Politik

58681_t.jpg

Klimatet kan inte betala för den tunga industrin

Lagen om kompensering av indirekta kostnader för handel med utsläppsrätter träder ikraft idag. Det centrala syftet med lagen är att kompensera den elintensiva industrin för de indirekta kostnader som handel med utsläppsrätter förorsakar.
Anders Adlercreutz
Publicerad 01.06.2017 kl. 13:28
58669_t.jpg

EU behöver lösningar, inte låsningar

Svenska riksdagsgruppen understryker att medlemskapet i EU fortsättningsvis är det bästa sättet att ordna vår 100-åriga republiks relationer till omvärlden så att medborgarnas säkerhet och välfärd tryggas.
Stefan Wallin
Publicerad 31.05.2017 kl. 16:41
58661_t.jpg

Statsministerns upplysning om förändringarna i den utrikes- och säkerhetspolitiska samt i den EU-politiska omvärlden.

Gruppanförande, Stefan Wallin, 31.5.2017.
Svenska riksdagsgruppen
Publicerad 31.05.2017 kl. 15:00

Sannfinländarnas partiordförandeval

Den 10-11 juni ordnar Sannfinländarna partikongress i Jyväskylä. Då ska partiet välja partiordförande efter avgående Timo Soini, som varit partiets ledare i 20 år. Det är stora skor att fylla.
Mats Löfström
Publicerad 27.05.2017 kl. 12:13
58579_t.jpg

Energiteknologin har enorm exportpotential

Riksdagen diskuterar idag statsrådets redogörelse om nationell energi- och klimatstrategi fram till 2030
Joakim Strand
Publicerad 24.05.2017 kl. 12:52
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets