Politik

Finländarnas försämrade lokalsinne

Under min studietid i Helsingfors skämtades det ibland, halvt på skoj halvt på allvar, om vissa Helsingforsare som aldrig varit utanför Ring 3. Det fanns studiekompisar som aldrig varit i Mariehamn, aldrig i Vasa eller aldrig i Åbo. Utanför Helsingfors tredje ringväg fanns inget att se, konstaterade de på skämt.
Mats Löfström
11.11.2017 kl. 10:07

Vetenskapsfientlighet

Glyfosat är världens mest använda växtskyddsbekämpningsmedel. Det mest kända glyfosatpreparatet heter Roundup.
Mats Nylund
12.11.2017 kl. 06:18
60979_t.jpg

Grönas skuggbudget hotar finländsk sjöfart

De gröna föreslår i sin skuggbudget att man skär 15 miljoner euro i restitutionssystemet för passagerarsjöfarten. Restitutionssystemet fungerar så att rederierna får tillbaka de sociala avgifter man har betalt för finländska sjömän på fartyg under finsk flagg.
Mats Löfström
08.11.2017 kl. 12:49

REGERINGEN SLÅR SÖNDER FUNGERANDE ENHETER OCH FÖRSÄMRAR RÄTTSSÄKERHETEN

Regeringens tingsrättsreform slår hårt mot de svenskspråkiga delarna av Finland. Regeringen har på grund av bristande förståelse för konsekvenserna bestämt sig för att köra ner välfungerande tingsrätter.
Eva Biaudet och Anders Adlercereutz
08.11.2017 kl. 18:45
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets