Skapa realistiska valmöjligheter

Det som är bäst för föräldrarna är oftast bäst för barnet
Veronica Rehn-Kivi
12.10.2017 kl. 15:16
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets